На головну

Action words for Housekeepers

  1.  Addition And Subtraction
  2.  Archaic and Obsolete Words
  3.  Colloquial Words
  4.  Commonly Confused Words
  5.  Describing words for Housekeepers
  6.  Dialect Words
 Word  Meaning  Example sentence
 clean; clean up  remove dirt, dust, and other messes  After you clean up the kitchen you can take your break.
 dry  take the water out of something  Please dry the dishes fully before you put them away in the cupboards.
 dust  remove the dust from surfaces such as furniture  I'm sorry I forgot to dust the entertainment stand last week.
 finish; complete  have no more work to do  I'm finished everything on the list, so I guess I'll be going home now.
 freshen up  make a room smell and look more inviting  The master bedroom is relatively clean, but you couldfreshen it up a little.
 hang; hang up  organize and store items (often clothes) by putting them on hooks and hangers  After you have folded the laundry, please hang the guest towels in the washroom.
 mop; mop up  clean the floors with soap and water  The dishwasher flooded, so Imopped up the water.
 organize  sort or put away in a neat and tidy manner  I organized the indoor and outdoor shoes.
 polish  wipe with a special cleaner that makes something (such as floors) shine; remove smudges or prints  Make sure to polish the silverware before you put it away.
 rinse  pour water over something for a long time to remove soap  You'll have to rinse the dishes a little better. My coffee tasted soapy today.
 sanitize; sterilize  remove any bacteria or other harmful substances that could cause illness, often by using boiling water or a special cleaner  You have to sterilize the baby bottles in boiling water.
 scrub  use a lot of physical energy and a heavy cleaning tool to remove dirt or stains  You'll have to scrub the upstairs tub because it's pretty dirty.
 tidy; tidy up  make a room or area look neat by organizing and putting things away  You do not need to vacuum the family room, but you could tidy up the books and toys.
 vacuum  use a special hose that sucks up dust and dirt from the floors and furniture  Please pick up large items like coins before you vacuum the basement.
 wash  make clean with water and soap  Please wash the windows with water and vinegar.
 water  pour water onto plants or grass  You forgot to water the indoor and outdoor plants.
 wipe; wipe up  clean up a mess or spill  Do not use bleach to wipe the counters.

Internet cafe.

  1. Look for an internet cafe in the country you have chosen
  2. Search the web the name of cafe and country as keywords
  3. Explore the web sites for 2-3 int. caf. in the country you have chosen
  4. Chose the int. caf. that interests you the most (name, location, business hour, internet connect, food, drinks, soft ware, etc.)

Інформаційна грамотність.

Інтернет є джерелом всілякої інформації, в тому числі якісної і потрібною. Опублікувати документи і сторінки глобальної мережі дуже просто, швидко, дешево, часто безкоштовно. Кількість веб-документів постійно зростає і людині все складніше визначити потрібну і якісну інформацію. Насичений дизайн і різні візуальні ефекти можуть бути оманливими. Безсумнівно, інтернет несе з собою безліч позитивних моментів і можливостей: виразити себе, підтримувати зв'язок з людьми, обмінюватися ідеями та інформацією, пізнати світ, перебуваючи фізично у себе вдома. В інтернеті можна знайти свіжу інформацію, але так само і величезна кількість інформаційного сміття. Користувачам мережі просто необхідно володіти навичками аналізу якістю знайденої там інформації, основну роботу при цьому повинен проробляти користувач, тобто людина, що потребує інформації в інтернеті. Не можна забувати, що в інтернеті відсутні редактори, і ніхто не перевіряє опубліковані там сторінки і документи. В цьому і полягає весь сенс глобальної мережі і нам залишається тільки навчитися критично і скептично ставитися до знайденим ресурсів, а так само опанувати спец. навичками та інструментами для оцінки якості веб-документа.

Навіщо оцінювати інформацію?

Основною ознакою інформаційного суспільства є утвердження культу знань, усвідомлення того, що жодну серйозну задачу не можна вирішити без переробки значного обсягу інформації. Знання людини поповнюються постійно, суспільство стало учнем. Актуально стало поняття інформаційної грамотності (набір навичок, необхідних для пошуку, аналізу та використання інформації у своїй діяльності). Уміння критично ставиться до знайденої інформації, є одним з елементів інформаційної грамотності людини.

Інформаційна потреба -> Визначення потрібних ІнфоРесурс -> Вибираєте стратегію ресурсів -> Пошук та вибір потрібних ресурсів -> Оцінка якості отриманої інформації -> Оформлення інформації -> Складання бібліографії, використання посилань -> Використання інформації для виконання поставленого завдання

Тільки інформаційно-яка грамотна людина здатний орієнтуватися в нескінченних масивах інформації, коректно використовувати її, і оцінювати для вирішення поставлених завдань, нарощуючи базу своїх знань. Кожен споживач інформації повинен володіти елементарними навичками інформаційної грамотності, бути озброєний методикою інформаційного самообслуговування.

Що таке якісна інформація?

Якісної можна вважати інформацію, яка перевірена фахівцем, інформаційні масиви бібліотек, музеїв, організацій, архівів в основному перевірені і вважаються якісними. Так само можна довіряти джерелам, на які вас відправили авторитетні для вас люди. При незалежному пошуку інформації потрібно знати критерії для оцінки якості як джерел, так і самих документів. Аналіз якості починається вже з вибору джерела пошуку (бібліотека, газета, журнал, інтернет). Дуже важливо враховувати мета пошуку. Для вирішення якої проблеми потрібно та чи інша інформація, важливо також відзначити, що якісна інформація має дві сторони: якість самої інформації і відповідність інформації з темою. В першу чергу користувач повинен визначитися: чи відповідає даний документ до даної теми. Відсоток релевантних документів, одержуваних у процесі пошуку безпосередньо залежить від уміння правильно формулювати питання для того, щоб знайти релевантність цього документа потрібно ознайомитися з коротким описом матеріалу, який зазвичай знаходитися у верхній частині сторінки. Якщо знайдені документи не відповідають вашій інформаційної потреби і темі пошуку, слід заново проаналізувати дану тему і модифікувати даний запит. Інша сторона якісної інформації спирається на показники і елементи знайденої сторінки або сайту.

Загальні параметри оцінки змісту документа.

Існують певні параметри оцінки документів, вони діляться на головні і другорядні: головні - сучасність і актуальність знайдених результатів, тематика пошуку, можна використовувати інформацію 10тілетней давності, на сучасність вказує дату видання і джерел, надійність, достовірність, кому належить сайт (організації, приватній особі або підприємству), хто автор і кому належать права, відомий і авторитетний автор, які інші публікації він робив, чи є рецензії до публікації, масштабність і глибина (ключові слова, яка тематика порушена), точність (хто видавець, чи можна перевірити, якого типу, орфографія), об'єктивність (нейтральність, детальність; другорядні: формат документа, вважається, що інформація в форматі файлу будь-якої програми є більш надійною і якісною, ще одним параметром є графічний дизайн (проф. дизайн вказує на витрати і зусилля, витрачені на його створення, оцінка інформації користувачами інтернету (про що говорить адреса сторінки) для того щоб оцінювати сторінки потрібно одночасно тренувати зір і пальці рук, а так само мислення, щоб навчитися критично ставиться до знайденого матеріалу. перед тим, як почати оцінювати сторінку слід пробігтися очима по результатам пошуку, чимало інформації можна взяти вже там, в першу чергу зверніть увагу на назву веб-сторінки, чи відповідає воно запитом, потім подивіться на урл-адресу документа і оціните по слід. параметрам:

- Особиста сторінка або корпоративна (характерними рисами особистої сторінки є наявність прізвища або імені в адресі, так само зверніть увагу на назву інтернет-провайдера, комерц. Або беспл.) Немає нічого у використанні особистих сторінок, просто потрібно впевнитися в автора і провести доп. пошук, що стосується даної людини. Пам'ятайте, що за зміст особистих сторінок не відповідають корпорації.

- В домені якого типу перебувати знайдений документ (комерц., Освітні, військові, урядові, міжнарод., Некоммерч. І т.д.)

dot.com, dot.adiu, dot.gov, dot.mil, dot.net, dot.org, dot.int

Практичні інструменти веб-ресурсів.

Існують спеціальні таблиці, куди користувач заносить основні дані, отримані з матеріалу конкретного сайту, оцінюючи тим самим якість документа, одна з таких таблиць розроблена універом Берклі (Великобр.) І дозволяє швидко визначити чи підходить даний ресурс користувачеві. Найбільш відомою вважається РЕДКЕП, створену Карен Крістонсен, робітницею бібліотеці. Р - релевантність, Е - відповідність, Д - детальність, К - свіжість, Е - авторитетність, П - ухил, причина створення документа. Кожен з наведених вище критеріїв оцінюється окремо по 4х бальною системою, результату аналізу заносяться в таблицю, отримані пункти підсумовуються і таким чином можна скласти власний рейтинг веб сторінок або визначити мінімальний рівень якості інфо-ресурсів.
 Allow, permit, let |  Ask, beg, request |  Beat, hit, strike, knock |  Choose, select, pick, pick out, elect |  Consist, comprise, include, contain |  Demand, claim, require, need |  Do, make |  Defend, protect, guard, safeguard |  Fall, drop |  Finish, end, complete, terminate |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати