На головну

Розірвання ТД у разі невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі.

  1.  B. Чи мислення окремим випадком інформаційного процесу?
  2.  II. страхування від нещасних випадків і хвороб;
  3.  IV. ПОРІВНЯННЯ житейська ВИПАДКІВ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДІВ.
  4.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
  5.  На посаді судді
  6.  У нашому випадку
  7.  У разі повернення оригіналів документів до філії Банку заміна копій документів на оригінали здійснюється на підставі розпорядження керівника філії Банку (його заступника).

2 самост. підстави для розірвання тд з ініціативи раб-ля за невинне поведінка раб-ка: - невідповідність раб-ка займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я відповідно до медичного висновку; - Невідповідність раб-ка посади в наслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої рез-ми атестації. Мед: тільки при стійкому зниженні здоров'я і працездатності, підтверджується медико-соц. експертної комісії, або коли виконання працю. Зобов тей протипоказано раб-ку, або небезпечно для оточуючих його раб-ков і обслуговуваних їм громадян. Звільнення допускається, якщо раб-ка неможливо перевести на іншу роботу, наявну у раб-ля, що не протіволпоказанную йому за станом здоров'я. Звільнення по даній підставі допустимо без урахування думки виборного профоргану. При звільненні по даній підставі раб-ку виплачується вихідна допомога в розмірі двотижневого середнього заробітку одночасно з видачею розрахунку. Недостатня кваліфікація виражається у відсутності спец. Навичок і знань, що виключають виконання зобов-ти в опр. Посади. Відсутність диплома або свід-ва про спец. Освіту не є доказом неостаточной кваліфікації і не може служити приводом для звільнення, якщо тільки наявність документа певним чином не є обов'язковим для занять певної посади. Підставою для звільнення по даному пункту є результати атестаційної комісії. Вона створюється наказом керівника організації і проводить атестацію раб-ков. До її складу в обов'язковому порядку повинен бути включений представник від відповідного профспілкового органу, незалежно від того, хто підлягає атестації (члени або не члени профспілки). За рез-там атестації раб-ль має право розірвати з раб-ком тр. Дог. Слід відрізняти проведення атестації та здачу атестаційних іспитів. При проведенні атестації д-сть раб-ка оцінюється по рез-там його попередньої д-ти. При складанні іспитів осущ-ся перевірка знань. Звільнення по даній підставі допускається тільки в тому випадку якщо неможливо перевести раб-ка на іншу роботу за його згодою. При звільненні по даній підставі вихідна допомога не виплачується.

 
 Предмет трудового права |  Метод трудового права |  Система трудового права |  Принципи трудового права |  Понятійний апарат трудового права |  Конституція РФ і ТК РФ як джерела ТП |  Міжнародні правові акти як джерела ТП |  Законодавство про працю |  Локальні нормативні акти, їх види |  Трудові відносини та їх відмінність від інших відносин, пов'язаних з працею |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати