На головну

Розділ 2. Конспект лекцій з екології

  1.  A. Розділ біомеханіки, в якому досліджується рух крові по судинній системі.
  2.  Becoming Raw. Вітаміни. Конспект # 4
  3.  Becoming Raw. Жири, горіхи, масла, Омега3, Омега6. Конспект # 3
  4.  Becoming Raw. Сироїдіння - користь, виліковує захворювання. Конспект # 1
  5.  Becoming Raw. Фітохімікати, антиоксиданти, протеїн, калорії. Конспект # 2
  6.  C. Найменша відстань між подразниками, при якому останні сприймаються як роздільні.
  7.  I Розділ роботи «Розробка концепції

Тема 1. Основні поняття екології ............................................... .24

1.1. Біосфера, її структура .............................................. ........... 24

1.2. Еволюція біосфери. Живе, відстале і биокосное речовина .......... 28

1.3. Екосистема, її структура. биотическое співтовариство

і абиотическая середовище ............................................... ............... 31

1.4. Рівні організації життя на Землі .......................................... 33

1.5. Організм і середовище проживання .............................................. ........ 34

1.6. Систематика рослин і тварин ............................................. 35

1.7. Біогеоценоз, його структура .............................................. ........ 39

Тема 2.Основи біогеохімії ................................................ ......... 41

2.1. Біогеохімічні цикли речовин ............................................... .41

2.2. Біогеохімічні цикли біогенних елементів і вплив

на них людини ............................................... ..................... 45

Тема 3.Потоки енергії в біосфері .............................................. ..53

3.1. Термодинаміка процесів живої природи. Негентропії ............... 53

3.2. Поняття про якість енергії .............................................. ........ 54

3.3. Процес фотосинтезу і хемосинтезу .......................................... 55

3.4. Процес дихання ................................................ .................. 57

3.5. Передача енергії по трофічному ланцюгу ...................................... 58

3.6. Продуктивність екосистем ................................................ ...... 59

3.7. Енергетичні типи екосистем ............................................... .61

Тема 4.Екологічні фактори ................................................ ..... 63

4.1. Класифікація екологічних факторів .................................. 63

4.1.1. Абіотичні фактори ................................................ .......... 64

4.1.2. Біотичні фактори ................................................ ............ 66

4.1.3. Фактор, що лімітує. Закони мінімуму і максимуму ............... 68

4.2. Закон толерантності ................................................ ............... 69

4.3. Адаптація. Життєві форми ................................................ ..70

4.4. Екологічна валентність (пластичність) .................................. 72

4.5. Екологічна ніша ................................................ ............... 72

Тема 5.Стійкість і розвиток екосистем ...................................... 74

5.1. Гомеостаз екосистем ................................................ ............... 74

5.2. Екологічна сукцесія ................................................ ......... 77

Тема 6.Забруднення навколишнього середовища .......................................... 80

6.1. Основні джерела забруднення ............................................ 83

6.2. Наслідки забруднення навколишнього середовища ............................. 84

6.3. Руйнування природних систем ............................................... .87

6.4. Демографічні проблеми ................................................ ... 88

6.5. Глобальні проблеми енергетики ............................................ 90

Тема 7.Екологічний моніторинг .............................................. 91

Розділ 3. Практична робота «термінів-понятійний апарат».... 96

Список рекомендованої літератури............................................. 100

додаток №1Питання до заліку по екології ....................... 101

додаток №2Зразок титульного аркуша контрольної

роботи по екології ............................................... ............. 102

додаток №3Варіанти кросвордів до практичної роботи .......... 103

 
 Екосистемою називається безрозмірна стійка система живих і неживих компонентів природи, в якій здійснюється зовнішній і внутрішній кругообіг речовин і енергії. |  Термодинаміка процесів живої природи. Негентропії. |  Гомеостаз і стійкість екологічних систем. Сукцесія. |  Екологічний фактор - це будь-яка умова середовища, здатне надавати прямий або непрямий вплив на живі організми. |  Біотичні фактори являють собою сукупність впливу життєдіяльності живих організмів на інші живі організми і на навколишнє середовище. |  Адаптації. Життєві форми. |  Природні ресурси і їх класифікація. |  Принципи раціонального природокористування. Безвідходні технології. |  Забруднення навколишнього середовища. Класифікація забруднень. |  Екологічний моніторинг. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати