Головна

SQL SERVER. Характеристика об'єктів БД

  1.  A. Велика статистична сукупність, з якої відбирається частина об'єктів для дослідження.
  2.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  3.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  4.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
  5.  Kpaткая характеристика розвитку хімічної зброї
  6.  Quot; Географія "злочінності. Порівняльна характеристика злочінності в різніх регіонах країни.

SQL-сервер - будь-яка серверна система управління базами даних, що підтримує структурована мова запитів SQL.

Microsoft SQL Server - система управління базами даних (СУРБД), розроблена корпорацією Microsoft. Основний використовуваний мову запитів - Transact-SQL, створений спільно Microsoft та Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI / ISO по структурованого мови запитів (SQL) з розширеннями.

БД - це спільний набір логічно взаємопов'язаних даних, призначений для задоволення інформаційних потреб користувача.

Т. К. БД пов'язана з конкретною предметною областю, слід знати, що предметна обл. - Відображення в БД сукупності об'єктів з їх зв'язками, які відображають реальні стану об'єктів або процесів і становлять практичну цінність.

Кожному об'єкту в БД притаманний певний набір властивостей. Св-ва об'єкта прийнято наз. атрибутом. Вони підрозділяються на атрибути-ознаки і атрибути-основи. Атрибути-ознаки (ключі) відображають якісну хар-ку об'єкта і атрибути-основи відображають кількісну хар-ку об'єкта. Так, наприклад, об. СТУДЕНТ пов'язані слід. атрибути-ознаки: прізвище, будинок, адресу, телефон, а атрибути-підстави: вік, вагу.

Атрибути-ознаки, як правило, беруть участь в порівнянні, сортування, компонуванні, редагуванні. Атрибути-основи беруть участь в обчислювальних операціях. Атт-осн. без атр-ознак не дають визначення об'єктів.

Будь-який об'єкт будь-якій предметній області м. Представити сукупністю атрибутів-підстав і атрибутів-ознак, однак осн. елементом інформації явл. показник. Показник складається із сукупності атр-осн і атр-ін і явл складовою одиницею інф-ції.

Безліч всіх можливих значень атрибута зв. доменом, а сукупність атрибутів, що описують даний об'єкт, наз кортежем.

Один і той же домен м. Служити обл-ю визначення для різних Атрібі. Напр., Їм-ся домен МІСТО; він м. служити обл-ю визначення для атрибутів АДРЕСА, СТАНЦІЯ ВІДПРАВЛЕННЯ, СТАНЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ.
 Загальні відомості про БД та СУБД |  Рівні представлення даних в СУБД |  Узагальнена архітектура СУБД |  Мови баз даних |  Функціональна залежність і нормалізація відносин |  Використання функцій агрегування в побудові запитів |  ієрархічна модель |  Реляційна цілісність. |  Етапи обробки запитів. |  Підтримка основних правил цілісності даних. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати