Головна

мобільність

  1.  групова мобільність
  2.  Інформованість і мобільність ринкових агентів
  3.  мобільність
  4.  Соціальна мобільність (SOCIAL MOBILITY)
  5.  Соціальна мобільність і декомпозиція
  6.  Соціальна мобільність та маргінальність.

Соц. мобільність - Переміщення особистості чи соц. групи з одного соц. страта в інший, зміна місця соц. суб'єкта в соц. структурі. Мобільність - це зміна окремим індивідом або цілою групою місця в соціальному просторі, яке включає економічне, політичне або професійне підпростору.

Горизонтальна / вертикальна; індивідуальна / групова; межпоколенная / Внутрипоколенная. Діапазон, швидкість, обсяг і напрям мобільності.

O межпоколенная (межгенерационному) - це зміна положення в соціальному просторі індивіда в порівнянні зі статусом батьків;

O Внутрипоколенная (интрагенерационная) - це порівняння позицій, займаних одним і тим же індивідом в різні моменти трудового життя.

Соціальні ліфти (за допомогою яких показників можна піднятися в життя або навпаки опуститися):

  1. Зміна способу життя.
  2. Розвиток типового статусного поведінки.
  3. Зміна соціального оточення.
  4. Шлюб з представником вищого статусного шару.

Найбільш докладно П. Сорокін проаналізував економічну стратифікацію, зміна якої в часі описував за допомогою терміна «флуктуації». У всіх суспільствах рівень добробуту і доходу (критерії економічної стратифікації) міняється в часі. Якщо нерівність в суспільстві дуже сильне, доходи багатих набагато перевищують доходи бідняків, то профіль піраміди високий, і навпаки. Таким чином, з плином часу відбувається то зменшення, то збільшення висоти економічної піраміди. Це явище і називається флуктуацией. Якщо рівень економічної нерівності досягає «точки кипіння», суспільство очікують соціальна революція, повстання, зміна правлячої верхівки, іншими словами, дуже неспокійний період життєдіяльності.

Вертикальна соц. мобільність пов'язана з підвищенням або пониженням соц. статусу (підвищення на посаді - висхідна або низхідна). Горизонтальна соц. мобільність означає переміщення людей в рамках одного і того ж соц. рівня (з однієї зарплати на таку ж в іншу установу).

У традиційному суспільстві число високостатусних позицій залишалося приблизно постійним, тому спостерігалася помірна низхідна мобільність нащадків з високостатусних сімей. Індустріальне суспільство розширило діапазон мобільності. Для нього характерно набагато більшу кількість різних статусів. Першим вирішальним фактором соціальної мобільності є рівень розвитку економіки. У періоди економічних депресій кількість високостатусних позицій скорочується, а нізкостатусних розширюється, тому домінує низхідна мобільність. Другим фактором соціальної мобільності виступає історичний тип стратифікації (індустріальне суспільство - відкритого типу, наприклад, на відміну від станового).
 Тема 1. Соціологія як наука: предмет, роль, функції, методи. |  Місце соціології серед інших наук і її функції |  Методи соціології. |  вибірковий метод |  Випадкова вибірка |  невипадкова вибірка |  Тема 2. Історія соціології, парадигми соціологічних досліджень |  КЛАСИКА (Європа). |  ПОСТМОДЕРН (США). |  соціальний інститут |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати