На головну

знизити температуру

  1.  Визначити температуру, при якій можливий карботермічним процес
  2.  підвищити температуру
  3.  підвищити температуру
  4.  Вкажіть відносну вологість, якщо обидва термометра показують однакову температуру.

405 Вопрос!

Для золю йодиду срібла, отриманого по реакції AgNO3 (Хат) + KI = AgI + KNO3, Найкращим коагулююча дією буде володіти іон ...

1) SO42

2) PO43

3) NO3-

4) CO32

406 Вопрос!

Гомологічного ряду алканів відповідає формула ...

1) ЗnH 2n-6

2) ЗnH 2n

3) ЗnH 2n + 2

4) ЗnH 2n-2

407 Вопрос!

Найбільшою мірою ионности характеризується хімічний зв'язок в поєднанні ...

1) HCl

NaCl

3) H2O

4) NH3

408 Вопрос!

Зовнішній енергетичний рівень W+6 має електронну конфігурацію ...

1) 5d06s0

2) 5d06s2

3) 5d106s0

4) 5d46s0

409 Вопрос!

Максимальне значення ЕРС (при однакових концентраціях солей) буде у гальванічного елемента Ме | Me (NO3)2|| Cu (NO3)2| Cu, якщо стандартний потенціал другого металу дорівнює ___ В.

1) - 0,76

2) - 2,36

3) + 1,19

4) +1,50

410 Вопрос!

Якщо швидкість гомогенної хімічної реакції 2 NO + O2 = 2 NO2 описується рівнянням V0 = k C2NO CO2, то при зменшенні концентрації NO в 3 рази швидкість ...

1) Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

3) Не зміниться

4) Зменшиться в 27 разів

411 Вопрос!

Розчин, що утворюється в результаті електролізу водного розчину Cu (NO3)2 c інертними електродами, має ___ середу

1) Лужну

кислу

3) Нейтральну

4) залежне від часу електролізу

412 Вопрос!

Кислої сіллю не є ...

1) NaH2PO4

2) Na3PO4

3) NaH2PO3

4) Na2HPO4

413 Вопрос!

Перманганат іон MnO4- в кислому середовищі відновлюється до ...

1) Mn

2) MnO42

3) MnO2

4) Mn+2

414 Вопрос!

Молярна концентрація розчину, в 5 л якого міститься 63 г азотної кислоти, дорівнює ___ моль / л.

1) 0,2

2) 0,5

3) 1

4) 2

415 Вопрос!

Для золю йодиду срібла, отриманого по реакції AgNO3 + KI(Хат) = AgI + KNO3, Найкращим коагулююча дією буде володіти іон ...

1) Al3+

2) Ca2+

3) K+

4) Mg+2

416 Вопрос!

Для несамопроізвольное процесів II закон термодинаміки можна представити у вигляді ...

1) ?H <0

2) ?G = 0

3) ?G <0

4) ?G> 0

417 Вопрос!

Розчин, що містить 12 г гліцерину (М = 60) в 100 г води  , Замерзає при темпратуре ___ ° С

1) -3,72

2) -0,372

3) -1,86

4) -0,186

418 Вопрос!

Коагуляцію золю сульфату барію, отриманого по реакції BaCl2(Хат) + K2SO4> BaSO4 + 2KCl, викликають ...

1) нейтральні молекули
 Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається _____ дисоціації. |  ступенем |  Міді (II) |  Одноелектронних орбіталей взаємодіючих атомів |  енергії активації |  флотації руд |  хлорид амонію |  Концентрацій реагуючих речовин |  Хрому (III) |  сильних електролітів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати