На головну

флотації руд

2) Відновлення металу

3) розчинення електролітів

4) Синтезі аміаку

54 Вопрос!

ЕРС гальванічного елемента, що складається з мідного і цинкового електродів, занурених у 0,01 М розчини їх сульфатів

0Сu2+/ Cu = 0,34B, Е0Zn2+/ Zn = -0,76B) дорівнює ___ В.

1) 1,10

2) 0,70

3) 0.28

4) 0,43

55 Вопрос!

Метод поділу, заснований на проникненні молекул і іонів через мембрану, непроникну для колоїдних частинок, називається ...

1) Електрофорезом

діалізом

3) Перенесенням

4) коацервація

56 Вопрос!

Іон, адсорбує на поверхні ядра і визначає заряд колоїдної частинки (гранули), називається ...

1) коагулюють

потенціалопределяющего

3) дисперсійних

4) Поверхневим

57 Вопрос!

Найбільш часто використовується формою рівняння ізотерми адсорбції є рівняння ...

1) Ван-дер-Ваальса

Ленгмюра

3) Аррениуса

4) Смолуховського

58 Вопрос!

Коагуляцію золю сульфату барію, отриманого по реакції BaCl2 + K2SO4(Хат) > BaSO4 + 2KCl, викликають

1) нейтральні молекули

2) аніони електроліту

3) катіони і аніони одночасно

катіони електроліту

59 Вопрос!

При зливанні рівних обсягів 0,001 розчину AgNO3 і 0,002М розчину KI ядром міцели буде ...

AgI

2) AgNO3

3) KI

4) KNO3

60 Вопрос!

Повітря, що містить частинки пилу, відноситься ...

1) емульсії
 Ставлення числа молекул, диссоциирующих на іони, до загального числа молекул розчиненої речовини, називається _____ дисоціації. |  ступенем |  Міді (II) |  Одноелектронних орбіталей взаємодіючих атомів |  Концентрацій реагуючих речовин |  Хрому (III) |  сильних електролітів |  срібло |  ненасичених |  молочнокислим |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати