На головну

Хрому (III)

  1.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  2.  II. Хроматографія амінокислот на папері
  3.  В цілому інтерференційна картина монохроматичного світла являє собою чергування світлих і темних смуг.
  4.  газова хроматографія
  5.  Газорідинної хроматографії.
  6.  Генетика статі. Типи хромосомного визначення статі. Статеві ознаки. Статевий хроматин. Перевизначення статі в онтогенезі.
  7.  Діхроматометрія

Сірки (IV)

3) заліза (II)

4) азоту (II)

80 Вопрос!

Масова частка метанолу в розчині, що містить 60 г спирту і 40 г води дорівнює ...

1) 1,5

2) 2

3) 0,6

4) 0,5

81 Вопрос!

Речовина, формула якого СН32Н5) NH2

1) пропіламін

2) диметиламин

Метілетіламін

4) диетиламін

82 Вопрос!

Оцтова і пропановая кислоти утворюються при окисленні концентрованим розчином KMnO4 в кислому середовищі ...

1) 2-метилпентен-2

2) пентена-1

Пентена-2

4) пентана

83 Вопрос!

Изомером бутадієну-1,3 є ...

Бутін-2

2) циклопентадієн

3) бутен-2

4) 2-метилпропіл

84 Вопрос!

Йодид калію має ____ кристалічну решітку.

1) молекулярну

2) атомну

іонну

4) металеву

85 Вопрос!

Продуктами, що виділяються на інертних електродах при електролізі водного розчину хлориду калію, є ...

1) Н2 і Про2

2) Н2 і Сl2

3) K і Про2

4) K і Сl2

86 Вопрос!

Метод визначення молярної маси розчиненої речовини по зниженню температури замерзання його розчину називається ...

5) Ебуліоськопія

6) екстракцією

кріоскопія

8) перегонкою

87 Вопрос!

Моляльна концентрація розчину, що містить 18 г глюкози (М (С6Н12О6) = 180 г / моль) в 1 кг води, дорівнює ...

моль

2) 1 моль

3) 2 моль

4) 0,5 моль

88 Вопрос!

При частковому відновленні Сr2O3 утворюється ...

СRO

2) СRO2 -

3) СRO4 2

4) Сr2O7 2

89 Вопрос!

Дим і туман відноситься до дисперсних систем типу ...

1) золь

2) суспензія

аерозоль

4) емульсія

90 Вопрос!

Коагуляція колоїдних розчинів може протікати під дією ...

1) ПАР
 Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається _____ дисоціації. |  ступенем |  Міді (II) |  Одноелектронних орбіталей взаємодіючих атомів |  енергії активації |  флотації руд |  хлорид амонію |  срібло |  ненасичених |  молочнокислим |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати