На головну

Соціокультурна змістова лінія

  1. Мовленнєва змістова лінія
  2. Мовленнєва змістова лінія
  3. Мовленнєва змістова лінія
  4. Мовленнєва змістова лінія
  5. Мовленнєва змістова лінія
  6. Мовна змістова лінія
  7. Мовна змістова лінія
Орієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовні вимоги до рівня соціокультурної компетентності учнів
Cфери відношень Тематика текстів Теми висловлювань учнів
Я і українська мова й література.   Я і Батьківщина, національна історія і культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин).     Я і мистецтво (традиційне й професійне).     Я і ти (члени родини, друзі, товариші ). Я і ми (класний колектив, народ, людство)   Я як особистість Українська мова серед інших мов. Розвиток української мови.   Україна, її географічне положення, природні багатства. Природа різних реґіонів України. Україна - від часів Київської Русі до сучасності. Український національний характер.   Основні галузі господарства: ремесла й народні художні промисли. Взаємозв'язок матеріальних і духовних цінностей української культури. Найвидатніші постаті вітчизняної й світової культури. Забезпечення спадкоємності поколінь. Збереження сімейних цінностей, реліквій, ідеалів. Культурогенна форма життєдіяльності сучасної сім'ї.   Життєвий і професійний вибір особистості.   «Спочатку було Слово...», «Чари рідного слова».     «Я вірю в майбутнє твоє, Україно!». «Історична доля мого рідного народу».     «Мистецтво творить особистість». «Видатні українці»     «Яке дерево, такі його квіти; які батьки, такі й діти», «Найвища краса - краса вірності» (Олесь Гончар). «Береться мудрість не із заповітів», «Раз добром нагріте серце вік не прохолоне».   «У світі професій», «Громадянська позиція», «Молодь і сучасність», «Найважче - це творення самого (самої) себе». Учень (учениця): сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості й добирає та використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети; використовуєукраїнську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини й української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам'яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров'я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу; усвідомлюєроль морально-етичних норм; готовий і здатний застосовувати їх стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.  

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

Види загально-навчальних умінь   Орієнтовні вимоги до рівня діяльнісної компетентності учнів
Організаційно- Контрольні Учень (учениця) самостійно: усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної й життєтворчої діяльності; плануєдіяльністьдля досягнення мети, розподіляючи її на етапи; оцінює проміжні й кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні корективи.
Загальнопізна- вальні (інтелектуальні, інформаційні) Учень (учениця) самостійно: аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює, конкретизує їх; робить висновкина основі спостережень; виділяє головне з-поміж другорядного; здобуваєінформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію; моделюємовні й позамовні поняття, явища, закономірності.
Творчі Учень (учениця) самостійно: уявляєсловесно описані предмети і явища, фантазує на основі сприйнятого; прогнозуєподальший розвиток певних явищ; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає й формулює проблемив процесі навчання й життєтворчості; усвідомлює будовупредмета вивчення; робить припущення щодо способу розв'язання певної проблеми; добирає аргументидля його доведення; спростовуєхибні припущення й твердження.
Естетико-етичні Учень (учениця): помічає й цінує красув мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності; критично оцінює відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усуває помічені невідповідності; виявляє здатністьпоставити себе на місце іншої людини; усвідомлюєобов'язок кожної людинитворити добрословом і ділом, готовий і здатний його виконувати.

 

Укладачі:

Г. Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович,

Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук

   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14              

Пояснювальна записка | Мовленнєва змістова лінія | Мовна змістова лінія | Мовленнєва змістова лінія | Мовна змістова лінія | Соціокультурна змістова лінія | Мовленнєва змістова лінія | Мовна змістова лінія | Соціокультурна змістова лінія | Мовленнєва змістова лінія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати