Головна

Мал 1.2.2. Соціалізація підструктур особистості.

  1. Гендерна соціалізація особистості
  2. Динамічна функціональна структура особистості.
  3. Історичний аспект генезису концепцій особистості.
  4. Конечные результаты в природопользование.1.2.2.
  5. Мал. 1.2.1. Основні підструктури як рівні особистості, на які накладаються характер і здібності.
  6. Пам'ять реалізує відчуття безперервності та наступності самосвідомості у разі зміни зовнішніх умов і самої особистості.

наслідком різних причин, які закладені в кожній з чотирьох підструктур особистості. Так, брак чи навіть нещасний випадок, викликаний "неуважністю" учня, може фактично бути наслідком: недисциплінованості, необачності як моральних якостей; відсутності знань і навичок розподілу і переключення уваги при виконанні певної роботи; нестійкості уваги як особливості цього процесу, що властива цьому учню; утруднення в переключанні уваги, що визначається інертністю нервових процесів.

Питання на закріплення та засвоєння навчального матеріалу

1. Чи кожна людина є особистістю?

2. Що розуміють під особистістю?

3. Яка структура особистості?

4. Які періоди можна виділити в історії розвитку концепцій особистості?

5. Перерахуйте основні концептуальні підходи до розуміння особистості та її структури?

6. Які ви знаєте теорії особистості?

7. Яка структура особистості за концепцією С. Я. Рубінштейна?

8. В чому суть динамічної функціональної структури особистості?

9. Які підструктури особистості виділяються у динамічній функціональній структурі?

10. Які методи використовуються для дослідження властивостей особистості кожної з її підструктур?

11. Чому особистість не може існувати поза суспільства?

12. Які особливості рівнів особистості мають особливе значення для педагогіки і чому?

   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Шкала оцінювання. | Теорія і методика трудового навчання − галузь педагогічної науки, її предмет і завдання. | Методи і методики проведення наукових досліджень з теорії і методики трудового навчання. | Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота). | Розуміння особистості та її структури. | Історичний аспект генезису концепцій особистості. | Сучасні теорії особистості. | Динамічна функціональна структура особистості. | Суть, види та психологічна структура трудових дій людини. | Мал. 1.3.1. Класифікація видів дій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати