На головну

Зав. кафедрою, к. Б. Н., доцент В. М. Кириліна

  1.  Автор: доцент Ольга Олегівна Грачова
  2.  Викладач: доцент Воробйова А.І., викладач Гапонова О. В.
  3.  Доцент кафедри філософії
  4.  Доцент Т. П. ДЕМИДЕНКА
  5.  Зав. кафедрою, к. Б. Н., доцент В. М. Кириліна
  6.  К. б. н., доцент О. В. Сінкевич

«Гістологія»

1. Мета дисципліни: формування систематизованих знань в області гістології.

2. Місце дисципліни в структурі ООП:

Дисципліна «Гістологія» відноситься до варіативної (частини професійного циклу.

Для освоєння дисципліни студенти використовують знання, вміння і види діяльності, сформовані в процесі вивчення предметів «Біологія», «Хімія» на попередньому рівні освіти. Для успішного засвоєння матеріалу необхідний вихідний рівень знань по цитології.

Дисципліна «Гістологія» є основою для вивчення таких областей знань як: фізіології людини і тварин, екології людини, а також для педагогіки, методики викладання біології.

3. Вимоги до результатів освоєння дисципліни:

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування і розвиток спеціальних компетенцій:

- Володіє основними біологічними поняттями, знаннями біологічних законів і явищ (СК-1);

- Володіє знаннями про особливості морфології, екології, розмноження і географічного поширення рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів, розуміє їх роль в природі і господарській діяльності людини (СК-2);

- Здатний пояснювати хімічні основи біологічних процесів і фізіологічні механізми роботи різних систем і органів рослин, тварин і людини (СК-3);

- Володіє знаннями про закономірності розвитку органічного світу (СК-5);

- Здатний застосовувати біологічні та екологічні знання для аналізу прикладних проблем господарської діяльності (СК -7);

- Здатний до проведення досліджень, постановці природничо експерименту, використання інформаційних технологій для вирішення наукових і професійних завдань, аналізу та оцінки результатів лабораторних досліджень (СК - 8).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- Загальні закономірності і особливості протікання ембріонального періоду індивідуального розвитку організмів тварин і людини;

- Морфо-функціональну організацію тканин,

- Особливості розвитку і регенерації тканин тварин і людини.

вміти:

- Орієнтуватися на препаратах по ембріології і гістології;

- Самостійно визначати і описувати стадії розвитку;

- Визначати функціональний стан клітин і тканин;

- Пояснювати фізіологічні механізми роботи різних тканин тварин і людини;

- Вибирати оптимальні методи дослідження відповідно до поставлених завдань;

- Обладнати біологічний кабінет і клас-лабораторію, оснастити їх наочними посібниками, препаратами, навчальними колекціями, роздатковим матеріалом;

- Виготовляти найпростіші навчальні мікро- і макропрепарати для лабораторно-практичних занять зі школярами.

володіти:

- Методами дослідження препаратів зародків;

- Методами микроскопирования (світлової мікроскопії), виготовлення та фарбування гістологічних препаратів.
 Напрям підготовки |  ПЕДАГОГІЧНУ ОСВІТУ |  В результаті вивчення дисципліни студент повинен |  В результаті вивчення дисципліни студент повинен |  Місце дисципліни (модуля) в структурі ООП відповідного напряму, рівня і профілю підготовки |  Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля) |  Загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці. |  В результаті вивчення студент повинен |  Вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни (модуля) |  Загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати