загрузка...
загрузка...
На головну

HKEY_USERS - містить всі активно завантажені профілі користувачів, включаючи HKEY_CURRENT_USER, а також профіль за замовчуванням.

  1.  C. Радіоактивністю називається мимовільний розпад нестійких ядер з випусканням інших ядер і елементарних частинок.
  2.  F15.0 Гостра інтоксикація, обумовлена ??вживанням інших стимуляторів, включаючи кофеїн.
  3.  F84.4 Гіперактивне розлад, який поєднується з розумовою відсталістю та стереотипними рухами
  4.  HTM моделює світ шляхом побудови уявлень причин, включаючи встановлене моторне поведінку
  5.  Hісованіе аніме персонажа в профіль.
  6.  А далі пішли концепція «трьох світів», теорія «двох ворогів», а також теорія «опори на власні сили» і «світового революційного процесу».

У комплект поставки Windows входить програма-редактор реєстру regedit.exe, Розташована в папці WINDOWS. Передбачається, що зміни в реєстрі здійснюються в основному іншими програмами Windows. Редагування реєстру користувачем допускається лише у виняткових випадках. При цьому слід пам'ятати, що невмілі дії користувача при редагуванні реєстру можуть призвести до повної або часткової втрати працездатності системи.

Зазвичай робота користувача з реєстром здійснюється в одному з двох варіантів. Якщо користувачеві відомо місце розташування певного параметра, він, переміщаючись в лівій частині вікна редактора, отримує доступ до цього параметру і може його редагувати. В іншому випадку редагування (зміна значення або видалення) параметра здійснюється після виконання команди Пошук. Часто редаговані параметри і розділи можуть бути поміщені в папку Ізбранноe, що полегшить подальший доступ пользователяк цих об'єктів.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 10

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРІВ WINDOWS

Ц е л ь р о б о т и: сформувати вміння з налаштування параметрів Windows.

Питання для самопідготовки

1. Робочий стіл Windows, зміна його параметрів.

2. Панель управління і її призначення.

3. Панель завдань і її призначення.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Так як виконання наведених нижче завдань веде до зміни параметрів налаштувань системи, доцільно перед їх виконанням створити обліковий запис для нового користувача. Для цього необхідно використовувати програму Облікові записи користувачів, Що знаходиться на панелі керування. Далі зробити вхід в систему під ім'ям новоствореного користувача. При відсутності необхідності збереження змінених в ході виконання роботи налаштувань, по завершенню її виконання обліковий запис нового користувач може бути видалена.

Завдання 1

Заново відрегулювати Робочого столу Windows, виконавши такі дії:

1. змінити тему Робочого столу, фоновий малюнок, заставку;

2. змінити роздільну здатність екрана;

3. змінити частоту оновлення екрану.

Хід виконання завдання 1

Для виконання завдання натиснути правою кнопкою миші в будь-якому вільному місці Робочого столу і в який з'явився контекстно-залежному меню вибрати рядок Властивості.

1. Щоб вибрати тему робочого столу в вікні «Властивості: Екран»Перейти на закладку Тема і виконати відповідні дії щодо її зміни. Для відображення результатів на екрані клацнути мишею по кнопці «застосувати». Аналогічно змінити фоновий малюнок і заставку, переходячи відповідно на закладки Робочий стіл и Заставка.

2. Щоб змінити роздільну здатність екрана перейти на закладку Параметри.

3. Для зміни частоти оновлення екрану, залишаючись на сторінці параметри клацнути мишею по кнопці «додатково»І у вікні перейти на закладку Монітор.

завдання 2

Використовувати Панель управління для налаштування параметрів миші і клавіатури.

Хід виконання завдання 2

За допомогою меню Пуск відкрити панель управління. Вибираючи черзі програми настройки клавіатури і миші, вивчити настроюються параметри цих пристроїв і зробити їх зміни

завдання 3

Провести настройку панелі задач і меню Пуск.

Хід виконання завдання 3

Клацнути правою кнопкою миші в будь-якому вільному місці панелі завдань і в який з'явився контекстно-залежному меню вибрати рядок Властивості. При натисканні на цьому рядку відкривається вікно «Властивості панелі завдань і меню Пуск». Вивчити настроюються параметри цих об'єктів і зробити їх зміни.

Заданіе4

Провести настройку параметрів безпеки системи.

Хід виконання завдання 4

запустити Центр забезпечення безпеки Windows, Використовуючи для цього команду

Пуск - Програми - Стандартні - Службові -

Центр забезпечення безпеки.

Вивчити можливості настройки безпеки системи і зробити їх зміни.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 11

РОБОТА З вікнами

Ц е л ь р о б о т и: сформувати вміння по роботі з вікнами.

Питання для самопідготовки

1. Стандартний користувальницький інтерфейс Windows.

2. Вікна, їх призначення.

3. Управління вікнами, зміна параметрів вікна.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1

Запустити програму Провідник. На прикладі вікна провідника описати в зошиті призначення основних елементів вікна програми Windows:

· Рядок заголовка;

· Кнопки керування вікном;

· Головне меню програми;

· панель інструментів;

· Робоче вікно;

· Смуги прокрутки;

· рядок стану.

завдання 2

Клацнути правою кнопкою миші в рядку заголовка вікна. При цьому на екрані відображається меню управління вікном. Описати в зошиті призначення команд цього меню.

завдання 3

Встановити режим відображення вікна, при якому воно займає частину робочого вікна (використовувати для цього середню з трьох кнопок управління вікном, розташованих в правій частині рядка заголовка). Описати в тетераді порядок переміщення вікна в інше місце робочого столу і порядок зміни розмірів вікна.

завдання 4

1. Запустити двічі програму блокнот, Так щоб відкритими виявилися два різних вікна.

2. Набрати в одному з вікон текст цього завдання.

3. За допомогою команди Правка - Копіювати зберегти набрану інформацію в буфері обміну.

4. Використовуючи панель задач, перейти в другу відкрите вікно і за допомогою команди Виправлення - Вставити скопіювати в нього набраний текст.

5. Записати в зошити висновки про те, яким способом може бути здійснений перехід з одного вікна в інше і як відбувається обмін даними між додатками, що працюють в різних вікнах.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 12

ЗАПУСК І ЗАВЕРШЕННЯ програм

Ц е л ь р о б о т и: сформувати вміння по запуску і завершення роботи програм.

Питання для самопідготовки

1. Ярлики, їх призначення.

2. Команда виконати меню Пуск.

3. Диспетчер завдань Windows.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1

1. Створити на робочому столі ярлик для програми блокнот.

2. Запустити програму блокнот наступними способами:

· За допомогою меню Пуск;

· за допомогою провідника;

· За допомогою команди виконати;

· За допомогою ярлика на робочому столі;

· При відкритті текстового документа.

Хід виконання завдання 1

1. Для створення ярлика натиснути правою кнопкою миші у вільному місці робочого столу і у вікні вибрати команду Створити ярлик. Далі за допомогою кнопки «Огляд» вибрати Мій комп'ютер \ Локальний диск С: \ Windows \ Notepad. Як ім'я ярлика набрати текст «блокнот»І натиснути кнопку«Готово».

2. При запуску програми через меню Пуск використовувати команду Пуск - Програми - Стандартні - Блокнот.

При роботі з провідником для запуску блокнота слід увійти в папку С: \ Windows і виконати подвійне клацання по файлу Notepad.exe.

Для запуску програми за допомогою команди виконати викликати цю команду через меню Пуск і за допомогою кнопки «Огляд» вибрати Мій комп'ютер \ Локальний диск С: \ Windows \ Notepad.

При використанні ярлика для відкриття програми досить виконати подвійне клацання миші по цьому ярлику.

Для виконання останнього пункту завдання, відкривши блокнот за допомогою ярлика, наберать в ньому текст, що містить Ваші прізвище, ім'я та по батькові, і зберегти його під ім'ям fio.txt в папці Мої документи. потім запустити провідник і увійти в ньому в папку Мої документи. Провести запуск програми блокнот подвійним клацанням миші по файлу fio.txt.

завдання 2

Розглянути наступні способи завершення роботи з програмою Блокнот:

· При натисканні кнопки Закрити з попередніми збереженням набраної текстової інформації і без нього;

· З використанням кнопки працюючої програми на панелі завдань;

· За допомогою Диспетчера завдань, що викликається натисканням комбінації клавіш Ctrl + Alt + Del.

Описати в зошиті особливості завершення роботи програми блокнот при використанні кожного з перерахованих вище способів.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 13

УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ

Ц е л ь р о б о т и: розвинути вміння управління об'єктами Windows.

Питання для самопідготовки

1. Об'єкти Windows (файли, папки, ярлики), їх призначення.

2. Управління об'єктами Робочого столу

3. Використання провідника для роботи з об'єктами Windows.

4. Контекстно-залежне меню.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1

Використовуючи довідкову систему Windows, знайти визначення поняття «об'єкт » і вивчити організацію роботи з об'єктами. Зробити відповідні записи в зошиті.

завдання 2

Розглянути можливості управління об'єктами Робочого столу:

1. створити на Робочому столі ярлик програми блокнот, Перетягнути його за допомогою миші в іншу частину екрана;

2. клацнувши по правій кнопці миші в будь-якому вільному місці Робочого столу, в меню вибрати команду Упорядкувати значки, Вивчити і записати в зошити особливості її виконання;

3. видалити ярлик програми блокнот, Перетягнувши його в кошик.

завдання 3

Розглянути можливості програми провідник для управління об'єктами Windows:

1. запустити Провідник, створити в папці Мої документи папку об'єкти;

2. за допомогою блокнота створити в папці об'єкти текстовий файл fio.txt, Що містить Ваші ім'я, прізвище та по батькові;

3. зробити копіювання створеного файлу на дискету;

4. перейменувати в папці Об'єкти файл fio.txt на fam.txt;

5. зменшити розмір вікна Провідника і перемістити файл fam.txt на Робочий стіл при натиснутій лівій кнопці миші;

6. видалити файл fam.txt з Робочого столу;

7. видалити папку об'єкти;

8. виконати очистку Кошики.

9. Описати в зошиті виконані дії.

завдання 4

Вивчити можливості використання для управління об'єктами контекстно-залежного меню. Для цього створити на Робочому столі ярлик програми блокнот і, викликаючи контекстно-залежне меню правою кнопкою миші, виконувати по черзі команди, що входять до складу цього меню. Призначення команд описати в зошиті.

завдання 5

запустити провідник. виконати команду Сервіс - Властивості папки. Вивчити можливості зміни режимів відображення вмісту папок при роботі в Windows.

Примітка: Так як виконання цього завдання змінює настройки системи, бажано по завершенні виконання завдання відновити умовчання, скориставшись для цього відповідної кнопкою у вікні "Властивості папки".

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 14

РОБОТА З діалоговому вікнами

Ц е л ь р о б о т и: розвинути вміння по роботі з діалоговими вікнами Windows.

Питання для самопідготовки

1. Вікна Windows.

2. Діалогові вікна, їх призначення.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1

Використовуючи довідкову систему Windows, знайти визначення поняття «Діалогове вікно". Розглянути особливості інтерактивних і статичних діалогових вікон. Зробити відповідні записи в зошиті.

завдання 2

Описати особливості використання діалогових вікон при роботі з довідковою системою Windows.

завдання 3

Описати особливості використання діалогових вікон при роботі програми калькулятор.

завдання 4

Запустити програму Блокнот. Розглянути особливості використання діалогових вікон для збереження і для читання документів. Описати вид цих вікон в зошиті.

завдання 5

Подвійним клацанням миші на годиннику, розташованих в правій частині панелі завдань, відкрити діалогове вікно налаштування властивостей дати і часу. Описати особливості роботи в діалогових вікнах налаштування параметрів. Звернути при цьому увагу, в яких випадках нові параметри будуть збережені системою, а в яких - ні.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 15

ПЕРЕВІРКА ДИСКУ НА НАЯВНІСТЬ ПОМИЛОК

Ц е л ь р о б о т и: сформувати вміння по роботі з дисковими утилітами Windows.

Питання для самопідготовки

1. Накопичувачі на жорстких і гнучких магнітних дисках.

2. Форматування дисків.

3. Дискові утиліти Windows.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1

Використовуючи довідкову систему Windows, вивчити організацію форматування дисків і перевірки дисків на наявність помилок. Зробити відповідні записи в зошиті.

завдання 2

Встановити в дисковод А: робочу дискету. запустити провідник і за допомогою контекстно-залежного меню для об'єкта Диск 3,5 (А :) виконати форматування дискети в різних режимах: швидке форматування, повне форматування, форматування з перенесенням на диск системи MS DOS. Описати відміну цих режимів.

завдання 3

Викликавши контекстно-залежне меню для диска 3,5 (А :), вибрати рядок властивості і перейти на закладку Сервіс. Повірити дискету на наявність помилок, запустивши відповідну програму клацанням миші по кнопці «Виконати перевірку».

Здійснити перевірку в режимах автоматичного виправлення системних помилок і відновлення пошкоджених секторів. Описати в зошиті дії системи з перевірки диска.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 16

дефрагментації диска

Ц е л ь р о б о т и: сформувати вміння по дефрагментації диска.

Питання для самопідготовки

1. Дискові утиліти Windows.

2. Очищення диска.

3. Дефрагментація диска.

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Завдання 1

Виконати очищення диска С: (жорсткого диска).

Хід виконання завдання 1

запустити провідник. Викликати контекстно-залежне меню для диска С: і клацнути мишею по рядку Властивості. Записати обсяг вільного і зайнятого простору на диску і клацнути мишею по кнопці «Очистка диска». Ознайомитися з інформацією в вікні "Очистка диска" і натиснути кнопку «Ok».

Повторно викликати вікно «властивості»Для диска С:. Обчислити обсяг додатково звільнився, і натисканням відповідної кнопки перейти в вікно «Очистка диска». У вікні, перейти на закладку «додатково». Звільнити на диску додаткове місце за рахунок видалення всіх контрольних точок відновлення системи крім останньої. Для цього в розділі «Відновлення системи" натиснути кнопку "Очистити», Підтвердити виконання дій і натиснути«Ok».

Знову викликати вікно «властивості»Для диска С: і оцінити обсяг звільнився місця.

завдання 2

Виконати дефрагментацію диска С: (жорсткого диска).

Хід виконання завдання 2

запустити провідник. Викликати вікно «властивості » для диска С: і перейти на закладку «сервіс». Клацнути мишею по кнопці «виконати дефрагментацію». У вікні «Дефрагментація диска" натиснути кнопку "Дефрагментація». Простежити за ходом дефрагментації, зробити висновки.

Л а б о р а т о р н а я р о б о т а № 17

КАК РЕЄСТРУ

Ц е л ь р о б о т и: сформувати вміння по роботі з реєстром.

Питання для самопідготовки

1. Реєстр Windows, його структура.

2. Утиліта regedit і робота з нею.

3. Файли редагування реєстру (reg-файли).

4. Програми очищення системного реєстру

Програмні засоби

Операційна система Windows

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Перед виконанням завдань лабораторної роботи рекомендується створити контрольну точку відновлення системи, так як помилкові дії при роботі з реєстром можуть привести до повної або часткової втрати працездатності системи.

Завдання 1

Внести до реєстру настройки, які заборонили б користувачеві виробляти частково або повністю зміна властивостей Робочого столу

Хід виконання завдання 1

1. За допомогою провідника знайти в папці Windows файл regedit.exe і запустити його, ознайомитися з організацією реєстру, де в лівій частині вікна відображаються назви розділів, а в правій - ключі (параметри) відповідного розділу. Кожен ключ має ім'я, тип і значення. Використовуються такі типи ключів: строковий параметр (REG_SZ), двійковий параметр (REG_BINARY) і параметр DWORD (REG_DWORD).

2. Перейти в розділ реєстру HKEY_CURRENT_USERS \ Software \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Policies \ System. Якщо при відкритті розділу Policies виявиться, що в ньому відсутній розділ System, Створити його, використовуючи команду

Виправлення - Створити - Розділ.

3. Згорнути вікно редагування реєстру і, клацнувши правою кнопкою миші у вільному місці Робочого столу, за допомогою контекстно-залежного меню відкрити вікно Властивості: Екран. Записати перелік закладок вікна з настройками екрану, доступними для користувача, і закрити вікно.

4. Розгорнути вікно редагування реєстру і в розділі System за допомогою команди

Виправлення - Створити - Параметр DWORD

створити ключ

NODISPSettingsPage

і, клацнувши по його імені правою кнопкою миші, вибрати в меню команду Змінити. використовуючи вікно Зміна параметра DWORD, Привласнити створеному ключу значення «1» в шістнадцятковій системі.

5. Згорнути вікно редагування реєстру і знову відкрити вікно Властивості: Екран. Вивчити перелік закладок, доступних користувачеві, і зробити висновок про призначення ключа NODISPSettingsPage. Закрити вікно властивостей екрана.

6. Повторити дії, описані в пунктах 4 і 5, привласнюючи значення «1» наступним ключам:

· NODISPBackgroundPage;

· NODISPAppearancePage;

· NODISPScrSavPage;

· NODISPCPL.

Зробити висновок про їх призначення.

завдання 2

Створити файли редагування реєстру, один з яких дозволяє, а інший забороняє користувачеві зміна налаштувань Робочого столу.

Хід виконання завдання 2

1. Хоча файли редагування реєстру можуть створюватися в будь-якому текстовому редакторі (наприклад, блокнот), Зручніше отримати шаблон такого файлу, використовуючи regedit. Для цього, не закриваючи редактор regedit після виконання завдання 1, в розділі System видалити всі ключі крім останнього NODISPCPL.

2. Якщо клацнути мишею по рядку з назвою розділу System, виконати команду

файл -Експорт

і, вказавши ім'я створюваного файлу file1, зберегти його в папці Мої документи.

3. Закрити програму regedit.

4. Перейти в папку Мої документи і, клацнувши правою кнопкою миші по файлу file1.reg, виконати команду

Відкрити за допомогою - Блокнот

5. Вивчити структуру файлу file1.reg. Його вміст повинен бути приблизно таким:

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ System] "NODISPCPL" = dword: 00000001

6. Замінити в останньому рядку файлу значення параметра DWORD c 00000001 на 00000000 і, використовуючи команду

Файл - Зберегти як,

зберегти внесені зміни у файлі file2.reg.

7. Закрити Блокнот. По черзі запускаючи подвійним клацанням на виконання файли file1.reg и file2.reg, Зробити спробу редагування налаштувань Робочого столу. Зробити висновки.

8. Після запуску файлу file2.reg переконатися в можливості редагування параметрів Робочого столу і видалити обидва файли (file1.reg и file2.reg).

завдання 3

За вказівкою викладача запустити одну з програм очищення реєстру (RegClean, TweakNowRegCleaner, Registry Mechanic і т.п.) Описати дії, що виконуються цими програмами.
 ВСТУП |  РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ |  РОЗДІЛ 2. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ |  РОЗДІЛ 3. Операційна СИСТЕМА MS DOS |  РОЗДІЛ 4. Операційна СИСТЕМА OS / 2 |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати