Головна

VIII. Випишіть з 2-го абзацу тексту пропозицію з займенниковим дієсловом. Переведіть його. Вкажіть час, в якому стоїть цей дієслово. Напишіть його інфінітив.

  1.  A. Розділ біомеханіки, в якому досліджується рух крові по судинній системі.
  2.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  3.  C. Найменша відстань між подразниками, при якому останні сприймаються як роздільні.
  4.  I. Письмовий переклад незнайомого тексту зі словником.
  5. " Commentarium rerum gallicarum "(" Коментар до справ гальським ". - Прим. Перекладача), lib. XXVIII. - Прим. Вольтера. 1 сторінка
  6. " Commentarium rerum gallicarum "(" Коментар до справ гальським ". - Прим. Перекладача), lib. XXVIII. - Прим. Вольтера. 2 сторінка
  7. " Commentarium rerum gallicarum "(" Коментар до справ гальським ". - Прим. Перекладача), lib. XXVIII. - Прим. Вольтера. 3 сторінка

IX. Перепишіть 3-е пропозицію з 2-го абзацу та 5-е речення з 4-го абзацу, переведіть їх і вкажіть, чи є кожне з наявних в них дієприкметників (Participe passe) визначенням або входить до складу складної дієслівної форми і який саме.

X. Прочитайте 4-ий абзац і питання до нього. З наведених нижче варіантів відповіді вкажіть номер пропозиції, що містить правильну відповідь на поставлене запитання:

Parqucioi des milliers de specialistes se sont tournes vers des fleurs a bouquet, des legumes et des arbres fruitiers?

1. Parceque ce type de commerce est plus avantageux.

2. Parce que la concurrence des parfums synthetiques a lieu.

3. Parce que le traitement des plantes demande beaucoup de dejpenses.

варіант 5

I. Керуючись правилами читання букв c, g в положенні перед буквами a, o, u, e, i, y и c перед a, o, u, розмістіть наведені нижче слова по графам таблиці відповідно до стоять в графах фонетичними знаками:

 c [s] c [k] c [s] g [g] g [?]

facylte, hamecon, recevoir, recu, glacial, registre, bicyclette, capacite, gyroscope, exercant, regard, comprendre, regulier, intelligent, gonfler.

II. Поставте в питальній формі наступні пропозиції:

1. Partis est une belle ville. 2. L'excursion commencera dans dix minutes. 3. A Paris il y a beacoup de curiosites.

III. а) Розкрийте дужки і в залежності від сенсу поставте дієслова в present, passe compose або futur simple в відповідну особу і числі:

1. Ces touristes (visiter) Paris la semaine passee. 2. Bintot ils (se rendre) a Nice. 3. Mes amis (etre) a Paris pour la premiere fois.

б) Утворіть наказовий спосіб від дієслів finir, faire.

IV. а) У правій колонці замініть точки відповідними прикметниками в чоловічому роді.

зразок: une vie culturelle - un centre culturel

1. une nouvelle maison - un ... edifice

2. une composition architecturale - un ensemble ...

3. une tradition glorieuse - un passe ...

4. une region industrielle - un centre ...
 ПРОГРАМА з французької мови |  Пояснювальна записка до програми |  Форми і методи, що служать для досягнення поставлених цілей |  мовний матеріал |  Букви, що позначають різні звуки |  Заліки та іспити |  Запас слів і виразів |  Робота над текстом |  Виконання контрольних завдань та оформлення контрольних робіт |  I. Звуковий лад французької мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати