Головна

позитивно зарядженими

  1.  У 80-х роках XIX століття російський фізик Столєтов відкриває явище фотоефекту - при опроміненні світлом металева пластинка заряджалися позитивно
  2.  Операція позитивного узгодження швидкостей цифрових потоків
  3.  Позитивне значення індивідуалізму
  4.  Позитивне і негативне підкріплення
  5.  Хімічні властивості металів. Всі метали є відновниками, т. Е. При хімічних реакціях вони втрачають електрони і перетворюються в позитивно заряджені іони.

2) мають дуже малий заряд

3) незарядженими

4) негативно зарядженими

221! Питання!

У формулі міцели йодиду срібла курсивом виділено (-а) ...

{MAgI ? nI-? (n-х) K+}х-хk+

1) колоїдна частка

2) шар протиіонів

3) шар потенціалобразующіх іонів

4) адсорбційний шар протиіонів

222! Питання!

Рівняння константи рівноваги для реакції  має вигляд...

1)

2)

3)

4)

223! Питання!

Формула вищого оксиду елемента, що утворює водневе з'єднання ЕН2, має вигляд...

1) ЕО

2) ЕО3

3) ЕО4

4) ЕО2

224! Питання!

Речовини, що містять тільки полярні ковалентні хімічні зв'язки, наведені в ряду ...

1) H3PO4, BF3, CH3COONH4

2) PF5, Cl2O7, NH4Cl

3) NO2, SOCl2, CH3COOH

4) F2, H2SO4, P2O5

225! Питання!

З кислотами і лугами взаємодіє оксид ...

1) Хрому (II)

2) Хрому (VI)

3) Магнію
 Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається ___ дисоціації. |  ступенем |  Міді (II) |  Одноелектронних орбіталей взаємодіючих атомів |  енергії активації |  флотації руд |  хлорид амонію |  Концентрацій реагуючих речовин |  Хрому (III) |  сильних електролітів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати