Головна

Мови баз даних

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  Системи управління базами даних наступного покоління
  3.  I Створення таблиць бази даних
  4.  III. Опис зовнішніх схем баз даних
  5.  SKIP-технологія і криптопротоколів SSL, S-HTTP як основний засіб захисту з'єднання та даних, що передаються в мережі Internet
  6.  V Пошук, сортування та відбір даних
  7.  Абстрактні типи даних

QBE (Zloof 1977), SQL.

Для роботи з базами даних використовуються спеціальні мови баз даних. Найчастіше виділяється дві мови: - мова визначення даних (МОД) - служить для визначення логічної структури БД; - Мова маніпулювання даними (ММД) - містить набір операторів маніпулювання даними (додавання даних в БД, видалення, модифікація, вибірка і т.д.).

У багатьох СУБД зазвичай підтримується єдиний інтегрований мову, що містить всі необхідні засоби для роботи з БД, починаючи від її створення, і забезпечує базовий призначений для користувача інтерфейс з базами даних.

Стандартною мовою реляційних СУБД є мова SQL (Structured Query Language, query - питання) - структурована мова запитів, оперує не окремими записами, а групами записів.

Реляційні СУБД (relation - відношення): 1970 р показана можливість керування даними завдяки їх опису в термінах математичної теорії відносин - гнучка і проста реляційна модель даних стала домінуючою серед розробників і користувачів СУБД. Об'єктно-реляційні БД - об'єктно-орієнтовані можливості (визначення нових типів даних і функцій їх обробки) вбудовуються в реляционное підставу.

Мова SQL поєднує засоби ЯОД і ЯМД, тобто дозволяє визначати схему реляційної БД і маніпулювати даними.

Типи команд мови SQL

1. DDL - мова визначення даних

2. DML - мова маніпуляції даними

3. DCL - мова керування даними

4. DQL - мова запитів

5. команди адм.

6. команди управління транзакціями

Мова визначення даних дозволяє створювати і змінювати структуру даних. Основними командами мови DDL є:

CREATE TABLE CREATE INDEX

ALTER TABLE ALTER INDEX

DROP TABLE DROP INDEX

Мова DML призначений для маніпулювання даними в таблицях і складається з трьох основних команд:

INSERT, UPDATE, DELETE

Мова DCL складається з команд управління даними, дозволяє управляти доступом до інформації, знаходиться всередині БД

GRANT, REVOKE

Мова DQL включає в себе всього одну команду - SELECT.

Команди адм. даних здійснюють контроль за виконаними діями, аналізують операції БД, використовуються для аналізу продуктивності системи.

Команди управління транзакціями:

COMMIT, ROLL BACK, SAVE POINT, SET TRANSACTION

 
 Загальні відомості про БД та СУБД |  Рівні представлення даних в СУБД |  Використання функцій агрегування в побудові запитів |  ієрархічна модель |  мережева модель |  SQL SERVER. Характеристика об'єктів БД |  Системні бази даних |  Реляційна цілісність. |  Етапи обробки запитів. |  Підтримка основних правил цілісності даних. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати