На головну

Якщо при розкладанні перхлората калію, згідно термохімічне рівняння

  1.  ВЕДЕННЯ БОГА ЗГІДНО святителя Григорія Палами
  2.  ВЕДЕННЯ БОГА ЗГІДНО святителя Григорія Палами
  3.  Глибина промерзання грунтів (згідно СП-50-101-2004)
  4.  Завдання для СРС виконуються згідно з графіком.
  5.  Інтервали прогнозу за лінійним рівнянням регресії
  6.  Використання шкали рівнів в акустиці пов'язано з тим, що в фізіології відомий закон Вебера-Фехнера, згідно з яким реакція людини пропорційна логарифму впливу.

КСlO4 (тв) = КС1(Тв) + 2O2 (г),  Rн ° = 33 кДж. утворилося 10 моль кисню, то кількість витраченого тепла одно ____ кДж.

1) 165

2) 66

3) 660

4) 132

369 Вопрос!

Речовина, формула якого

CH3

l

CH3 - CH - C - CH2 - CH3

L l

CH3 CH3

Називається ...

1) 3,3,4 - триметилпентан

2) 3,4,4 - триметилпентан

триметилпентан

4) 2,2,3 - триметилпентан

370 Вопрос!

При роботі гальванічного елемента, що складається з срібного і мідного електродів, занурених у 0,01 розчини їх нітратів (E0(Ag+/ Ag) = 0,80 В, E0(Cu2+/ Cu) = 0,34 В), на катоді протікає реакція рівняння якої має вигляд ...

1) Ag+ + E = AgO

2) З u2+ + 2e = Сu0

3) СuO - 2e = Сu2+

4) Ag0 - E = Ag+

371 Вопрос!

Величиною, що виражає кількісний склад розчину, є ...
 Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається _____ дисоціації. |  ступенем |  Міді (II) |  Одноелектронних орбіталей взаємодіючих атомів |  енергії активації |  флотації руд |  хлорид амонію |  Концентрацій реагуючих речовин |  Хрому (III) |  сильних електролітів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати