Головна

Адміністративно-територіальний устрій Республіки Білорусь).

  1.  III. Політичний устрій Лаессе
  2.  Адміністративна діяльність правоохоронних органів Республіки Казахстан.
  3.  Адміністративно - політичний устрій країни на етапі формування СРСР
  4.  Адміністративно - територіальний устрій російських регіонів країни
  5.  Адміністративно-організаційні функції консула щодо фізичних і юридичних осіб Республіки Білорусь
  6.  Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини 17 ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
  7.  Адміністративно-територіальний поділ

Відповідно до статті 9 Конституції Республіки Білорусь «Територія РБ є природним умовою існування і просторовим межею самовизначення народу ...». Територія Республіки Білорусь - простір, яке визначається державним кордоном. Територія є невід'ємним елементом держави.

Закон Республіки Білорусь Про Державну кордоні Республіки Білорусьвід 4.11.1992 Відомості Національних зборів Республіки

Білорусь, 1999 г., N 4, ст.89 В редакції Закону від 6 січня 1999 р N 234-З Відомості Національних зборів Республіки Білорусь, 1999 г., N 4,

ст.89 Закону від 19 травня 2000 р N 391-З Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2000 г., N 50, 2/166

Державний кордон Республіки Білорусь є лінія і проходить по цій лінії вертикальна поверхня, що визначають межі території Республіки Білорусь - суші, вод, надр і повітряного простору.

Принципи встановлення і зміни проходження Державного кордону, встановлення і підтримання правовідносин на Державному кордоні:

забезпечення безпеки Республіки Білорусь і міжнародної безпеки;

всебічного взаємовигідного співробітництва з іноземними державами;

взаємної поваги суверенітету, територіальної цілісності держав і непорушності державних кордонів;

мирного вирішення прикордонних питань.

Ділянки Державного кордону з суміжними державами, які не оформлені в міжнародно-правовому відношенні, підлягають їх договірного закріплення.

Закон Республіки Білорусь «Про адміністративно-територіальний поділ і порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Республіки Білорусь»від 5.05.1998.

Адміністративно-територіальний поділ території Республіки Білорусь як унітарної держави - це поділ території Республіки Білорусь на певні частини з метою ефективної організації державного управління та місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян Республіки Білорусь.

Адміністративно-територіальний устрій в Республіці Білорусь грунтується на принципах:

єдності і невідчужуваності території Республіки Білорусь як природної умови існування і просторового межі самовизначення народу, основи його добробуту і суверенітету Республіки Білорусь;

поєднання загальнодержавних інтересів та інтересів населення, що проживає на відповідній території;

поєднання єдиної державної влади Республіки Білорусь, здійснення якої базується на принципі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову, з місцевим самоврядуванням;

здійснення місцевими Радами депутатів, виконавчими і розпорядчими органами своїх повноважень в межах кордонів відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

рівномірності, збалансованості та комплексності розвитку адміністративно-територіальних одиниць, взаємозв'язку адміністративно-територіального устрою та соціально-економічного районування;

включення до складу територій більших адміністративно-територіальних одиниць територій менших адміністративно-територіальних одиниць;

приблизної рівності розмірів території і чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць одного виду;

різноманіття правових статусів адміністративно-територіальних і територіальних одиниць відповідно до їх призначення, місцевими особливостями, рівнем соціально-економічного розвитку та іншими факторами;

гласності і врахування громадської думки при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою.

Адміністративно-територіальними одиницями Республіки Білорусь є території, в просторових межах яких в порядку, передбаченому законодавством, створюються і діють місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи.

До адміністративно-територіальним одиницям в Республіці Білорусь відносяться області, райони, сільські ради, а також міста і селища міського типу, в яких створені місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи.

З метою визначення просторових меж компетенції місцевих Рад депутатів, виконавчих і розпорядчих органів для кожної адміністративно-територіальної одиниці встановлюються найменування, межі та адміністративний центр, в якому розташовуються ці органи.

Території міст з метою оптимальної організації виконання рішень, пов'язаних із задоволенням соціально-культурних і побутових потреб громадян, охороною правопорядку і дотриманням законності, при необхідності діляться на райони, які не є самостійними адміністративно-територіальними одиницями.

Територія Республіки Білорусь ділиться на територію столиці Республіки Білорусь і території областей як адміністративно-територіальних одиниць.

Територія області ділиться на території районів і міст обласного підпорядкування як адміністративно-територіальних одиниць.

Територія району ділиться на території сільрад, селищ міського типу, міст районного підпорядкування, які є адміністративно-територіальними одиницями, а також селищ міського типу і міст районного підпорядкування, які є територіальними одиницями.

Території населених пунктів, які не є адміністративно-територіальними одиницями, що входять разом з іншими територіями в просторові межі сільрад, складають їх територію.

Адміністративно-територіальна і територіальна одиниця в зв'язку з необхідністю встановлення особливого режиму державного управління, обумовленого вимогами національної безпеки, екологічними та іншими вимогами, може оголошуватися закритою.

Населений пункт - компактно заселена частина території Республіки Білорусь, місце постійного проживання громадян, що має необхідні для забезпечення життєдіяльності громадян житлові та інші будівлі і споруди, власне найменування і встановлені у відповідному порядку територіальні межі.
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РБ |  Предмет і метод конституційного (державного) права як галузі права). |  Система конституційного (державного) права). |  Під джерелами слід розуміти ті форми, в яких знаходять своє вираження правові норми або писані і неписані норми, які регулюють конституційно-правові відносини. |  Форма і структура Конституції |  Розвиток конституції в період з 1917-1978гг. |  Політичні партії, громадські об'єднання |  РЕЄСТРАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ |  СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ. |  Релігійні організації). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати