На головну

Методологія фізичного проектування реляційних баз даних.

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  II. Періоди фізичного розвитку
  3.  XII. Вимоги до організації фізичного виховання
  4.  Автоматичне створення резервної копії даних.
  5.  Агрегатний індекс об'ємні ПОКАЗНИКІВ. ІНДЕКС ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ
  6.  Аналіз статистичних даних. Способи подання і систематизації даних. Найпростіші статистичні характеристики
  7.  Аналіз фізичного зносу основних фондів

Фіз. Проектир-е явл-ся заключним етапом проектування БД. Якщо при лог. Проектуванні розробити конструкцію до зосереджений на тому, що треба робити, то при фіз. проект. шукається спосіб, як це зробити. Т. к. СУБД досить сильно відрізняється ін. Від ін. Своїми ф-ними возм-тями, то фіз. проект. орієнтується на конкретну СУБД. При проект. БД всі 3 етапи м / д дуже тісно пов'язані і м / д ними є зворотний зв'язок. Наприклад, на етапі фіз. проект. з метою підвищення продуктивності системи прийнято ріш. реорганізуються., стр-ри даних. Це в свою чергу потребують зміни лог. схеми.

Етапом фіз. проект. БД відповід. слід. завдання (в загальній схемі проектування та виробництво-я БД вони відпо-т етапу 4-7). Етап 4 - це перенесення глоб. лог. моделі в середу цільової СУБД. На цьому етапі реш-ся питання проект-я таблиць і реаліз. бізнес-прав. Підпр-а в середовищі цільової СУБД. Етап 5 - проектування та виробництво-е фіз-го уявлення БД. Сюди отн-ться слід. завдання: аналіз транзакції, вибір файлової стр-ри, опр-ня вторинних індексів, аналіз необх-сті контролю надмірності даних, визна-ня вимог до дискової пам'яті. Етап 6 - розробка хутро-ів захисту. Сюди отн-ся питання розробки користей-ких уявлень і опр-ня прав доступу до даних. Етап 7 - орг-ція моніторингу та налаштування функц-ня си-ми.

Сущ-им мом-м при проектир-і БД в ту форму, кіт м / б реалізована в середовищі цільової СУБД. Тут необхідно глибокі знання про функц-них возм-тях СУБД. Необх враховувати наступне: чи підтримує сис-ма опр-я первинного, зовнішнього, альтернативного ключів, чи допускає в опр-й атрибутів ук-ль, що для нього забороняється ісп-ня значення NULL; необх знати, чи підтримає сис-ма опр-я доменів, бізнес правил предпр-я.

Деякі СУБД (SQL Server, Oracle) дозволяють використовувати тригери. Тригери зв. Дія, пов'язане з подією викликане зміною в змісті таблиць. Виклик тригерів відбувається при оновленні, вставці і видаленні даних. Для створення тригера використовується команда CreateTrigger (). Тригери використовуються часто для організації або розширення посилальної цілісності даних, для реалізації складних бізнес правил. Найчастіше обновл. інфу в системі організації в соот. з певними бізнес правилами підприємства. Обмеження, необхідні при оновленні інформації як правила заносяться в sql-оператори або задаються в команді CreateTrigger () при створенні тригера. Якщо в використанні СУБД відсутня підтримка реалізації тих чи інших бізнес правил, вони д / б враховані при розроб-ці додатки.

Організація ефективного сховища даних. Існує кілька показників, що дозволяють оцінити досягнуту ефективність:

1) Пропускна здатність транзакції. Хар-т яке у транзакцій м / б оброблено за заданий проміжок часу;

2) Час відповіді - це часовий проміжок, необхідний для виконання транзакції;

3) Дискова пам'ять - V дискового простору, необхідний для реал-і файлів БД.

Т. к. БД є корпоративним ресурсом предпр-я, важлива разраб-ка хутро-ів захисту БД. Кожна конкретна СУБД предлаг свій н-р засобів захисту. Їм-ся загальні аспекти цієї проблеми: 1) розробити конструкцію ка пользов-х уявлень; 2) визна-е правил доступу.

У автономн СУБД представл-я створ-ся для зручності і спрощена-я запитів до БД, т. Е. Орг-я запитів не пов'язаних з мех-ми захисту. У многопольз-х СУБД представл-я использ як засобу визначення стр-ри БД і орг-я захисту. Один із способів орг-ції захисту - це використання засобів обмеження доступу, кіт. надає мову SQL.

Коли вихідний варіант фіз. проекту БД реал-н, слід орг-ть моніторинг системи і исп-ть дані про произв-ти сист для її настройки і зовнішнього змінений. Бол-під комерційних СУБД їм ряд шляхів, кіт. позвол адміну БД стежити за процесом функц-я сис-ми і налаштувати проектор сис-ми.
 Загальні відомості про БД та СУБД |  Рівні представлення даних в СУБД |  Узагальнена архітектура СУБД |  Мови баз даних |  Функціональна залежність і нормалізація відносин |  Використання функцій агрегування в побудові запитів |  ієрархічна модель |  мережева модель |  SQL SERVER. Характеристика об'єктів БД |  Системні бази даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати