На головну

Категорія стану. Морфологічні та синтаксичні ознаки.

  1.  IV. Мовний знак як лінгвістична категорія.
  2.  АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ І
  3.  АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРЕНЯ
  4.  АНТІСООТВЕТСТВІЙ МІЖ КАТЕГОРІЯМИ
  5.  Антропологічні знахідки і морфологічні особливості
  6.  апаратна категорія
  7.  Б Освіта чоловічого гаметофіту (пилку). Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості пилку

КС як ЧР визнається не всіма лінгвістами.

XIX мовознавці звертають увагу на слова шкода, лінь, можна, соромно - особливе лекс. Значення, сф.

Першим виділяє слова Щерба в робота «Про ЧР в РЯ». Кс, на його думку, утворюють незмінні слова про значенням стану, к-е є присудком в безособових реченнях і двусоставном пропозиції.

Виноградов включав в КС: 1) короткі дод, втратили свої повні форми: радий, повинен 2) короткі пасивні причасти: пригнічений, сумно, 3) безособово-предикативні слова на -о: радісно, ??сумно, 4) колишні іменники: лінь, гріх , сором

Тихонов - незмінні слова зі зн. стану, які зі зв'язкою вживаються в якості присудка з безособових речень і в двусоставном пропозиції з присудком-інфінітивом.

Галкіна-Федорук - обмежує коло слів до тих, які виступають в ролі присудка в безособових речень.

КС утворюють невідмінювані і неспрягаемие слова, що позначають стан природи або людини і є присудком в безособових речень. Слова КС називають: а) стан природи, б) відтінки фізичного і внутрішнього стану людини.

ГЗ: вони не схиляються і не відмінюються.

СФ: присудок в безособових речень; можуть мати приєднуючись. Інфінітив, управляють ім, або сущ з предл.

За походженням: 1) прислівники на о, 2) ім: гріх, ганьба.

Вживання: в літературі, в ЗМІ: необхідно, треба, не можна, можна.

 
 Поняття про сучасній російській мові. Поняття про літературної норми. |  Типи переносних значень. |  Диференціація лексики з експресивно-стилістичної точки зору. |  Запозичена лексика. Причини запозичення. Загальні ознаки запозичених слів. |  Поняття про старослов'янською мовою та старослов'янізми. |  Ознаки старославянизмов (фонетичні, морфологічні). |  Запозичення з грецької, латинської мов. |  Поняття про фонетику. Класифікація фонетичних одиниць. |  Голосні і приголосні звуки і принципи їх розмежування. |  Поняття про орфоепії. Вимова голосних. Вимова приголосних. Вимова запозичених слів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати