Головна

Надмірність даних і аномалії оновлення.

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  Системи управління базами даних наступного покоління
  3.  I Створення таблиць бази даних
  4.  III. Опис зовнішніх схем баз даних
  5.  Iuj. залежність ангропогенного запася металів в грунті і-техногенних аномалії від параметрів промислового викиду
  6.  SKIP-технологія і криптопротоколів SSL, S-HTTP як основний засіб захисту з'єднання та даних, що передаються в мережі Internet
  7.  V Пошук, сортування та відбір даних

Основною метою проектування БД явл. Угруповання атрибутів у відносинах для того, щоб скоротити надмірність даних, тим самим зменшити обсяг пам'яті, котор необх для физич зберігання відносин і при цьому зберегти цілісність даних:

Staff_Branch (staff_No, sadress, position, Staff_Salary, STel_No, Branch_No, Badress, DTel_No). > Branch

Аналізуючи цей показник, видно, що містяться надлишкові дані. Т. к. В кожному відділенні компанії міститься певне число комп'ютерів (> 1), то відомості про відділення компанії будуть повторюватися для кожного співробітника. Перш за все надмірність даних впливає на процес оновлення даних, котор наз-ся аномалією поновлення.

Розрізняють 3 види: - вставки; - Видалення; - Модифікації.

Можуть виникати такі аномалії вставки:

1) при додаванні нового співробітника необхідно вводити повні відомості про відділення компанії.

2) якщо необхідно ввести відомості про новий відділенні компанії, котор ще не має співробітників, то всіх атрибутів опису персоналу доведеться ввести опис NULL.

Але Staff_No є первинним ключем відношення, тому значення NULL, інакше може виникнути порушення цілісності даних. Розбиття цього відносини на 2 дозволить уникнути зазначених аномалій. При видалення всіх співробітників з відділення аномалія зникне вся інформація про це відділенні.

При зміні даних для одного з атрибутів у відділенні компанії виникне необхідність зміни цього атрибута для кожного співробітника цієї компанії. Інакше станеться порушення цілісності даних. Отнош реком-ся розбити на 2 (для уникнення аномалій). Цей процес наз-ся декомпозицією відносин.

Декомпозиція відносин має 2 властивості:

1) з'єднання без втрат. Будь кортеж вихідного відносини можна відновити, використовуючи кортежі менших відносин, кіт получ-ся в рез-ті декомпозицій.

2) Збереження завис-ти. Дозволяє зберегти обмеження, які накладені на вихідні відносини. Це означає, що обмеження повинні наклад-ся на кожн з відносин, котор получ в процесі декомпозицій.
 Загальні відомості про БД та СУБД |  Рівні представлення даних в СУБД |  Узагальнена архітектура СУБД |  Мови баз даних |  Функціональна залежність і нормалізація відносин |  Використання функцій агрегування в побудові запитів |  ієрархічна модель |  мережева модель |  SQL SERVER. Характеристика об'єктів БД |  Системні бази даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати