Головна

Рівні представлення даних в СУБД.

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  Системи управління базами даних наступного покоління
  4.  I Створення таблиць бази даних
  5.  III. Опис зовнішніх схем баз даних
  6.  SKIP-технологія і криптопротоколів SSL, S-HTTP як основний засіб захисту з'єднання та даних, що передаються в мережі Internet
  7.  V Пошук, сортування та відбір даних

В процесі проектування інформаційних систем прийнято виділяти чотири рівні сприйняття і відображення інформації предметної області:

инфологической рівень;

концептуальний рівень;

зовнішній рівень;

внутрішній рівень.

Кожному рівню відповідає модель даних, яка специфицируется за допомогою мови опису даного рівня. Модель кожного рівня, представлену на мові опису, прийнято називати схемою.

Залежно від рівня подання розрізняють такі типи схем:

інфологіческая схема, яка дає загальне інформаційно-логічне представлення про предметну область (загальний опис протікання інформаційних процесів в предметної області);

концептуальна схема, що описує інформацію про предметну область в термінах (концептах) конкретної СУБД (загальний опис протікання інформаційних процесів в предметної області, відображене засобами конкретної СУБД);

зовнішня схема, що представляє інформацію про предметну область для прикладних програм і користувачів системи (приватний погляд користувача на інформаційні процеси в предметної області, через концепти конкретної СУБД);

внутрішня схема, яка характеризує фізичний рівень представлення інформації і показує яким чином функціонують інформаційні процеси предметної області на апаратних засобах конкретної ЕОМ і СУБД.
 Загальні відомості про БД та СУБД |  Рівні представлення даних в СУБД |  Узагальнена архітектура СУБД |  Мови баз даних |  Функціональна залежність і нормалізація відносин |  Використання функцій агрегування в побудові запитів |  ієрархічна модель |  мережева модель |  SQL SERVER. Характеристика об'єктів БД |  Системні бази даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати