Головна

Робочі рухи людини: характеристики і класифікація.

  1. II. БИОЛОГО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ
  2. II. Основни характеристики на мисленето като процес на формиране на понятия.
  3. II. Основни характеристики на представните образи.
  4. IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ...29
  5. V. Вторичные характеристики.
  6. А. Характеристики прочности
  7. Акустика. Физические характеристики звука. Шкала интенсивности.

Суб'єктивні явища психіки та її організації - уваги об'єктивно проявляються в основному в рухах. Психомоторика - це процес, який узагальнює психіку з її вираженням - м'язовим рухом.

Закономірності психомоторних процесів особливо важливі у вивченні та засвоєнні таких виробничих дій, де вимагаються висока точність, співрозмірність та координація рухів. Чим складніші, потужніші та швидкісні машини, якими доводиться керувати робітнику, тим вище вимоги до його психомоторики. Та й у інших видах виробничої діяльності вона має важливе значення. Чи розпилює столяр дошку, чи обпилює слюсар деталь, чи повертає кермо водій - всі їх трудові рухи реалізують усвідомлену мету і визначаються подразниками зовнішнього світу.

Елементом психомоторної діяльності людини є психомоторна, або рухова, дія, яка являє собою вирішення елементарного завдання (другими словами, досягнення елементарної усвідомленої мети) одним або декількома рухами. Рухова дія, яка розвивається в процесі побутової або навчальної вправи, називається психомоторною навичкою.

Психомоторика, подібно увазі, не особлива форма відображення; вона - завершення та відображення рухами різних психічних процесів. Це не будь-яка м'язова дія людини - наприклад, тремтіння від холоду. Але будь-яка робоча дія, тобто рух, що входить до процесу праці як метод її здійснення, завжди є виявом психомоторики. В кожному робочому русі, яким реалізується психомоторний процес, можна розрізняти три його сторони : механічну, фізіологічну та психологічну.

Механічна характеристика робочого руху визначається: шляхом, який здійснює кінцівка у просторі, тобто траєкторією,в якій, в свою чергу, розрізняють форму,напрям та об'єм руху; швидкістю, тобто величиною шляху, який проходять за одиницю часу, причому в залежності від змін швидкості та прискорення рух може бути рівномірним, рівномірно-прискореним, рівномірно-сповільненим, нерівномірно-прискореним та нерівномірно-сповільненим; темпом, тобто частотою повторення циклів одноманітних рухів; силою, тобто тиском або тягою, що виконується.

З метою психологічного аналізу робочих рухів траєкторія може бути вільною, шаблонною, вимушеною.

Швидкість робочих рухів змінюється в дуже великих межах. У психологічному аспекті розрізняють швидкістьоптимальну, тобто найзручнішу, і максимальну. Крім того, швидкість буває вільною і вимушеною. Причому вимушена може бути і як наслідок дефіциту часу роботи. У пильщика швидкість руху на себе вільна, а від себе - вимушена. У виробничих операціях швидкість рухів коливається від 0,01 (рух пальців при точному регулюванні) до 8000 см/с (рух кисть при киданні). Темп руху може коливатися від 1-2 (качання торсу) до 10 рухів за секунду (удари пальцем).

Для психологічного аналізу робочих рухів важливо знати мету, яка досягається в результаті цього руху. Необхідно при цьому пам'ятати, що одним і тим же рухом можна досягти різних цілей і одна і та ж трудова мета може бути досягнута різними рухами.

Найбільш загальна психологічна класифікація робочих рухів передбачає поділ їх на такі групи: основні - мінімально необхідні для досягнення мети трудової діяльності, які здійснюються в найсприятливіших умовах; виправні - які уточнюють основні у відповідності з відхиленням умов праці від найсприятливіших умов; додаткові - які не відносяться до основного завдання, але необхідні в силу сторонніх для основного трудового процесу факторів; аварійні - допоміжні, необхідні для ліквідації аварійної ситуації, що виникає; зайві - непотрібні і як правило ті, які заважають основним робочим рухам; помилкові - які виконуються замість вірних рухів перших чотирьох груп і які не досягають мети.

Для визначення якості робочих рухів виділяють, крім вірних та помилкових, ще економні та неекономні рухи та деякі їх особливості, які наведені на схемі (мал. 1.4.1.).

Рухи Траєкторія Швидкість Сила
форма напрям об'єм
Вірні Відповідають завданню
Невірні Хоча би частково не відповідають завданню
Неточні Не відповідають завданню  
Неспіврозмірні   Не відповідають завданню
Плавні   Без стрибків
Різкі   Зі стрибками
Енергійні   Великі
Мляві   Малі
Розмашисті   Великий  
Дрібні   Малий  
Швидкі   Велика  
Повільні   Мала  
Сильні   Велика
Слабкі   Мала


  7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності. | Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати