Головна

Перелік запитань для підготовки до іспиту.

  1.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  2.  I. Розбір основних питань теми.
  3.  III. Про деякі особливості тактики більшовиків в період підготовки жовтня
  4.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи
  5.  IV. Приблизний перелік питань до заліку
  6.  IV. Список використаних джерел
  7.  Quot; Несмертельний "список

1. Поняття, сутність стратегічного менеджменту: початкові уявлення і вихідні визначення.

2. Значення і зміст стратегічного менеджменту. Принципи стратегічного менеджменту.

3. Стратегічний аспект в управлінні організацією.

4. Процес і основний напрямок розвитку стратегічного менеджменту.

5. Школи стратегій.

6. Поняття стратегії. Стратегія і ефективність.

7. Класичні моделі організації.

8. Аналіз переваг організацій по відношенню до суспільства. Аргументи на користь соціальної відповідальності організації.

9. Стратегічне мислення.

10. Класичні моделі стратегічного менеджменту та їх специфічні особливості.

11. Управління стратегічними можливостями.

12. Діагностика мінливості умов.

13. Поняття стратегічного планування. Процес планування стратегії.

14. Методи прийняття рішень в процесі стратегічного планування. Етапи стратегічного планування та оцінка його результативності.

15. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень в державних організаціях.

16. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень в муніципальних утвореннях.

17. Стратегічне управління в умовах реформених перетворень на регіональному рівні.

18. Місія фірми: визначення, призначення, формулювання, роль в стратегічному управлінні.

19. Цілі фірми: визначення цілей, призначення, формулювання, роль в стратегічному управлінні.

20. Традиційне і стратегічне управління.

21. Критерії оцінки виробленої стратегії.

22. Компоненти стратегічного управління. Цикл стратегічного управління.

23. Визначення напрямку розвитку організації: розробка стратегічного бачення і місія організації, встановлення цілей і розробка стратегії.

24. Види стратегій бізнесу, їх характеристики і відмінності.

25. Фактори, що впливають на потенціал фірми.

26. Основні області вироблення стратегії поведінки організації на ринку.

27. Класифікація стратегій конкуренції.

28. Рівні стратегій в організації.

29. Процес вироблення стратегії.

30. Загальні ознаки життєздатності організації.

31. Процес прийняття рішення про відповідність місії організації можливостям інвестування.

32. Джерела конкурентних переваг організації.

33. Ключові фактори успіху організації.

34. Зовнішнє середовище організації та її роль в стратегічному управлінні.

35. Стратегічні зони господарювання організації.

36. Оцінка стану зовнішнього середовища: параметри, методи та інформація.

37. Конкурентні переваги організації.

38. Основні сили конкуренції за М. Портером.

39. Схема аналізу конкурентного середовища.

40. Умови загострення конкурентної боротьби.

41. Внутрішнє середовище організації та її роль в стратегічному управління.

42. Структуризація внутрішнього середовища організації.

43. Системний аналіз і SWOT-аналіз середовища фірми.

44. Розробка альтернативних стратегій розвитку організації.

45. Роль і місце стратегічного менеджменту в системі управління організацією.

46. ??Ресурсний потенціал організації.

47. Формування портфеля стратегії.

48. Маркетингова стратегія.

49. Оцінка і вибір стратегій розвитку організації.

50. Процес реалізації стратегій розвитку фірми: стратегічний контроль і ефект.

51. Характеристика стратегічних змін.

52. Принципи та завдання стратегічного контролю. Етапи стратегічного контролю.

53. Технології управління змінами в організації.

54. Стратегічні центри господарювання.

55. Стратегія отримання конкурентних переваг за рахунок зниження витрат.

56. Основи реінжинірінгу бізнес-процесів (корпорацій).

57. Стратегії запобігання банкрутству.

58. Стратегічний менеджмент в діяльності фінансових інститутів.

59. Стратегічний менеджмент в державному управління.

60. Стратегічний менеджмент в муніципальному управлінні.

тести
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС |  З дисципліни Б.3 Б. 8. |  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  Форми освоєння освітньої дисципліни |  Засоби оцінки компетенцій |  Обсяг дисципліни і види навчальної роботи |  Організація самостійної роботи студентів |  Етапи організації самостійної роботи |  Підготовка рефератів, есе, фіксованого повідомлення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати