На головну

Лісне господарство

  1.  Вплив управління на показники ефективності господарювання
  2.  Вплив постіндустріалізації на світове господарство
  3.  Глава 1. Становлення Російської держави. Лісова справа в цей період
  4.  кріпосне господарство
  5.  Селянство і сільське господарство.
  6.  Лісове молоко, або їстівні свічки
В Україні формується комплекс інституційних, організаційних і управлінських принципів сталого розвитку лісового господарства, які одночасно спрямовані на використання природних ресурсів, поліпшення якості людського життя і збереження навколишнього середовища. Найважливішою програмою, спрямованою на ведення лісового господарства України є Державна програма «Ліси України» на 2002-2015 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 № 581), яка визначає такі основні пріоритети ведення лісового господарства України:

- Збільшення лісистості території України;

- Нарощування природоохоронного потенціалу лісів і збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;

- Підвищення стійкості лісових екосистем до негативних факторів навколишнього середовища - зміни клімату, зростання антропогенного навантаження, лісових пожеж, хвороб і шкідників лісу;

- Розширення робіт по захисного лісорозведення і агролісомеліорації.

Програма окреслює основні показники лісогосподарської діяльності Державного комітету з лісового господарства, Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій, інших постійних лісокористувачів, а також визначає джерела фінансування лісогосподарських заходів. Для обліку останніх істотних економічних і організаційних змін, які відбулися в державі, готуються зміни до зазначеної Державної програми. У нову редакцію Програми додатково передбачається включити заходи, які сприятимуть формуванню даних про кількісні та якісні показники всіх лісів держави, зокрема проведення національної інвентаризації лісів та їх державний облік. Нова нормативна база, яка розробляється на виконання вимог Лісового кодексу України, зорієнтована на збереження біорізноманіття та ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва.

Крім згаданої програми, схвалено Концепцію реформування та розвитку лісового господарства (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 № 208-р). Глава III Концепції пов'язана з "збереженням біологічного різноманіття лісових екосистем". Цією Концепцією передбачається забезпечення екологічно орієнтованого ведення лісового господарства і комплексного використання лісових ресурсів, збереження біологічного різноманіття лісів, інвентаризація та оптимізація лісових природно-заповідних територій і об'єктів на землях лісового фонду.

Положення про збереження біорізноманіття знайшли своє відображення в новій редакції Лісового кодексу України (2006 р). Зокрема, нові положення Лісового кодексу України регулюють питання збереження біорізноманіття в лісах на генетичному, видовому, популяційному та екосистемному рівнях.

Крім загальнодержавних документів створені регіональні програми, плани дій, наприклад:

· Регіональна програма «Ліси Донецької області» на 2007 - 2015 роки

· Програма збереження та відтворення тиса ягідного в Сколівських Бескидах на період до 2018 року,затверджена Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища України в Львові і Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в 2007 р Програма впроваджується на території НПП «Сколівські Бескиди».

· Програма вирощування гінкго дволопатевого на території НПП «Сколівські Бескиди» на період до 2018 року ».

· Програма щодо відновлення і збереження сосни звичайної в лісовому заказнику загальнодержавного значення «Лопатинський», Розроблена Національним лісотехнічним університетом України та Державним підприємством «Радехівського лісомисливське господарство», затверджена 25.06.2008 року Міністерством охорони навколишнього природного середовища. Програма спрямована на лесовозобновітельние поступальні рубки в поєднанні із заходами, що сприяють природному відтворенню лісів.

· Програма розвитку лісового комунального господарства Львівської області, затверджена рішенням Львівської обласної ради від 23 квітня 2008 р №542. Програма спрямована на:

охорону і збереження лісових ресурсів;

відтворення лісів, раціональне використання лісових ділянок, підвищення біологічної стійкості лісових насаджень і підвищення захисних властивостей лісів;

підвищення продуктивності і стійкості деревостанів і поліпшення якісного складу лісових насаджень;

поліпшення санітарного стану лісів.

· Регіональна програма в галузі охорони і захисту лісів обласного комунального підпорядкування, підвищення їх продуктивності, раціонального використання і розширеного відтворення лісових ресурсів Львівської області на період до 2009 року. Протягом 10-ти років заплановано створити захисні лісові насадження на площі 2500 га деградованих, ерозійно-небезпечних і малопродуктивних сільськогосподарських угідь і ярів, балок, пісків та інших земель, непридатних для сільськогосподарського використання, в тому числі в Жовківському районі на площі 490 га, Радехівському - 410 га, Яворівському - 300 га, Бродівському - 280 га. Виконання цих заходів, як складової частини контурно меліоративної організації території, дозволить підвищити лісистість області і запобігти подальшому розвитку ерозійних процесів на Львівщині.

 
 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО |  І. Загальний огляд стану біорізноманіття, тенденції та загрози |  Екосистеми Чорного і Азовського морів. |  Стан біорізноманіття та його тенденції в Українських Карпатах. |  Антропогенні фактори. |  Природні чинники. |  Вплив біорізноманіття на добробут населення. |  Б. Інформація про національному та міжнародному фінансуванні пріоритетних напрямків |  Б. Інформація про застосування екосистемного підходу |  В. Наявність оцінки стану біорізноманіття в національних стратегічних оцінках навколишнього природного середовища та інших подібних документах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати