На головну

Методи визначення витрат води

  1.  C) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, слід переводити за обмінним курсом на дату визначення справедливої ??вартості.
  2.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  3.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  4.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  5.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  6.  I. ВИЗНАЧЕННЯ
  7.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Витрата води є одним з основних гідравлічних елементів потоку. Для річок витрата води - це найважливіша характеристика, що визначає інші її параметри. На підставі систематичних визначень витрат води обчислюється стік річки.

Витрата води у відкритих водотоках (Q) зазвичай знаходять через живий переріз (W) і середню швидкість потоку (V) за формулою: Q = W · V

Також витрата води визначають за допомогою будь-яких речовин, що володіють відомими фізичними або хімічними властивостями. Речовина відомої концентрації, пройшовши разом з потоком деяку відстань, знизить внаслідок перемішування свою початкову концентрацію. Ступінь зниження концентрації залежить від витрати води, тому зменшення концентрації речовини і є критерієм витрати водотоку.

Площа живого перетину визначають як суму елементарних фігур (трапецій, трикутників), а змочений периметр c - як суму гіпотенуз прямокутних трикутників.

Для обчислення витрат води необхідно від поверхневої швидкості перейти до середньої швидкості течії води, що здійснюється через перехідною коефіцієнт К1: V = Vпов. · До1; До1 = С / (С + 14); де С - швидкісний коефіцієнт формули Шезі. Визначається за формулами Н. Павловського І. І. Агроксіна і Базена. За формулою Базена С = 87 / (1 + g / OR), де g - коефіцієнт шорсткості, для чистих земляних русел; R - гідравлічний радіус.

R = Wпор. / cср. = 0,84 м2 / 3,35 м = 0,24 м;

OR = O0,24 = 0,50;

З = 87 / (1 + 1,30 / 0,50) = 24,2;

К1 = 24,2 / (24,2 + 14) = 0,63;

V = 0.63 · 0.42 = 0.27 м / сек;

Q = Wпор. · V = 0.84 · 0.27 = 0.23 м3/ Сек.

Гідравлічні розрахунки проводяться для визначення розмірів поперечних перерізів водоприймачів, каналів і споруд, перевірки їх стійкості проти розмиву і замулення, а також ув'язки розрахункових горизонтів води в каналах і водоприймачах, умов вертикального сполучення елементів осушувальної мережі.

Для розрахунку провідних каналів застосовується наступна формула рівномірного руху: Q = W · V = W · C OR J, де Q - витрата води, м3/ Сек; W - площа живого перетину, м2; V - середня швидкість потоку, м / сек; C - швидкісний коефіцієнт; R - гідравлічний радіус, м; J - ухил дна каналу.

Швидкісний коефіцієнт С визначається за формулою:

а) Академіка Павловського: С = 1 / n · Ry, Де y = 2.5 On - 0.13 - 0.75OR (On - 0.10).

б) Проф. Агроскин С = 1 / n + 17.72lgR, де n - коефіцієнт шорсткості; R - гідравлічний радіус, м.

Витрата води також визначають по водозливу. Водозливом називається спорудження, перегороджують потік. У перегороджують спорудженні (стінці) може влаштовуватися виріз.

Нижня кромка вирізу називається порогом водозливу. Форма вирізу може бути прямокутної, трапецієподібної, трикутний і ін.

Водозливи бувають з тонкою стінкою і з широким порогом. Товщина стінки величина відносна, обумовлена ??по відношенню напору Н до товщини порога С. У водозливу з тонкою стінкою Н перевищує С не менш, ніж в 2 - 3 рази. Водозливи з тонкими стінками можна при невеликих витратах води використовувати в якості водомірних споруджень.

Витрата води розраховується за формулами:

прямокутний водозлив Q = 1.95 bH OH;

трапецеїдальний водозлив Q = 1.86 bH OH;

трикутний водозлив Q = 1.4 H2 OH,

де Q - витрата води, м3/ С; b - ширина порога, м; Н - величина напору, м.

Водозливи з широким порогом використовуються в якості водоскидних споруд при греблях. Витрата води через подібні водозливи розраховується за формулою Q = mw O2g * H3/2, Де m - коефіцієнт витрати; w - живий перетин потоку; H - напір, м.

 
 Геологія як наука |  Метаморфічні гірські породи |  Форма і розміри Землі |  Гірські породи |  Загальні поняття про мінералах |  Фізичні властивості мінералів і способи їх визначення |  Освіта і поширення мінералів. класифікація |  Коротка характеристика мінералів |  екзогенні процеси |  Магматичні гірські породи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати