Головна

Variable Section

  1. I Section I
  2. Labels must be defined in а code or data section when making an object file.
  3. Logic Section
  4. Multi-valued Variables
  5. Omitted variables bias
  6. Question Marks On Variables
  7. Remainder section

Variable Section (розділ змінних) дозволяє задавати внутрішні змінні модуля, призначені для використання в розділі опису логіки (Logic Section).

Змінна - це символічне ім'я:

- лінії зв'язку;

- лінії зв'язку із трьома станами;

- модуля, використовуваного в текстовому описі як компонент (примітива, скінченого автомата).

Приклад:

INCLUDE halfadd. inc";

VARIABLE

a, b, c : NODE; -- a,b,c - іменовані лінії зв'язку

add : halfadd;

-- halfadd - модуль, використовуваний у даному текстовому описі -- як компонент, add - ім'я компонента.

ts_node : TRI_STATE_NODE; -- ts_node - лінія зв'язку зі Z станом

ff[3..0] : DFF; -- ff[3], ff[2], ff[1] - група змінних, що позначає тригери

АА : MACHINE OF BITS (Q1, Q2, Q3)

WITH STATES (A0=B"000",

A1=B"001", A2=B"011"); -- АА - скінчений автомат

Правила використання розділу:

§ Розділ починається із ключового слова VARIABLE. Далі вказується: символічне ім'я змінної, символ двокрапка, тип змінної, крапка з комою. Імена однотипних змінних можуть бути перераховані через кому.

§ Припустимі типи змінних: NODE - лінія зв'язку; TRI_STATE_NODE - лінія зв'язку із трьома станами; модуль більш низького рівня ієрархії; примітив; скінчений автомат; псевдонім скінченого автомата.

§ Розділ змінних може також містити оператор IF GENERATE, що дозволяє, залежно від значення оцінюваного в операторі арифметичного виразу, управляти заданням змінних.

§ У файлі з текстовим описом даний розділ може використовуватися тільки один раз.

   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

МОВА ОПИСУ АПАРАТУРИ AHDL | Частина 1 | Символи | Оператори | Буфер ланцюгового переносу (CARRY) | Сигналу (GLOBAL) | Буфер виходу з Z станом (TRI) | Parameters Statement | Include Statement | Constant Statement |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати