На головну

Характеристика професійних здібностей.

  1. B. Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости
  2. I. Общая характеристика психолого-медико-педагогической консультации
  3. III Заключний етап - 20 % робочого часу: контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок, підведення підсумків, домашнє завдання.
  4. IV. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТИ
  5. Kpaткая характеристика развития химического оружия
  6. Quot;Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни.
  7. SQL SERVER. Характеристика объектов БД

Не знаючи професійних здібностей учнів, педагогу важко, а іноді і неможливо, навчаючи учнів, застосовувати до них особистісний підхід.

Кожна професія і спеціальність вимагає від робітника певних здібностей для оволодіння нею і успішної виробничої діяльності.

Професійні здібності- це сукупність (структура) достатньо стійких, хоча, звичайно, і змінних під впливом виховання, індивідуально-психологічних якостей особистості людини, яка на основі компенсації одних якостей особистості іншими визначає успішність навчання певної трудової діяльності, виконання її і вдосконалення в ній.

Здібності учнів в кожний момент - це і передумови їх успішного подальшого професійного навчання, і підсумок всієї попередньої навчальної і трудової діяльності. Професійні здібності розвиваються лише в професійній діяльності і в спеціальних закладах, які розраховані на формування необхідних для професії власних якостей (наприклад фізичні вправи і тренувальні на тренажерах).

Здібності до певної професійної діяльності, які в своїй структурі містять інтенсивну, стійку і діючу спрямованість особистості у вигляді прагнення до цієї професії, і переконання в своїй їй відповідності визначають покликання.

Від здібностей слід відрізняти профпридатність як відповідність людини в цілому вимогам певній професійній діяльності. Вона поєднує здібності як з вимогами професії, яка вивчається професіографією, так і соціальними вимогами людства. В роки Великої Вітчизняної війни підлітки були "профпридатні" для роботи, до якої вони не були придатні ні до, ні після війни.

Працелюбство і наполегливість в учінні, іноді, компенсують недостатньо розвинені здібності, а тому успішність сама по собі не завжди характеризує здібності. Гарної успішності учень міг досягти, відмовляючись від відпочинку, від читання художньої літератури, переглядів кінофільмів тощо. Здібності характеризуються співвідношенням успішності і зусиль учня для її досягнення. У практиці зустрічаються наступні ступені цього співвідношення:

1) учень не справляється з роботою при наданні йому допомоги іншими;

2) не справляється з роботою при власній самостійній і посередній роботі;

3) справляється з роботою з великим напруженням, навчаючись задовільно;

4) те ж саме що і при добрій успішності;

5) відмінно справляється з одними предметами, але не досить задовільно чи задовільно з іншими;

6) відмінно навчається, повністю виконує програму з усіх предметів;

7) виконує надпланові завдання з будь-якого предмету при успішній роботі з інших предметів;

8) виконує надпрограмні завдання з будь-якого предмету при відмінних успіхах з усіх предметів.

Враховуючи ці 8 градацій співвідношення успіху і зусиль в навчанні, які визначають ступінь здібностей, треба мати на увазі фактори, які можуть спотворювати прояв здібностей, - наприклад, стан здоров'я, лінощі чи небажання займатися цим предметом, несприятливі культурно-побутові умови.

Якщо вивчення спрямованості людини відповідає на питання "чого вона хоче", а вивчення характеру - "що вона є...", то вивчення її здібностей відповідає на питання "що вона може?"

Професійні здібності не є новими особливими якостями, а є певним поєднанням психічних властивостей і процесів, які є сприятливими для професії, якою оволодівають учні. Отже, щоб вивчити здібності того чи іншого учня, необхідно вивчати різні особливості його особистості.

Такі риси особистості, як акуратність, наполегливість, працелюбство, любов та інтерес до своєї справи потрібні для будь-якої професії, а ряд інших якостей - не для кожної. Так, наприклад, відрізняти червоний колір від зеленого водієві та машиністу обов'язково, а токарю - необов'язково. Учням художніх училищ потрібні здібності до малювання, а майбутнім поварам-кулінарам - тонкий смак. Висотникам-зварювальникам і клепальникам, так само як і учням суднобудівних училищ, необхідна емоційно-моторна стійкість, а радистам і музикантам - добрий слух. Тому потрібно розрізняти більш загальні здібності і більш часткові, специфічні саме для цієї професії. До того ж необхідно розрізняти основні для цієї професії здібності, відсутність яких визначає протипоказання до цієї професії і допоміжні, які можуть компенсувати відсутність деяких основних і наявність протипоказань.

Готуючи учня до майбутньої трудової діяльності необхідно враховувати вимоги, які висуваються до нього в умовах не тільки навчання, але і в практичній роботі. Добре відомо, що не всі, хто добре вчиться з часом будуть добре працювати. Лише розуміючи психологічні вимоги, які висуває певна професія до учня, як до майбутнього працівника, можна оцінити його професійні здібності.

Вірна оцінка професійних здібностей повинна будуватися за відповідною схемою, яка наведена на мал. 1.8.2.

   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати