На головну

Поняття і види дисципліни. Державна дисципліна. Співвідношення дисципліни з законністю, правопорядком і громадським порядком.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  I. Формування дисципліни.
  6.  I. Формування дисципліни.
  7.  I. ЦІЛІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Будь-яка держава, громадянське суспільство зацікавлені в дотриманні правових норм, якщо їх діяльність спирається на право.

Законність - це складне соціальне явище, нерозривно пов'язане з правом і його здійсненням в реальному житті.

Законність - це, перш за все принцип самого права, що полягає у вимозі дотримання норм права, законів суб'єктами, до яких вони адресовані. Законність можна визначити як особливий

режим стану суспільного життя, що виражається в суворій, реальному дотриманні і виконанні законів усіма суб'єктами права. Законність і демократія - це дві сторони одного явища. Немає демократії без законності, як немає міцної законності без демократії.

Принципи законності - це основні ідеї, на яких базується законність.

Кількість принципів (вимог) законності продовжує зростати. До числа найважливіших відносяться:

- Принцип верховенства закону

- Принцип пріоритету (першості) міжнародного права перед внутрішньодержавним

- Принцип рівності перед законом

- Принцип єдності законності

- Принцип неприпустимість відступу (порушення) законів за мотивами доцільності

Гарантії законності - це умови і засоби, способи забезпечення законності. До них відносяться соціально-економічні, політичні, ідеологічні гарантії, до засобів і способів - юридичні або спеціальні.

Неодмінною умовою законності є наступне: наявність науково обґрунтованого законодавства; необхідність чіткого і неухильного виконання правових норм. Можна мати хороші закони, але не мати законності.

Правопорядок - найважливіша складова частина громадського порядку, яка складається в результаті дотримання юридичних норм.

Правопорядок і законність нерозривно пов'язані, це дві сторони однопорядкові явища. Правопорядок є найважливішою складовою частиною громадського порядку. Якщо в суспільстві дотримуються всі соціальні норми, то складається громадський порядок.

Стабільний правопорядок - необхідна умова розвитку демократії, гарантія того, що законні права та свободи громадян будуть дотримані.

Дисципліна - поняття, близьке до законності в певній мірі співпадає з ним. Дисципліна - це певний порядок, що складається в дотриманні не тільки правил загального характеру, а й спеціальних правил - внутрішнього трудового розпорядку, військових і т.д.

Розрізняють трудову, договірну, військову та інші види дисциплін.

Законність можна розглядати як ядро ??дисципліни у відповідній сфері діяльності. Зміцнення дисципліни природно сприяє зміцненню законності.

Тематичний план навчальної дисципліни

"Теорія держави і права"
 Теорія держави і права |  Пояснювальна записка |  Короткі методичні рекомендації для викладача |  Обсяг навчальної дисципліни і види навчальної роботи |  Методи наукового пізнання держави і права. |  Причини виникнення права. Ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первіснообщинного ладу. Шляхи виникнення правових норм. |  Державна влада як особливий різновид соціальної влади. Теорії сутності держави. |  Моделі правової держави. Принципи правової держави. |  Тема 1.6. Механізм держави. |  Поняття функції держави. Співвідношення їх з цілями, завданнями та принципами держави. Функції держави і функції окремих його органів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати