Головна

Переваг населення Новгородської області

  1.  I. Відступ в області догматичної.
  2.  II р. ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ УЧР
  3.  III.2. Географія населення
  4.  III.2.1. Географія населення і її основні напрямки
  5.  III.2.2. Типи відтворення населення і демографічний перехід
  6.  III.2.5. Статево-статева структура населення
  7.  III.2.7. Зростання чисельності населення в світі

Випускна кваліфікаційна робота

за фахом 020401.65 - географія

 Погоджено: Голова Виборчої комісії Новгородської області Алексєєв Б. В .___ Секретар Виборчої комісії Новгородської області Шаваєв Е. В. ___ «___» ___ 2013 р  РРуководітель: к. П. Н., Дмитрук Н. Г .___ «___» ___ 2013 г._Виполніл: студент групи 8161, Приходько Д. А._ ___ «___» ___ 2013 р

Великий Новгород

2013 рік

зміст

Вступ... ... 3

Глава 1. Теоретико-методологічні основи електоральної географії ... 7

1.1. Основні теоретичні положення електоральної географії ... 8

1.1.1 Понятійний апарат електоральної географії ... 19

1.2. Місце географічної науки в дослідженні факторів електоральної поведінки ... ... 25

Глава 2. Детермінанти територіальної диференціації електоральної поведінки населення на прикладі Новгородської області ... 29

Електоральна поведінка громадян: поняття, форми, основні способи виявлення та фактори електоральної поведінки ... 29

2.2. Особливості електоральної поведінки населення Росії ... 38

2.3. Базові фактори електоральної поведінки ... 41

2.3.1. Розкол «місто-село», «центр-периферія» ... 42

2.3.2. Віковий, статевий та освітній склад населення на прикладі Новгородської області ... ... 50

2.3.3. Етнічний фактор на прикладі Новгородської області ... 56

2.4. Комплексний географічний підхід до аналізу факторів електоральної поведінки на рівні регіонів ... 58
 Глава 1. Теоретико-методологічні основи електоральної географії |  Основні теоретичні положення електоральної географії |  Джерело: Easton D. The Political System: An Inquiry into the State of Political System. N.Y .: McGraw- Hill, 1953. |  Понятійний апарат електоральної географії |  Місце географічної науки в дослідженні факторів електоральної поведінки |  Електоральна поведінка громадян: поняття, форми, основні способи виявлення та фактори електоральної поведінки |  Особливості електоральної поведінки населення Росії |  Базові фактори електоральної поведінки |  Віковий, статевий та освітній склад населення на прикладі Новгородської області |  Етнічний фактор на прикладі Новгородської області |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати