На головну

Бухгалтерський облік

  1.  Бухгалтерський апарат, його структура та функції
  2.  Бухгалтерський баланс
  3.  Бухгалтерський баланс
  4.  Бухгалтерський баланс
  5.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
  6.  Бухгалтерський баланс
  7.  Бухгалтерський баланс

Про організацію роботи архівних органів по реалізації Федерального закону "Про введення в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення"

(Зі змінами на 25 березня 2002 года)

Документ із змінами, внесеними наказом Росархіву від 25 березня 2002 року N 25.

Президентом Російської Федерації 30 грудня 2001 року підписано Федеральний закон N 196-ФЗ "Про введення в дію Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення" ( "Російська газета", 31 грудня 2001 року N 256 (2868). Названий кодекс вводиться в дію з 1 липня 2002 року.

Відповідно до статті 13.20 кодексом встановлено адміністративні санкції за порушення правил зберігання, комплектування, обліку або використання документів у вигляді попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 13.20, відповідно до частини 3 статті 23.1 розглядаються світовими суддями.

Відповідно до пункту 59 частини 2 статті 28.3 протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 13.20, частиною 1 статті 19.4, частиною 1 статті 19.5, статтями 19.6, 19.7 кодексу, складаються посадовими особами органів, уповноважених в області управління архівною фондом. Порядок складання та внесення протоколів визначено в статтях 28.2, 28.5, 28.8, 29.5 (абзац в редакції, введеної в дію з 10 квітня 2002 року наказом Росархіву від 25 березня 2002 року N 25, - див. Попередню редакцію).

Заходи, передбачені відповідними статтями кодексу, повинні сприяти вдосконаленню контролю за станом зберігання документів Архівного фонду Російської Федерації, їх відбору та передачі в державні архіви, а також дотримання правил роботи архівів, в тому числі в частині їх взаємовідносин з користувачами архівних фондів.

З метою ефективної реалізації прав, наданих Кодексом Російської Федерації про адміністративні правопорушення органам і установам Федеральної архівної служби Росії,

наказую:

1. Відповідно до частини 4 статті 28.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення встановити перелік таких посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 13.20, частиною 1 статті 19.4, частиною 1 статті 19.5, статтями 19.6, 19.7 кодексу:

1.1. Керівник Федеральної архівної служби Росії, його заступники;

1.2. Керівники структурних підрозділів Федеральної архівної служби Росії, їх заступники (пункт у редакції, введеної в дію з 10 квітня 2002 року наказом Росархіву від 25 березня 2002 року N 25, - див. Попередню редакцію);

1.3. Керівники архівних органів суб'єктів Російської Федерації, їх заступники;

1.4. Керівники структурних підрозділів архівних органів суб'єктів Російської Федерації, їх заступники (пункт у редакції, введеної в дію з 10 квітня 2002 року наказом Росархіву від 25 березня 2002 року N 25, - див. Попередню редакцію).

2. Запропонувати керівникам архівних органів суб'єктів Російської Федерації:

2.1. Організувати вивчення фахівцями Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення;

2.2. Розглянути, в разі необхідності, питання про введення до штатного розпису архівних органів відповідних посадових осіб (пункт у редакції, введеної в дію з 10 квітня 2002 року наказом Росархіву від 25 березня 2002 року N 25, - див. Попередню редакцію);

2.3. При проведенні перевірок зберігання, комплектування, обліку та використання документів Архівного фонду Російської Федерації, в т. Ч знаходяться на зберіганні в організаціях - джерелах комплектування державних архівів, у разі виявлення порушень архівного законодавства, правил роботи архівів вносити в установленому порядку до судів протоколи про порушеннях правил зберігання, комплектування, обліку або використання документів;

2.4. Про хід виконання цього наказу проінформувати Росархів до жовтня 2002 року, а також в річних звітах за черговий рік.

3. Директорам федеральних державних архівів в разі виявлення порушення правил зберігання, комплектування, обліку або використання документів в організаціях інформувати Росархів для вжиття необхідних заходів в установленому порядку.

4. Управлінням організаційної, правової та кадрової роботи (В. І. Пономарьова); комплектування, відомчих архівів та діловодства (Т. А. Мещерина) надавати методичну допомогу федеральним державним архівам, архівним органам суб'єктів Російської Федерації в організації виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника керівника Росархіву А. Н. Артізова і заступника керівника Росархіву В. А. Еремченко.

Керівник Служби В. П. Козлов

Бухгалтерський облік

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для

студентів напряму 080100 «Економіка»

очної та заочної форм навчання

Калінінград

Схвалено і рекомендовано до видання

кафедрою обліку, аналізу та аудиту

Протокол № 2 від «17» жовтня 2012 р

Автор:

Бегішево Надія Олександрівна, Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри «Облік, аналіз і аудит»

Рецензент: грудиною Віктор Григорович, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Облік, аналіз і аудит»

Навчально-методичне видання містить методичні вказівки і тематику курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму 080100 «Економіка» очної та заочної форм навчання.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 4

2. ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 5

3. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ КУРСОВИЙ РОБОТОЮ 6

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 6

4.1. Складання плану роботи 6

4.2. Загальні вимоги до змісту курсової роботи 7

4.3. Вимоги до оформлення курсової роботи 11

5. ПОДАННЯ І ЗАХИСТ 20

6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21
 ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ |  КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ |  Загальні вимоги до змісту курсової роботи |  Вимоги до оформлення курсової роботи |  ПОДАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ |  ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ |  Додаток 2 |  додаток 3 |  додаток 4 |  додаток 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати