Головна

Локальні нормативні акти, їх види

  1.  I. Документи, законодавчі та інші нормативні акти
  2.  I. Нормативні документи.
  3.  I. Нормативні правові акти та інші офіційні документи
  4.  Б - сегментарні і локальні
  5.  Відомчі нормативні акти
  6.  Питання 1. Нормативні витрати і управління за відхиленнями. «Стандарт-кост».
  7.  Питання 5. Підзаконні нормативно-правові акти, що регламентують екологічну експертизу.

Джерела ТП - це нормативні акти, прийняті суб'єктами суспільних відносин, компетентними здійснювати владні функції по управлінню працею (держава, роботодавець, трудовий колектив).

Локальні акти приймаються з метою конкретизації централізованих правових норм або встановлення власних правових норм.

види: правила внутр-го трудового розпорядку (ст.190), положення про преміювання (ст.135,144), положення про оплату праці, графіки відпусток (ст.123), графіки змінності (ст.133), колективний дог-р, положення про КТС , статут орг-ції, штатний розпис (на відміну від перерахованих вище приймається одноосібно керівником).

Локальні н / а приймаються орг-цією самостійно, діють в межах цієї організцією і поширюються на всіх або частину працівників, незалежно від того, чи брав працівник сам участь у його розробці або діяв ч / з представників. Вони м. Прийматися в різних формах і з тих питань, к-ті віднесені до компетенції орг-ції.

а) за загальним правилом лок.акт прин-ся раб-лем самост-но (якщо раб-ль - ФО, то прин-ся їм самим, якщо ЮЛ, то приймається органами управління ЮЛ, а органи управ-я м.б. одноосібними і колегіальними або уповноваженими органами в порядку, встановленому законом). Органи управління або уповноважені особи виступають від імені ю / л і реалізують надану ЮЛ правосуб'єктність.

б) в разі, перед-их ТК або іншими н / п / а, включаючи колективний д-р, раб-ль приймає локальні акти з урахуванням думки представницького органу р-ков (профспілка). Порядок врахування думки предст-го органу - ст.372. ТК передбачає на-ся обов'язок р-ля враховувати думку предст-го органу р-ков при прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку (ст.190).

в) у випадках, передбачених КД або угодою прийняття локального н / а р-лем можливо т. за погодженням з предст. орг-м р-ков.

Законність локального акту пов'язана з наступними обставинами:

? локальний акт не повинен погіршувати становище працівника порівняно з трудовим законодавством (включаючи КД);

? локальний акт повинен прийматися з дотриманням порядку прийняття локального акта.

ст.8 ТК

 
 Предмет трудового права |  Метод трудового права |  Система трудового права |  Принципи трудового права |  Понятійний апарат трудового права |  Конституція РФ і ТК РФ як джерела ТП |  Міжнародні правові акти як джерела ТП |  Підстави виникнення трудових відносин. |  Сторони трудових відносин. |  Сторони соц.партнерства і їх представники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати