Головна

Г) систематичність і послідовність в трудовому навчанні.

  1. Б, В) науковість в трудовому навчанні, зв'язок теорії з практикою.
  2. Дайте характеристику матеріальної відповідальності у трудовому праві.
  3. Е) свідомість, активність, самостійність учнів у навчанні.
  4. Ж) наочність у трудовому навчанні.
  5. Завдання, послідовність і джерела ревізії
  6. Значення адаптації в трудовому процесі

Знання, вміння та навички учнів повинні являти собою певну систему, а їх формування здійснюватися в такій послідовності, щоб елемент навчального матеріалу, який вивчається, був пов'язаний з іншим його елементом. В результаті трудового навчання у випускників школи повинна бути сформована цілісна система загальнотрудових та загальновиробничих вмінь, спеціальних вмінь та навичок, які необхідні для виконання конкретної роботи, а також система знань з загальних наукових основ сучасного виробництва. Цей принцип, перш за все, враховується при складанні навчальних програм. Наприклад, спочатку передбачається вивчення властивостей тих чи інших матеріалів, а потім технології їх обробки. З урахуванням цього планується і навчальна робота, для чого складається перспективний (календарний) і поточний (для проведення майбутнього заняття) плани. Для створення системи знань важливу роль відіграє узагальнення матеріалу, який вивчається. В цілому, реалізовуючи вимоги принципу систематичності і послідовності в навчанні, вчитель:

- використовує всі етапи трудового навчання для формування в учнів загальнотрудових та загальновиробничих вмінь і навичок, цілісної системи знань з загальних наукових основ сучасного виробництва;

- забезпечує засвоєння учнями нового навчального матеріалу на основі раніше отриманих знань, умінь та навичок;

- складає перспективний (календарний) план з кожної теми програми;

- ретельно і систематично планує роботу на кожне наступне заняття зі встановленням його зв'язку з попереднім і наступними заняттями;

- систематично застосовує методи узагальнення відомостей, які вивчаються і навчає цим методам школярів;

- досягає наступності в трудовому навчанні від класу до класу.  54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати