Головна

Цитологічні основи спадковості

  1.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  2.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  3.  III. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ
  4.  III. Основи надзвичайних ситуацій
  5.  III. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ
  6.  V. Основи надзвичайних ситуацій, викликаних аваріями і катастрофами на пожежо- та вибухонебезпечних об'єктах економіки.
  7.  V. СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ. СУТНІСТЬ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

методичні поради

Це тема присвячена вивченню матеріальних основ спадковості. Основна увага тут звернено на будову і функції тих органоїдів клітини, які відіграють провідну роль в здійсненні спадковості (ядро, хромосоми, мітохондрії, рибосоми).

Матеріальними носіями спадкової інформації є хромосоми клітинного ядра. Тому для кожного виду тварин і рослин характерні сукупність їх числа, розмірів і морфології (каріотип).

У зв'язку з цим в цитогенетиці встановлені наступні основні правила: сталості числа хромосом (Т. Бовери), індивідуальності хромосом (С. Г. Навашин) і парності (гомологичности) хромосом (С. Г. Навашин).

Студенту важливо запам'ятати числа хромосом основних видів сільськогосподарських тварин.

В онтогенезі передача спадкової інформації від одного клітинного покоління до іншого здійснюється в процесі непрямого поділу клітин - мітозу. Розглядаючи фази мітозу, необхідно основну увагу звернути на ті з них, які забезпечують збереження диплоидного (ідентичного материнському) набору хромосом в дочірніх клітинах.

Далі в цій темі розглядаються цитологічні основи статевого розмноження у тварин і рослин (мейоз, гаметогенезу, запліднення). Необхідно звернути увагу на те, що мейоз, на відміну від мітозу, закінчується утворенням дочірніх клітин з гаплоїдним (одинарним) набором хромосом в результаті двох послідовних поділів клітин - редукційного і екваціонного. Біологічне значення мейозу полягає, з одного боку, в зменшенні вдвічі вихідного числа хромосом, а з іншого, - в збільшенні комбинативной мінливості в результаті наступних процесів:

3) можливого обміну ідентичними ділянками гомологічних хромосом (кросинговер);

4) вільного перекомбінірованія хромосом батьківського і материнського наборів і їх незалежного розходження до полюсів в анафазе редукційного поділу, що веде до генетичної неравнозначности утворюються гамет, якісно тотожних один одному і вихідної клітці.

Генетичне значення запліднення полягає в тому, що після злиття жіночої і чоловічої гамет в зиготі відновлюється характерний для даного виду диплоїдний набір хромосом. Освіта зиготи і розвиток з її особини в процесі онтогенезу (індивідуального розвитку) є характерними рисами статевого розмноження.

література: 2, Гл.2, с. 68-97; 3, Гл.3, с. 17-32; 4, Гл.2, с.9-25.

Питання для самоперевірки

1 Які органели клітини відіграють вирішальну роль в здійсненні спадковості?

2 Що таке гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом? Назвіть диплоїдні числа хромосом у основних видів сільськогосподарських тварин.

3 Що таке каріотип і які його особливості у різних видів тварин?

4 У чому полягає генетична сутність мітозу?

5 У чому полягає генетична сутність мейозу?

6 У результаті яких процесів мейозу створюються матеріальні передумови збільшення комбинативной мінливості?

7 Яке генетичне значення запліднення?

8 У чому відмінності статевого і безстатевого розмноження?

 
 Вступ |  Короткий опис предмета |  Графік виконання та здачі завданні СРСП |  Схема оцінки знань студентів з дисципліни |  Генетика наука про спадковість і мінливість |  Цитологічні основи спадковості |  основи біометрії |  Закономірності успадкування ознак при статевому розмноженні |  Взаємодія генів і його вплив на розщеплення за фенотипом |  Хромосомна теорія спадковості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати