На головну

Випробувальний термін.

  1.  Питання №48. Позбавлення волі на певний строк. Види і порядок відбування.
  2.  Так, це серйозний термін.
  3.  Випробувальний термін, його юридичне значення
  4.  Позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі. Смертна кара.
  5.  ПОШУКОВИЙ І ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС
  6.  Ринок праці - сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на певний термін.

При укладанні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування працівника з метою перевірки його відповідності доручається роботі. Вимоги: умова про ІС обговорюється в момент закл-я ТД; уст-ся за згодою сторін; явл. доп.условіем; зобов але д.б. обумовлено в ТД, якщо тільки в наказі - порушення; в період випробування на р-ка повністю поширюється труд.зак-во, КД (якщо з / п менше, це незаконно); не встановлюється для: осіб, які поступають на роботу за конкурсом на заміщення соотв.должності; вагітних; до 18 років; вперше поступають на роботу за отриманою спец-сти; осіб, обраних на виборну посаду на оплачувану роботу; осіб, запрошених на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця; строк не більше 3 місяців, а для рук-лей орг-ций і їх заст., ГЛ.БУХГАЛТЕР, рук.філіалов - 6 міс .; в термін не зараховуються період тимчасової непрацездатності р-ка і др.періоди, коли він фактіч.отсутствовал на роботі. Результат випробування: при незадовільному рез-ті випробування раб-ль має право до закінчення строку випробування розірвати ТД з раб-м, попередивши його про це у пісьм.форме не пізніше ніж за 3 дні з зазначенням причин, які послужили осн-му для визнання цього р-ка що не витримав випробування. Рішення раб-ля раб-к має право оскаржити в суд.порядке. Звільнення в теч.срока без урахування думки проф.органа і без виплати вихідної допомоги. Якщо запропонована йому робота не є для неї підходящою, то він має право розірвати ТД за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за 3 дні. Звільнення сос посиланням на ст.71

 
 Предмет трудового права |  Метод трудового права |  Система трудового права |  Принципи трудового права |  Понятійний апарат трудового права |  Конституція РФ і ТК РФ як джерела ТП |  Міжнародні правові акти як джерела ТП |  Законодавство про працю |  Локальні нормативні акти, їх види |  Трудові відносини та їх відмінність від інших відносин, пов'язаних з працею |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати