На головну

ББК. 65. 9 (2) 23

книги

Книги одного, двох, трьох авторів

Борисов, Б. Л. Технології реклами і PR: Навчальний посібник / Б. Л. Борисов. - М .: Фаир-прес, 2004. - 624 с.


Чумиков, А. Н. Зв'язки з громадськістю: теорія і практика: Навчальний посібник / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров. - М., 2006. - 550 с.

Катліп, С. М. Паблік рілейшнз. Теорія і практика / С. М. Катліп, А. Х. Сентер, Г. М. Брум. - М .: Вільямс, 2002. - 624 с.

. .. Книги чотирьох і більше авторів

Зв'язки з громадськістю як соціальна інженерія / В. А. Ачкасова та ін. / За ред. В. А. Ачкасової, Л. В. Володіної. СПб .: Речь, 2005. - 336 с.

Збірник наукових праць

Бально-рейтингова система оцінки знань студентів в практиці викладання на гуманітарному факультеті КДТУ ім. А. Н. Туполева: Матеріали методичного наради / Вид-во Казан, держ.

техн. ун-ту. Казань, 2006. - 84 с.


ЗМІСТ 1,

Розділ 1. Види самостійної роботи студентів і методи
 етичні рекомендації до їх виконання ......................................... 5

1. Загальні види самостійної роботи студента ........................... 6

1.1. Письмова відповідь (конспект) ............................................. 6

1.2. Усне повідомлення (виступ з питання) ...................... 7

1.3. Реферат ................................................. .............................. 8

1.4. Складання тестів .............................; .................. .......... 10

1.5. Складання словника (глосарію) ....................................... 10

1.6. Контрольна робота................................................ ........... 12

2. Спеціальні види самостійної роботи студентів ............. 13

2.1. Правила підготовки та складання PR-проекту ................. 13

2.2. Підготовка інформаційних матеріалів для ЗМІ ......... 16

2.3. Моніторинг засобів масової інформації ...................... 25

Розділ 2. Зразкові плани семінарських занять та методич
 ські рекомендації до них .............................................. .............. 27

Розділ 3. Теми PR-проектів, курсових і контрольних робіт ... 54
 Приложение................................................................................. 62

ББК. 65. 9 (2) 23

Курс лекцій з соціально-економічного прогнозування. -

Ростов н / Д: Зростання. держ. будує. Ун-т. 2000.

Курс лекцій підготовлений доцентом ПУЗІКОВА О. С. для студентів економічних спеціальностей РГСУ, які вивчають соціально-економічне прогнозування. В даному курсі лекцій розглядається сучасний стан прогнозування соціально-економічних процесів, виділяються методологічні основи викладаються питань, визначаються принципові положення та проблемні підходи, які використовуються в процесі функціонування економіки в умовах переходу до ринку. При написанні курсу лекцій використовувалися навчальні посібники, монографії, журнальні та газетні статті, а також закони, нормативні акти та статистичні дані.

 
 Прогнозування. |  рівень В |  Моделі економічного прогнозування. |  Економічний потенціал народного господарства - основа |  Прогнозування демографічного розвитку. |  Прогнозування економічного зростання. |  Прогнозування науково-технічного прогресу. |  Прогнозування розвитку структури суспільного виробництва. |  Прогнозування соціального розвитку і рівня життя населення. |  Регіонів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати