На головну

Теоретична частина

  1.  A. Велика статистична сукупність, з якої відбирається частина об'єктів для дослідження.
  2.  I частина
  3.  I. Загальна частина.
  4.  I. Загальна частина.
  5.  II частина
  6.  II. Основна частина
  7.  II. ОСНОВНА ЧАСТИНА.

При розрахунку підсилення балкових елементів, що виконується шляхом постановки попередньо-напруженого шпренгеля, розглядають комбіновану систему. З огляду на, що посилення балки виконується тоді, коли до неї вже прикладена основне навантаження, виконують наближений розрахунок посилення як для балки, що знаходиться під впливом заданої зовнішньої навантаження і зусиль, переданих на балку з боку шпренгеля (рис. 10а), які прирівнюються до зовнішньої навантаженні .

Перетину посиленою балки працюють на стиск з вигином, і їх несучу здатність можна визначати як для позацентрово-стиснутих елементів.

Розрахунок балки, посиленою шпренгелем, ведуть в такій послідовності:

а) вибирають габарити шпренгеля a, b, c, h, ?, Astr;

б) визначають згинальні моменти в прольоті балки до і після посилення відповідно М и Мg ;

в) призначають величину попереднього напруження в шпренгельної затягуванні ?sp = 70 ? 100 мПа;

г) визначають розпір в шпренгелів в граничному стані за формулою

 
 


де 0,8 - коефіцієнт умов роботи;

 
 

Малюнок 10. Розрахункова схема балки: а - посиленою попередньо-напруженим шпренгелем; б - посиленою металевою балкою попередньо напруженої створенням початкового прогину; в - посиленою попередньо-напруженої горизонтальної затягуванням

завдання

Потрібно: розрахувати посилення збірної залізобетонної балки перекриття прольотом 600 см і розмірами поперечного перерізу b 'H = 25х50 см;

Балка запроектована на навантаження q = 50 кН / м, в тому числі на постійне навантаження 23 кН / м; після заміни обладнання навантаження на балку повинна зрости до 70 кН / м.

Результатами проведеного обстеження встановлено, що геометричні розміри балки відповідають проектним; ознаки ушкоджень в балці відсутні; міцність бетону на стиск відповідає умовному класу В25; поздовжня арматура в розтягнутій зоні виконана з 4 ? 22 A-III

(As = 15,2 см2), В стислій зоні з 2 ? 14 A-III (A1s = 3,08 см2), Ознак корозії арматури немає; поперечні стрижні арматурного каркаса зі сталі класу А-1 діаметром 8 мм при п = 2 (Asw = 0,503 см2) З кроком s = 20 см в крайніх чвертях прольоту і s = 30 см в середній частині балки, захисний шар бетону знизу близько 3 см (А =3 см), зверху - 2,5 см ( а '=3 см); ho = 47 см.

Рішення: оскільки бетон і арматура балки не мають пошкоджень, то перевірочний розрахунок виконуємо за граничними станами, приймаючи розрахункові опори бетону та арматури [1]: Rb= 14,5 мПа, R bt = 1,05 мПа, R.s = Rsc= 365 мПа, Rsw = 175 мПа, nb2 = 0,9, xR = 0,551.

Визначаємо несучу здатність балки по моменту і поперечної силі

М = nb2Rb? b ? x (h0 - 0,5x) + Rsc A1s(h0 - a1);

       
   
 
 


x =

M = 0,9 (100) 14,5 '25' 13,56 (47,0 - 0,5 '13,56) = (100) 365' 2,26 (47,0 - 3,0) = 22739606 Н ? cм = 227,4 кН ? .м

 Q = Qb + Qsw,

Qb =

 
 


де q1 = Q = 50,0 кН / м »0,56qsw = 49,28 кН / м;

 
 


Qb= Qb, min = 74,0 кН;

Qb, min = jb3(1 + jf) Rbt b h0 = 0,6 '1,05 (100) 25' 47 = 74020 Н = 74 кН.

 
 


Qsw = qsw c0 ,

де c = 1,52 м> c0 = 1,12 м> 2h0 = 0,94 м;

приймаємо c0 = 2h0 = 0,94 м;

тоді Qsw = 92,75 '0,94 = 87,2 кН;

Q = 76,3 + 87,2 = 163,5 кН.

При існуючій навантаженні

 
 


Таким чином до реконструкції задовольнялися умови міцності як по М, так і по Q:

M> Mmax, Q> Qmax

Після реконструкції максимальний згинальний момент і максимальна поперечна сила будуть відповідно рівні

 
 


Mmax = Qmax = 70 '3 = 210,0 кН.

Отже, посилення балки необхідно.

Вибір способу підсилення залежить від конкретних умов. Припустимо, що умови допускають застосування кількох способів посилення, які розглянемо нижче.
 Теоретична частина |  Практичне заняття 2 |  Теоретична частина |  Перевірка несучої здатності простінка |  Теоретична частина |  Теоретична частина |  Теоретична частина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати