Головна

Акти про нещасні випадки, порядок їх оформлення.

  1.  E) Порядок РОЗГЛЯДУ заяв про Анулювання актових запісів Цивільного стану
  2.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  3.  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи
  4.  II. страхування від нещасних випадків і хвороб;
  5.  II.1. Порядок виконання і оформлення лабораторної роботи
  6.  III. Умови та порядок проведення
  7.  V. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

Порядок розслідування, обліку і звітності нещасних випадків регламентується «Положенням про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві».

Розслідуванню та обліку нещасних випадків, які сталися на з працівниками, що перебували на постійній, тимчасовій або сезонній роботі, позаштатними працівниками і які працюють за сумісництвом; з членами організації орендарів; на будівництві об'єктів; зі студентами та учнями під час проходження практики:

1) при виконанні трудових обов'язків, а також при здійсненні будь-яких дій за дорученням наймача або без доручення, але в його інтересах;

2) по дорозі на роботу або з роботи на транспорті наймача;

3) на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу, включаючи встановлений перерву;

4) протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу перед початком або після закінчення роботи;

5) при аварії на виробничих об'єктах, обладнанні;

6) з працівником. який перебував на змінному відпочинку на транспортному засобі або на території вахтового селища;

7) з працівником, чия діяльність пов'язана з пересуванням між об'єктами обслуговування, в робочий час на громадському транспорті або на шляху прямування пішки, а також під час проходження до місця роботи за завданням роботодавця;

8) в робочий час на особистому транспорті за наявності розпорядження наймача на право використання його для службових поїздок або за дорученням роботодавця;

9) в робочий час з-за нанесення тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство працівника під час виконання ним трудових обов'язків.

На нещасні випадки на виробництві, що викликали у працівників втрату працездатності на термін не менше одного дня або необхідність його переведення на іншу роботу на один день і більше відповідно до медичного висновку, складається акт за формою Н-1.

Нещасні випадки на виробництві без втрати працездатності розслідуються і враховуються наймачем в «Журналі реєстрації мікротравм».

Не підлягають обліку випадки, якщо при розслідуванні встановлено факт самогубства, природної смерті, травми, отриманої постраждалим при вчиненні нею злочину, а також нещасні випадки, що сталися в результаті алкогольного сп'яніння, наркотичного, токсичного отруєння або надалі такого отруєння (зупинка серця, інсульт асфіксія) , якщо вони не викликані застосуванням у виробництві процесу технічних спиртів, ароматичних, наркотичних і ін. подібних речовин, неправильним їх застосуванням, транспортуванням і зберіганням.

Рішення в зазначених випадках приймається тільки на підставі висновку уповноважених на це компетентних органів і оформляється у вигляді службового розслідування.

Розслідування та облік нещасних випадків.

Про нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець повинен повідомити безпосереднього керівника, який зобов'язаний:

1) організувати першу допомогу потерпілому і його доставку до лікувальної установи;

2) повідомити про те, що трапилося керівнику підрозділу (майстру, виконробу);

3) зберегти до початку роботи комісії з розслідування обстановку та обладнання таким, яким воно було на момент події, якщо це не загрожує життю працівників.

Керівники підрозділу зобов'язані повідомити про те, що трапилося керівнику підприємства, профспілки.

Лікувально профілактичні установи інформують протягом доби наймачів про осіб, яким надано медичну допомогу в зв'язку з травмами на виробництві.

Розслідування нещасних випадків проводиться представником наймача, представником профспілки, працівниками служби охорони праці.

Розслідування повинно бути проведено в термін не більше 3 днів.

При розслідуванні:

1) Проводиться обстеження місця, де стався нещасний випадок;

2) Організовується при необхідності фотографування місця нещасного випадку, пошкодженого об'єкта, проведення технічних розрахунків, лабораторних досліджень;

3) Вивчаються документи;

4) Встановлюються обставини, причини нещасного випадку, особи, які допустили порушення законодавства про працю.

Після завершення розслідування повноважний представник за участю осіб, які проводили розслідування, оформляє акт про нещасний випадок на виробництві форми Н-1 у трьох примірниках.

Якщо в ході розслідування встановлено, що нещасний випадок стався при здійсненні протиправних дій, переслідуваних у кримінальному порядку (розкраданні), в результаті умисних дій на спричинення шкоди своєму здоров'ю, то такий випадок оформляється Актом про невиробничому нещасний випадок (подію) форми НП (3 прим .).

Наймач протягом 2 днів після закінчення розслідування, стверджує акт форми Н-1 реєструє його в журналі реєстрації нещасних випадків на виробництві. По одному примірнику затвердженого акта форми Н-1, наймач направляє в 3-х денний термін після затвердження:

1) потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

2) держінспектору праці;

3) фахівця з охорони праці з документами розслідування.

Копії акта форми Н-1 наймач направляє керівнику підрозділу, де працював потерпілий, профспілці, органу державного спеціалізованого нагляду, якщо випадок стався на підконтрольному йому підприємстві, вищому органу управління (на його вимогу).

У разі незгоди із змістом акта форми Н-1 наймач приймає рішення про проведення додаткового розслідування.

У разі незгоди потерпілого з викладеними в акті форми Н-1 обставинами нещасного випадку, який постраждав в праві звернеться до суду або інспекції з праці.

Акт форми Н-1 з матеріалами розслідування зберігається 45 років у наймача.

Спеціальне розслідування нещасних випадків.

Спеціальному розслідуванню підлягають:

1) нещасні випадки з тяжким наслідком;

2) групові нещасні випадки, де постраждало 2 і більше осіб незалежно від тяжкості травм;

3) нещасні випадки зі смертельними наслідками.

При важкому або груповий нещасний випадок наймач зобов'язаний негайно повідомити:

1) прокуратурі і держінспекції праці;

2) профспілці;

3) вищестоящому керівництву;

4) місцевим органам спеціалізованого нагляду.

Про смертельне нещасний випадок наймач повідомляє:

1) головному державному інспектору праці РБ;

2) міністерству, відомству.

Про нещасний випадок з двома і більше загиблими повідомляється уряду.

Спеціальне розслідування проводиться комісією в складі:

1) держінспектор праці району або області;

2) представник виконкому Місцевого ради;

3) наймач;

4) голова профспілки.

Комісія зі спеціального розслідування протягом 10 днів після того, що сталося розслідує нещасний випадок і складає висновок спеціального розслідування.

Акт Н-1 оформляється і реєструється наймачем протягом 1 доби (на кожного потерпілого окремо) після складання висновку спеціального розслідування, затверджується.

 
 Основні документи з охорони праці. |  Інструктажі, їх види і методика проведення. |  Види виробничого освітлення, його джерела, норми освітленості. |  Загальні вимоги ТБ при експлуатації посудин, що працюють під тиском. |  Спеціальне розслідування нещасного випадку, порядок розслідування, терміни, оформлення документації. |  Колективний договір і угода з охорони праці. |  Атестація робочих місць за умовами праці. |  Організація навчання з охорони праці. |  Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. |  Класифікація причин нещасних випадків. Показники травматизму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати