Головна

Питання 17. Поняття і види довіреності, термін дії довіреності, передоручення, припинення довіреності.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  B. Поява ідеї кванта дії
  3.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  4.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  5.  I. Розбір основних питань теми.
  6.  I. Лютнева революція і національне питання
  7.  II. МОТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ДІЇ

довіреністю - Письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами (ст.185). Таким чином, довіреність - це документ, що фіксує повноваження представника на вчинення правочину. Д адресується третім особам і служить для посвідчення повноважень представника перед ними.

За загальним правилом Д може видаватися тільки ДС громадянам. Громадяни віком від 14 до 18 років можуть самостійно видавати Д в межах тих прав, які вони здійснюють самі: розпорядження своїм заробітком або стипендією; здійснення прав автора твору Н, К або І; здійснення права автора іншого результату своєї інтелектуальної діяльності; внесення вкладів в кредитні установи і розпорядження ними; вчинення дрібних побутових угод (які не потребують НУ і ГР); придбання з 16 років членства в кооперативі та похідних від нього прав. Для укладення інших угод, Д видаються за згодою батьків, усиновителів або піклувальників.

Як довірителя можуть виступати 1 або кілька (учасники спільної часткової власності) осіб одночасно. Д може бути видана на 1 або декількох осіб. Видача Д - одностороння угода, тому її вчинення не вимагає згоди представника. Але прийняття Д або відмова від неї - це його право. Особа, яка видала Д вправі в будь-який час її скасувати, а представник в будь-який час має право відмовитися від Д.

За змістом і обсягом повноважень розрізняють 3 види Д: генеральні або загальнідовіреності (дають право представнику на вчинення різноманітних угод протягом певного періоду часу - Д директору філії ЮЛ); спеціальні доручення(Дають право на здійснення ряду однорідних дій - представництво в суді); разові доручення(Дають право на вчинення строго визначеної угоди).

Д - це документ, який повинен бути здійснений в письмовій формі. Для його дійсності потрібна наявність на ньому обов'язкових реквізитів: Дата здійснення (відсутність робить Д незначною); підпис довірителя (громадянин - власноручний, ЮЛ - керівник і друк, ГУП і МУП - керівник, головний бухгалтер, друк). Термін дії не може перевищувати 3 років, якщо він відсутній, то Д дійсна протягом 1 року. Виняток: НУ Д видані для здійснення угод за кордоном без зазначення строку, дійсні до її скасування довірителем.

Для здійснення операцій, які потребують нотаріальної форми, Д повинна бути нотаріально посвідчена, за винятком випадків, прямо зазначених в законі. До нотаріально посвідчених Д прирівнюються: Д військовослужбовців та інших осіб, які перебувають у військово-лікувальних закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками, старшим або черговим лікарем; довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, де немає нотаріальних контор - робітників і службовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин; довіреності осіб, які перебувають в МЛС, засвідчені начальником МЛС; довіреності повнолітніх ДС громадян, які перебувають в установах соціального захисту населення, засвідчені адміністрацією цієї установи. Д видаються на отримання зарплати, інших платежів пов'язаних з трудовими відносинами, виплат різного виду винагород, пенсій, допомог, стипендій, вкладів, отримання кореспонденції - можуть засвідчуватися організацією, де довіритель працює, ЖЕУ, по МЗ, адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, де він перебуває . Д на отримання кореспонденції - організаціями зв'язку. Отримання вкладу - відповідним банком.

передоручення - Передача повноваження представником іншій особі (заступникові) можлива в 2 випадках: це передбачено в довіреності; склалися обставини змушують зробити передоручення для охорони інтересів довірителя. Дія д припиняється: закінчення строку Д; скасування Д довірителем; відмова представника від виконання доручення; припинення ЮО від чийого імені видана Д; припинення ЮО, якій видана Д; смерть громадянина видав Д, визнання його НЕ ДС, обмежено ДС або безвісно відсутнім; теж відносно громадянина - представника.
 Метод цивільно-правового регулювання. |  Принципи цивільно-правового регулювання. |  Питання 2. Поняття і види джерел цивільного права. |  Питання 3 .. Поняття і способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. |  Види цивільних правовідносин. |  Види цивільних правовідносин. |  Питання 7. Дієздатність. |  Цивільна дієздатність неповнолітніх. |  Питання 9. Опіка і піклування. Патронаж. |  Вопрос11. Створення юридичної особи. Державна реєстрація юридичних осіб. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати