На головну

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУ

  1. Аналіз та оцінка інвестування в умовах ризику. Якісні та кількісні методи оцінювання проектних ризиків.
  2. В этом случае, если проект предусматривает производство нескольких видов продукции, тогда формула (14.24) не меняется, а все входящие в нее величины берутся по всему проекту.
  3. Види роботи та оцінювання
  4. Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
  5. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидат-ніші пам'ятки.
  6. Вимоги до оцінювання результатів педагогічної практики
  7. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
№ з/п Критерії
Функціональність: · раціональність розмірів; · забезпечення вимог гігієни; · забезпечення зручності в користуванні.
Комбінованість та технологічність: · кількість операцій, використаних при виготовлені об'єкту; · доцільність та доступність використання матеріалів, технік, технологій виконання згідно структури виробу (монолітна, каркасна, оболонкова).
Естетичність: · форма об'єкту, її характеристика та доцільність; · доцільність поєднання форми об'єкту з декором; · корисність нововведень; · якість та доцільність опорядження, оздоблення та захисту виробу (шліфування, лакування, фарбування, просмолювання та ін.); · якість виконання декору.
Конструктивність: · раціональне використання матеріалу; · простота конструкції; · надійність конструкції; · експлуатаційна надійність.
Ергономічність: · кількість часу, витраченого на виготовлення об'єкту; · доцільність та кількість витраченого матеріалу на виготовлення об'єкту; · відповідність виробу до зазначених функцій об'єкту.

Зрозуміло, що робота, яку має проводити вчитель, відповідно до оновленого змісту трудового навчання, є незвичною і складною. Адже процес творчості завжди залишався складним і найнепередбачуванішим явищем людської діяльності. Проте ми глибоко переконані, що навчати учнів творчій праці може лише творчо працюючий учитель, який не боїться відхилитися від завчених на пам'ять шаблонів виконавчої діяльності. Вчитель повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення, добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай важливі для організації проектної діяльності учнів.

Педагог повинен бути комунікабельним, особливо під час організації міжрегіональних проектів, емпатійним, толерантним. Особливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його творчий потенціал, досвід творчої діяльності. Педагогічна професія - одна з найбільш творчих. Від педагога очікують не лише досконалого володіння предметом, який він викладає, а й володіння педагогічною психологією, мистецтвом акторської майстерності. Вчитель впливає на учнів яскравістю власної індивідуальності. Самоцінність особистості важлива у цій технології як в жодній з інших.

Детальніше і глибше питання методики реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні описано у відповідній літературі (Л. 37, 61, 74, 87, 100, 102, 103, 135 та ін.) та буде розглянуте нами на відповідному практичному (семінарському) занятті.

Питання і завдання для закріплення та засвоєння навчального матеріалу.

1. У якому році та ким у Росії був запропонований метод проектів?

2. Що розуміють під навчальним проектом?

3. З яких етапів та стадій складається проектно-технологічна діяльність школярів?

4. Навіщо проводити самоконтроль під час виконання проекту?

5. У якому році метод проектів був заборонений у СРСР?

6. Самостійна завершена творча робота, виконана під керівництвом вчителя - це _____________________________________________________

7. Встановіть відповідність між методом проектування та класом, в якому даний метод застосовується.

Метод проектування Клас
А) Основи теорії розв'язування винахідницьких задач (ТРВЗ) 1) 5
Б) Метод створення образу ідеального об'єкта 2) 6
В) Метод фантазування 3)7
Г) Метод фокальних об'єктів 4) 8
Д) Метод зразків (алгоритмічний аналіз) 5) 9

 

8. Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, за змістом можна поділити на такі: 1. ___; 2. ___; 3. ____.

9. Які проекти найчастіше виконуються школярами на заняттях трудового навчання? (вірну відповідь позначте знаком «+», а невірну - «-»):

а) дослідницькі; б) інформаційні; в) інтегровані; г) творчі; д) практико-орієнтовані.

10. Поставте у відповідній послідовності етапи процесу створення фантастичних ідей:

а) припущення фантастичних умов, за яких зникають негативні фактори.

б) заміна фантастичних умов на реальні.

в) постановка проблеми; що є недосяжним, і що необхідно покращити не залежно від того можливо це за нормальних фізичних умов чи ні?

г) відтворення по-можливості з якомога більшою кількістю деталей і уточнень об'єкта або процесу, який реально функціонує за відсутності негативних факторів: форма, будова, принцип дії і т. д.

д) з'ясувати і чітко сформулювати причини (фактори), що заважають розв'язку проблеми.

11. Встановіть відповідність між етапами проектно-технологічної діяльності та їх змістом:

а) організаційно-підготовчий 1) складання ескізу, підбір матеріалу, вибір технології обробки деталей тощо;
б) технологічний   2) корекція виробу, оформлення та аналіз підсумку, захист проекту;
в) конструкційний 3) пошук проблеми, розробка ідеї та варіантів, вибір оптимального варіанту та його проектування тощо
г) заключний 4) використання технологічних операцій, самоконтроль діяльності, оцінка якості

   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати