На головну

Кримінальне право (Загальна частина)

  1.  A) на правій і лівих руках
  2.  I. Нормативно-правові матеріали
  3.  I. Нормативні правові акти та інші офіційні документи
  4.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  5.  I. Правове становище трудящих жінок.
  6.  II. Державна реєстрація нормативно-правових актів федеральних органів виконавчої влади
  7.  III. Завдання і правове становище ГО-РВВС.

1) Згода СПД (крім випадків обробки на підставі ФЗ, який встановлює мета, повноваження ОПД, етс; міжнародних договорів; статистики за умови знеособлення; для захисту життя, здоров'я для доставки пошти, надання послуг зв'язку; з метою професійної діяльності журналіста, літературної діяльності при умови виконання прав і свобод СПД; для вступу на державну службу).

Письмова згода має включати в себе ПІБ, адреса, номер, відомості про дату видачі паспорта, найменування та адреса оператора, який отримує згоду, мета отримання персональних даних, перелік персональних даних, на обробку яких дається згода, перелік дій, на які дається згода.

2) Політика конфіденційності ПД.

3) Обробка біометричних ПД може здійснюватися без згоди СПД у зв'язку з реалізацією М / Д РФ про реадмісію; в зв'язку із здійсненням правосуддя, а також у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про безпеку, про ОРД, про державну службу, ДВК РФ, про порядок виїзду і в'їзду.


[1] Термін "кібернетика" вперше вжив давньогрецький філософ Платон, позначивши їм мистецтво управління (кораблем, містами і т. Д.).

[2] Відомо, що кожному об'єкту, кожної речі властива надзвичайно різноманітна гамма властивостей, якостей, ознак. Природно, що відмінність у фізичній природі вимірюваних об'єктів неминуче призводить до необхідності використання різних одиниць вимірювання та вимірювальних приладів. В даний час у нас і за кордоном випускається величезний асортимент вимірювальної апаратури. Але все її різноманіття можна поділити на такі групи приладів: компарірующіе (Що дозволяють порівнювати заходи один з одним); що показують (дозволяють знімати вимірювану величину за спеціальними звітним пристосуванням, наприклад шкалами); інтегрують (Дають сумарне значення вимірюваної величини за час дії приладів; їх зазвичай називають лічильниками); регулюють (Дозволяють автоматично утримувати заданий параметр в будь-якому процесі); автоматичні вимірювальні прилади (автоматично виконують завдання вимірювання).

[3] На замітку: звідки пішло слово алгоритм? Алгоритмізація як прийом рішення правових задач використовувалася вже в 9 столітті. Саме тоді узбецьким ученим аль-Хорезмі був складений збірник правил дозволу юридичних казусів, що виникали при торгових угодах, розподіл майна та інших операціях, при яких потрібно вирішити певні математичні завдання. Після того як в XII столітті в Європі праці аль-Хорезмі були переведені на латинь, все точні правила вирішення математичних задач стали іменувати алгоритмами (по латині його ім'я пишеться Algorizmi).

[4] Особливості правових інформаційних систем: 1) Доцільність; 2) Прямі та зворотні інформаційні зв'язки, на основі яких здійснюється їх взаємодія; 3) Складність структури і організації, а також зв'язків між компонентами і середовищем.

[5] З приводу застосування Експертних систем з 1960-х років ведеться дискусія: чи варто приймати на їх основі вольові рішення, більш того, чи варто самим цим системам дозволяти приймати рішення. На даний момент немає точної відповіді, але всі розуміють одне - використовувати інформаційні системи як просто зручне сховище інформаційного масиву - недостатньо. Але разом з тим віддавати прийняття вольових рішень на відкуп машині - також невірно.

[6] а) персональні дані (Відомості про факти, події і обставини життя громадянина, що дозволяють ідентифікувати його особу - ст. 2 Закону про інформацію), за винятком відомостей, що підлягають поширенню в засобах масової інформації у встановлених федеральними законами випадках; б) відомості, що становлять таємницю слідства і судочинства; в) службові відомості, доступ до яких обмежений органами державної влади відповідно до ГК РФ і федеральними законами (службова таємниця); г) відомості, пов'язані з професійною діяльністю, Доступ до яких обмежено відповідно до Конституції РФ і іншими федеральними законами (лікарська, нотаріальна та адвокатська таємниці, таємниці листування, телефонних переговорів, поштових відправлень, телеграфних або інших повідомлень і ін.); д) відомості, пов'язані з комерційною діяльністю, доступ до яких обмежено відповідно до ГК РФ і іншими федеральними законами (комерційна таємниця); е) відомості про сутність винаходу, Корисної моделі або промислового зразка до офіційної публікації інформації про них

[7] В той же час заволодіння персональним комп'ютером або машинним носієм інформації (дискетою, диском) як майном не може кваліфікуватися як доступ до комп'ютерної інформації та тягне за собою відповідальність за злочин проти власності або самоуправство. Аналогічно не утворює об'єктивної сторони розглянутого злочину факт знищення або спотворення міститься на машинному носії комп'ютерної інформації шляхом зовнішнього впливу на нього теплом, магнітними хвилями, заподіяння механічних пошкоджень іншим способом.

[8] За інформацією з інтернету.

[9] Федеральний закон від 27.07.2006 N 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації"

[10] Норман Квіннер (США), батько кібернетики.

[11] Федеральний закон від 27.07.2006 N 152-ФЗ, ред. від 27.07.2010, "Про персональних даних".

[12] Запит повинен містити номер основного документа, що посвідчує особу суб'єкта персональних даних або його законного представника, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав і власноручний підпис суб'єкта персональних даних або його законного представника. Запит може бути направлений в електронній формі і підписаний електронним цифровим підписом відповідно до законодавства Російської Федерації.

 [13] Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій
 Адреса Телефон, факс E-mail Web-адреса  109074, г. Москва, Китайгородский пр-д, 7, стр. 2 (495) 987-6750 приймальня, 987-6800, 987-6801 факс rsoc_in@rsoc.ru http://www.rsoc.ru
 Керівник: Ситников Сергій Костянтинович

[14] У свою чергу, електрозв'язок - будь-які випромінювання, передача або прийом знаків сигналів, голосової інформації, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого роду по радіосистеми, провідний, оптичної і інших електромагнітних системах.

Користувача обладнання - Технічні засоби для передачі і (або) прийому сигналів електрозв'язку по лініях зв'язку, підключення до абонентських ліній і що знаходяться в користуванні абонентів або призначені для такого користування.

[15] Термін «документ» введений Петром Першим, в перекладі з латинської означає - «письмовий доказ». Він розглядався як письмовий джерело закріпленої на ньому інформації. У середині 20-го століття в документалістиці і потім в праві документ став розглядатися як матеріальний об'єкт, що містить інформацію в закріпленому вигляді. Починаючи з цього часу в праві існують дві концепції - це документи - письмові докази (традиційна концепція), а друга - це концепція документа, який отримав назву «інформаційний». У цій концепції - документ - це будь-який матеріальний носій, призначений для передачі інформації в часі і просторі. Першими новими типами неписьмові документів, які отримали офіційне закріплення були мікрофільми в 1979 році. Згідно з цим положенням мікрофільм став використовуватися в якості документа. У 1990 році документи які можна було використовувати поповнилися аудіо, відео та фото документами.

[17] За підручником Чубукова і Елькіна.

[18] У КПК внесено п. 3 ст. 376, що передбачає можливість засудженого при розгляді скарги або подання на вирок брати участь в судовому засіданні шляхом відеоконференц-зв'язку. Отже, формується федеральна система відеоконференц-зв'язку (ФВКС).

[19] Об'єднання цих технічних засобів (комп'ютерів і електронних засобів передачі інформації) викликано тим, що природа виготовлення на них однакова, крім того, сучасні засоби передачі інформації об'єднані в єдині мережі.

[20] "Тимчасове Положення про порядок прийому до виконання доручень власників рахунків, підписаних аналогами власноручного підпису, при проведенні безготівкових розрахунків кредитними організаціями", затв. ЦБ РФ 10.02.1998 N 17-П.

[21] DDOS - атака - це поширений спосіб атаки - «Distance denial of service». Об'єктами найчастіше стають організації, діяльність яких залежить від інформаційних онлайн ресурсів (ті, для яких вихід в онлайн - це питання життя і смерті). Наприклад, біржова контора, підключається до біржового сервера.

В один момент до них може прийти повідомлення з погрозою про те, що її сервер може бути виведений на необмежений термін. Сервер - це комп'ютер, який повинен відповідати на запити і видавати інформацію. Але апаратні можливості кожного сервера по природі своїй обмежені. У нього є межа кількості запитів. Завдання зловмисника - це завантажити сервер такою кількістю запитів, які він не зможе обробляти. Однак треба враховувати, що сервери - це потужні машини, звичайний PC - слабше. Тому завдання брати не якістю, а кількістю. Таким чином, злочинці розсилають троянські програми (приховані), які вибудовують архітектуру Майстер - Клієнт, яка полягає в тому, що є головний комп'ютер, що заражає досить велике число комп'ютерів по всій земній кулі. Робота уражених комп'ютерів не змінюється, просто одночасно з виконанням завдань користувача - він починає посилати запити на сервер через троянської програми. Починаються запити з сотень, тисяч комп'ютерів. Якщо комп'ютери жертви потужні, то ті, хто працюють на комп'ютерах звичайних, можуть і не підозрювати, що їх комп'ютер - зброя DDOS - атаки. І тоді сервер компанії жертви починає висіти.

Обчислити такого злочинця досить складно, так як запит йде не з його комп'ютера, а з сотень. Структура може бути багаторівнева (для того, щоб не виявити первинне джерело атаки).

[22] Все злочину повинні відбуватися тільки з прямим умислом і об'єктом цих злочинів повинно служити знищення саме комп'ютерної інформації, т. Е. Якщо системний адміністратор вдарив по серверу молотком, то це не комп'ютерне злочин. Якщо ж він знищив жорсткий диск, то це вже комп'ютерне злочин.

[23] Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) / А. а. Ашин, А. п. Войтович, Б. в. Волженкін і ін .; під ред. А. і. Чучаева. 2-е изд., Испр., Перераб. і доп. М .: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010. VIII, +1032 с.

[24] Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації (постатейний) / А. в. Діамантів, Г. д. Долженкова, Я. е. Іванова та ін .; під ред. А. в. Брилліантова. М .: Проспект, 2010. 1392 с.

[25] Раніше для позначення такого роду програм використовувалося поняття «комп'ютерний вірус» або «інформаційна інфекція». Але законодавець використав термін «ВП», щоб розширити поняття про програми подібного роду, відбивши більш широке уявлення про програмне забезпечення, яке може завдати шкоди комп'ютерної інформації.

[26] Перше комп'ютерне злочин в Росії було в 2001 році у справі Гофмана. Це був перший, кого суд визнав за комп'ютерне злочин. Він був скрипалем в оркестрі Юрія Башмета. Ще в юному віці він запустив в інтернет програму, яка імітує магазин комп'ютерних покупок. Ідея полягала в тому, що треба було перевести гроші, вибрати покупку. Дозволявся переклад. Після чого програма давала відмову покупцеві з обіцянкою повернення грошей. Але повернення грошей відбувався на рахунок в Латвійському банку. Після йшло в Росбанк, де спільники Гофмана знімали гроші, спочатку знімали потроху. Але в 1998 році, долар виріс до небес, і вони зняли приблизно 15 000 доларів, перевели в Росбанк, миттєво перевели в готівку і побігли в магазин, оплачували навіть не готівкою. Таку велику суму система безпеки Росбанка відстежила і служба безпеки звернулася в міліцію. Крилов, до речі, був адвокатом у цій справі. Коли Гофман бродив по мережі, він виявив сайт з домашнім порно, де будь-який бажаючий міг розмістити своє інтимне фото. На цьому сайті стояла програма, за допомогою якого стояла програма по оплаті цього матеріалу. Цю програму і взяв за приклад Гофман. В цілому, злочин характеризувалося колективним суб'єктом злочину, де один виконавець і багато порадників. З'явилися форуми хакерів, закриті.

[27] Інформаційна система - це сукупність: ДОКУМЕНТИ + ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (В Т. ч. ЕОМ) + ЗВ'ЯЗОК, що реалізують інформаційні процеси.

[28] Експерт - це особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена у порядку КПК України для виробництва судової експертизи і дачі висновку (ст. 59 КПК України).

Судова експертиза - це дослідження з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, які складені перед експертом судом, органом дізнання, слідчим, прокурором, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по конкретній справі.

Висновок експерт - це письмовий документ, що відображає хід і результати досліджень, проведених експертом.

[29] До сьогоднішнього дня до біометричних даних ставилися пальцеві візерунки, то тепер фотографічна інформація, сітківка ока, відеозображення людини, особливості анатомії людини.

[30] "Реадмісія" - передача якою державою і прийняття запитуваною державою осіб (громадян запитуваної Держави, громадян третіх держав або осіб без громадянства), чий в'їзд, перебування або проживання в запитуючій державі визнані незаконними відповідно до положень цієї Угоди

Відповіді до екзамену з дисципліни

Кримінальне право (Загальна частина)

1. Кримінальне право як галузь права: поняття, предмет, методи, завдання.

2. Принципи кримінального права.

3. Місце кримінального права в системі права.

4. Поняття, підстава кримінальної відповідальності.

5. Поняття кримінального закону, його основні риси і значення.

6. Структура статей Особливої ??частини кримінального законодавства. Диспозиція і санкція: їх види.

7. Дія кримінального закону в просторі, в часі

8. Зворотна дія кримінального закону. Проміжний закон і його дію в часі.

9. Поняття та ознаки злочину. Відмінність злочину від малозначного діяння.

10. Класифікація злочинів за ступенем їх суспільної небезпеки.

11. Поняття складу злочину та його співвідношення з поняттям злочину.

12. Обов'язкові і факультативні ознаки складу злочину.

13. Види складів.

14. Типи конструкцій складів злочинів. Функції складу злочину.

15. Поняття кваліфікації злочину.

16. Поняття об'єкта злочину. Значення об'єкта злочину для визначення характеру і ступеня суспільної небезпеки.

17. Види об'єктів злочину. Безпосередній об'єкт і його різновиди (основний, додатковий і факультативний).

18. Поняття предмета злочину і потерпілого. Співвідношення об'єкта злочину та предмета злочину.

19. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, її характеризують.

20. Суспільно небезпечне діяння та бездіяльність. Значення непереборної сили, примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

21. Суспільно небезпечний наслідок. Поняття і види таких наслідків.

22. Причинний зв'язок в кримінальному праві.

23. Спосіб, засіб, місце, час, знаряддя скоєння злочину як ознаки складу злочину, що характеризують об'єктивну сторону.

24. Поняття суб'єктивної сторони злочину. Ознаки складу злочину, її характеризують.

25. Поняття вини, її сутність і зміст.

26. Умисел і його види. Зміст умислу в злочинах з формальним складом.

27. Необережність та її види.

28. невинне заподіяння шкоди (випадок)

29. Відповідальність за злочин, вчинений з подвійною формою вини.

30. Мотив і мета злочину.

31. Юридична помилка.

32. Фактична помилка і її значення для кримінальної відповідальності.

33. Поняття суб'єкта злочину. Ознаки складу злочину, що характеризують суб'єкта. Суб'єкт злочину і особу злочинця.

34. Поняття неосудності. Критерії неосудності.

35. Обмежена осудність: ознаки і значення (ч. 3 ст. 22 КК РФ).

36. Вік, після досягнення якого можлива кримінальна відповідальність, і критерії його встановлення.

37. Спеціальний суб'єкт: поняття та види.

38. Поняття і значення необхідної оборони. Підстава і умови правомірності необхідної оборони.

39. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона.

40. Затримання особи, яка вчинила злочин.

41. Поняття крайньої необхідності. Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

42. Фізичний або психічний примус і його значення для кримінальної відповідальності.

43. Обґрунтований ризик. Виконання наказу або розпорядження.

44. Поняття і види стадій вчинення злочину.

45. Готування до злочину. Поняття і види замаху на злочин.

46. ??Добровільна відмова від злочину.

47. Співучасть у злочині: поняття і ознаки

48. Форми співучасті. Види співучасників.

49. Підстави і межі відповідальності співучасників.

50. Поняття одиничного злочину і його види.

51. Поняття, ознаки та види множинності злочинів.

52. Сукупність злочинів і її види.

53. Рецидив злочинів та його види.

54. Поняття кримінального покарання та його цілі.

55. Основні і додаткові покарання.

56. Штраф. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину або державних нагород.

57. Обов'язкові роботи. Виправні роботи

58. Виправні роботи.

59. Обмеження по військовій службі. Обмеження волі.

60. Примусові роботи. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

61. Позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі. Смертна кара.

62. Загальні засади призначення покарання. Обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

63. Спеціальні правила призначення покарання (ст. Ст. 65, 66, 67, 68 КК РФ)

64. Призначення покарання за сукупністю злочинів, за сукупністю вироків.

65. Умовне засудження: поняття, правова природа, підстави застосування. Випробувальний термін. Скасування умовного засудження та продовження випробувального терміну.

66. Поняття, підстави і види звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття і види звільнення від покарання.

67. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання.

68. Звільнення від покарання у зв'язку зі зміною обстановки.

69. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою.

70. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду.

71. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей. Відстрочка відбування покарання хворим на наркоманію

72. Амністія. Помилування.

73. Поняття судимості. Зняття і погашення судимості.

74. Особливості кримінальної відповідальності та звільнення від неї неповнолітніх.

75. Особливості призначення покарання і звільнення від нього неповнолітніх.

76. Примусові заходи виховного впливу.

77. Поняття, сутність, ознаки і види примусових заходів медичного характеру.

78. Конфіскація майна як міра кримінально-правового характеру.


1. Кримінальне право як галузь права: поняття, предмет, методи, завдання.

Кримінальне право являє собою систему норм, які встановлені законодавством і ці норми визначають найбільш небезпечні для ладу, який існує на даний момент діяння, а також умови призначення мір покарання за їх вчинення.

Предмет кримінально-правової охорони і регулювання - це суспільні відносини, які виникають у зв'язку з вчиненням небезпечного правопорушення, яким є злочин.

Зміст кримінально-правового відносини:

- Суб'єкти;

- Їх юридичні обов'язки і суб'єктивні права;

- Привід виникнення самого відносини.

Метод кримінального права - Сукупність певних правових засобів впливу на суспільні відносини.

найбільш поширеними методами кримінального права є наступні:

1) метод заборони - забороняється здійснення найбільш небезпечного діяння під загрозою застосування суворих заходів державного примусу;

2) застосування санкцій кримінально-правових норм;

3) застосування інших заходів кримінально-правового характеру (наприклад, застосування примусових заходів медичного характеру).

Завдання кримінального права - Охорона прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного ладу РФ від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, попередження злочинів.

Система кримінального права заснована на загальних принципах і нормах міжнародного права, а також побудована відповідно до принципів і системою соціальних цінностей, які проголошені в Конституції РФ.

КК РФ підрозділяється на Загальну і Особливу частини.

Загальна частина кримінального права включає в себе норми кримінального права, які відображають поняття кримінального закону, а також основні положення про злочин і кару і складається з шести розділів. Крім цього регламентуються найважливіші положення такі, як: кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання, кримінальний закон, дія його в часі і в просторі, встановлюються терміни погашення судимості, а також терміни давності, примусові заходи медичного характеру та ін.

Особлива частина кримінального права включає в себе норми, які визначають конкретні злочини по їх роди та види рослин і встановлюють покарання за їх вчинення. У Особливої ??частини містяться: злочини проти особистості; злочини в сфері економіки; злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях; злочини проти державної влади; проти військової служби і злочини проти миру і безпеки людства.
 Принцип рівності громадян перед законом. |  Місце кримінального права в системі права. |  Поняття, підстава кримінальної відповідальності. |  Поняття кримінального закону, його основні риси і значення. |  Дія кримінального закону в просторі, в часі |  Зворотна дія кримінального закону. Проміжний закон і його дію в часі. |  Поняття та ознаки злочину. Відмінність злочину від малозначного діяння. |  Класифікація злочинів за ступенем їх суспільної небезпеки. |  Поняття складу злочину та його співвідношення з поняттям злочину. |  Обов'язкові та факультативні ознаки складу злочину. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати