Головна

V. Аналіз використання трудових ресурсів

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  Hарушеніе умови очікування додаткових ресурсів
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  7.  II. Аналіз якості закупівель.

властивості:

Відзначимо наступні властивості слоу:

1. Якщо  = (A1, ..., an), = (b1, ..., bn)  рішення слоу (1), то арифметичний вектор

__ = (A1 ± b1, ..., an ± bn) - рішення слоу.

2. Якщо  рішення слоу, то для будь-яких  арифметичний вектор  є рішенням слоу.

Якщо r (A) = n, де А = (аij), то слоу (1) має тільки нульовий розв'язок.

Нехай r (A) = r, r Визначення. Система лінійно незалежних рішень слоу (1) називається фундаментальним набором рішень, якщо будь-яке рішення слоу (1) можна представити у вигляді лінійної комбінації лінійно незалежних рішень цієї системи.

V. Аналіз використання трудових ресурсів

Мета аналізу полягає у виявленні резервів зростання продуктивності праці, поліпшення нормування, організації та умов праці, зниження собівартості продукції.

5.1. Завдання аналізу:

- Вивчення забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів персоналом за кількісними та якісними характеристиками;

- Оцінка ефективності використання трудових ресурсів;

- Виявлення резервів зростання продуктивності праці.

5.2. Джерела даних:

- План по праці;

- Статистична звітність «звіт з праці»;

дані табельного обліку і відділу кадрів.
 Аналіз повноти використання персоналу |  Продуктивність праці |  Аналіз ефективності використання трудових ресурсів |  Аналіз використання ФЗП |  Аналіз ефективності використання коштів на оплату праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати