Головна

Завдання виховання в світлі загальнолюдських цінностей.

  1.  I. Завдання випробування
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Завдання на молярность.
  4.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  5.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка
  7.  I. Завдання на молярность. 3 сторінка

1. Формування ... Світогляди (...

...)

У вирішенні цього завдання велику роль відіграє мистецтво, бо воно завжди особистісно, ??суб'єктивно, емоційно. Проживаючи чуже життя, ми засвоюємо її соціальний досвід, наша особистість формується під впливом заразливих прикладів, почерпнутих не тільки з життя, але і з творів мистецтва. перефразовуючи пушкінського Годунова, можна сказати, що не тільки науки, а й мистецтво «... Скорочує нам досліди швидкоплинного життя».

Важливим компонентом світогляду є ціннісні орієнтації особистості. Культуру можна уявити як ...

... Таким чином, культурологи мають можливість впливати на весь спектр ціннісних орієнтацій в сфері

-
 ... ...
 соціально-політичних цінностей;

- Професійних цінностей;

- Сімейно-побутових цінностей;

- Естетичних цінностей;

- Рекреаційних цінностей і т. Д.

2. Формування ... Досвіду. У процесі придбання соціального досвіду складаються інтереси, потреби, мотивація діяльності особистості.

3. Формування активності особистості шляхом ... Її поведінки і діяльності .

 
 РОБОЧА ТЕТРАДЬ ПО ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЦІ |  І. Сельвинский |  Основні категорії педагогічної науки |  Зв'язок педагогіки з іншими науками. |  дидактика |  принципи навчання |  Організації навчального процесу |  ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ |  Поняття про метод, прийом, засіб, умов виховання. |  З історії методики виховання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати