Головна

Повноваження профспілок у сфері праці.

  1.  II. повноваження
  2.  Адміністративно-правова організація в сфері культури.
  3.  Адміністративно-правова організація в сфері забезпечення державної безпеки.
  4.  Адміністративно-правова організація в сфері освіти і науки.
  5.  Адміністративно-правові основи управління міжгалузевої сфері
  6.  Арбітражні апеляційні суди (повноваження, структура).
  7.  Арбітражні суди суб'єктів РФ (повноваження, структура).

Профсоюзи- це добровільні заг. об'єднання гр-н, пов'язаних заг. виробничими інтересами за родом д-ти, які створили з метою представництва і захисту їх соц-труд. прав і інтересів. ФЗ "Про проф-х спілки, їх права та гарантії їх д-ти" від 12.01.96.

повноваження: 1) представницькі (чиї інтереси предст-ся): представляють і захищають інтереси членів профспілок з питань інд. працю. і зв. з ними отн-й; в обл. кол. прав профспілки захищають інтереси раб-ков, незалежний. від членства в профспілці, лише в разі наділення повноваженнями представництва (коли на загальних зборах р-ков більшістю голосів прин-ся реш-е про те, що предст. інтересів працю. колективу доручається профспілці); 2) у сфері нормотворчості: в соотв. з До РФ п / ф правом зак. ініціативи не мають, але согл ст. 11 ФЗ «Про п / ф» проекти норм. актів, які зачіпають соц-труд права раб-ков розглядаються і прин-ся з обліків думки соотв. п / фов. При прийнятті ТК його проект обсужд-ся і б. врахована думка общерос. об'єднання п / фов. П / ф вправі виступити з пропозицією про прийняття соотв-ми ОГВ норм. актів, кас-ються соц-тр. сфери. 3) щодо забезпечення умов праці та охорони праці: - при звільненні р-ка по п.2, 3б, 5 ст.81 необх. враховувати думку виборного профспілкового органу (ст.82 і 373); - В разі передбачуваного масового вивільнення р-ков р-ль з урахуванням думки п / ф вживає необхідних заходів, передбачені. з-ном, а профком в соотв. з ФЗ «Про п / ф» має право вносити на розгляд ОМС пропозицію про перенесення термінів, часів. припинення реалізації. заходів, пов'язаних з мас. висвобжд .; - З урахуванням думки: залучення раб-ков до надурочних робіт в случ., Передбачене. зак-вом, до роботи у вихідні та нераб. праздн. дні в ін. випадках, не передбачене. З-ном, черговість надання відпусток, система оплати і стимулювання праці; - Заг. нагляд і контроль за дотриманням тр. зак-ва (вимога раб-лю про виявлення порушень, їх усунення в теч 7 днів); - В разі груп. нещасного випадку р-ль негайно повідомляє про це в тер-ве об'єднання п / ф.

17. КД і угоди: поняття, зміст

ФЗ «Про КД і С» одна тисячі дев'ятсот дев'яносто дві. КД - Прав. акт, рег-щий соц-труд. отн-я в орг-ції і укладається раб-ми і раб-лем в особі їхніх представників. Особливості: носить договірний хар-р, лок. норм. акт, приймається з ініціативи однієї зі сторін (як правило раб-ков, і р-ль не має права відмовитися), зобов сть р-ль почати в 7дн. термін переговори, носить терміновий хар-р-не більше 3 років, вст-ет в силу з моменту підписання, поширюється на всіх раб-ков орг-ції, має більшу юр. силою по отн-ю до інших док. норм. актам, ці акти не можуть погіршувати пів-е раб-ков в порівнянні з КД.

значення1) один із способів уст-ия норм.-пр. рег-ия отн-ий м-у р-ком і р-лем, а саме: уточнює норми централізовано. з-ва; уст-ет новий. і зм-ет діючі норми; 2) одне з ср-в самоупр-ия: р-ки беруть участь в розробці, обговоренні, схвалення КД, заслуховують звіти сторін КД про його виконанні, можуть ставити? про отв-ти р-ля за невиконання ум-ий КД; 3) Спосіб запобігання кол.-тр. суперечок і страйків. Зміст КД: опр-ся сторонами самост-но (о / т (форми, системи, розмір, хутро-м регул-ия о / т з урахуванням зростання цін, рівня інфляції); виплата та розмір компенсацій, допомог і гарантованих виплат; раб. вр. , вр. відпочинку, порядок надання ежегодн. відпусток і їх тривалість; гарантії та пільги р-кам. совмещающим раб. з навчанням; оздоровлення р-ков. орг-ия відпочинку р-ков і членів їх сімей (порядок розподілу путівок на сан. -курорт. лікування, повна / часткова оплата вартості путівок); відмова від страйків при виконанні відповід. ум-ий КД). Угода - Прав. акт, уст-щий заг. принципи рег-ня соц-труд. отн-й і пов'язаних з ними екон. отн-й, уклавши перший м / у повноважними предст-ми раб-ков і раб-лей на ФЕД., рег., галузевому (міжгалузевому) і тер-ном ур-нях в межах їх компетенції. зміст: оплата праці; умови і охорона праці; режими праці та відпочинку; розвиток соціального партнерства. Опр-ся по домовленості м / у предст-ми сторін, к-які вільні у виборі кола питань для обговорення і включення в угоду.

 




 Предмет трудового права |  Метод трудового права |  Система трудового права |  Принципи трудового права |  Понятійний апарат трудового права |  Конституція РФ і ТК РФ як джерела ТП |  Міжнародні правові акти як джерела ТП |  Законодавство про працю |  Локальні нормативні акти, їх види |  Трудові відносини та їх відмінність від інших відносин, пов'язаних з працею |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати