Головна

Евристичні правила перетворення операцій реляційної алгебри.

  1.  A) З однаковою кількістю команд, однаковими длительностями микроопераций і змінним положенням початку «бульбашки» в конвеєрі.
  2.  I. Загальнодержавні норми і правила з ОП
  3.  I. Правила і норми з техніки безпеки.
  4.  А) Висновки за допомогою перетворення суджень
  5.  Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокарі. Правила безпеки при їх ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  6.  Адаптивні перетворення генома в відповідь на виклик середовища
  7.  Алгоритм логічного висновку із застосуванням правила резолюцій.

Операндами операцій реляційної алгебри є відносини, тому для їх виконання необхідно переглянути всі кортежі вихідного відносини (або відносин). Наслідком цього є велика розмірність реляційних операцій. Зменшення розмірності операцій можна досягти, змінюючи послідовність виконуваних операцій. Як приклад наведемо відносини R1 і R2, що містять по 1000 кортежів, причому тільки 10 кортежів в кожному відношенні задовольняють умові F. Якщо виконувати наступну послідовність операцій:

sF (R1 U R2),

то після виконання об'єднання вийде 2000 кортежів (якщо відносини не містять однакових кортежів), а після селекції залишиться 20 записів. Якщо змінити послідовність виконання операцій:

sF (R1) U sF (R2),

то після селекції залишиться по 10 записів з кожного відносини, об'єднання яких дасть 20 необхідних кортежів. Отже, не буде потрібно зберігати проміжний результат у 2000 кортежів і переглядати його для пошуку кортежів, які відповідають умові.

Оптимізація виконання запитів реляційної алгебри заснована на понятті еквівалентності реляційних виразів. Два вирази реляційної алгебри вважаються еквівалентними, якщо вони описують один і той же відображення. Існують закони, які відповідно до цього визначення дозволяють виконувати еквівалентні перетворення виразів реляційної алгебри:

Закон коммутативности для декартових творів:

R1 ґ R2 = R2 ґ R1

Закон коммутативности для з'єднань (F - умова з'єднання):

R1>

Закон асоціативності для декартових творів:

(R1ґ R2) ґ R3 = R1 ґ (R2 ґ R3)

Закон асоціативності для з'єднань (F1, F2 - умови):

(R1>

Комбінація селекцій (каскад селекцій):

sF1 (sF2 (R)) = s F1 / \ F2 (R)

Комбінація проекцій (каскад проекцій):

p A1, A2, ..., Am (p B1, B2, ..., Bn (R)) = p A1, A2, ..., Am (R)

де {Am} М {Bn}.

Перестановка селекції і проекції:

sF (p A1, A2, ..., Am (R)) = p A1, A2, ..., Am (sF (R))

Перестановка селекції з об'єднанням:

sF (R1 U R2) = sF (R1) U sF (R2)

Перестановка селекції з різницею:

sF (R1 - R2) = sF (R1) - sF (R2)

Перестановка проекції з декартових твором:

p A1, A2, ..., Am (R1 ґ R2) = p C1, C2, ..., Cn (R1) ґ p B1, B2, ..., Bk (R2)

де {Cn} М {Am}, {Bk} М {Am} і атрибути Cn представлені відносно R1, а атрибути Bk - щодо R2.

Перестановка проекції з об'єднанням:

p A1, A2, ..., Am (R1 U R2) = p A1, A2, ..., Am (R1) U pA1, A2, ..., Am (R2)

Перестановка селекції з декартових твором:

sF (R1 ґ R2) = sF (R1) ґ R2

якщо F містить атрибути, присутні тільки в R1;

sF (R1 ґ R2) = R1 ґ sF (R2)

якщо F містить атрибути, присутні тільки в R2;

sF (R1 ґ R2) = sF1 (R1) ґ sF2 (R2)

якщо F = F1 / \ F2, і F1 містить атрибути, присутні тільки в R1, а F2 містить атрибути, присутні тільки в R2;

sF (R1 ґ R2) = sF2 (sF1 (R1) ґ R2)

якщо F = F1 / \ F2, і F1 містить атрибути, присутні тільки в R1, а F2 містить атрибути, присутні і в R1, і в R2.
 Загальні відомості про БД та СУБД |  Рівні представлення даних в СУБД |  Узагальнена архітектура СУБД |  Мови баз даних |  Функціональна залежність і нормалізація відносин |  Використання функцій агрегування в побудові запитів |  ієрархічна модель |  мережева модель |  SQL SERVER. Характеристика об'єктів БД |  Системні бази даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати