Головна

Список літератури

  1. IV. Список використаних джерел
  2. "Несмертельный" список
  3. "Послання до єпископів" - найяскравіший зразок української полемічної літератури.
  4. Аналіз навчальної, методичної та наукової літератури з трудової підготовки школярів. (Самостійна робота).
  5. Б) Різноманітність жанрів оригінальної літератури.
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. - 480 с.

2. Телегус В. С., Бодак О.І., Заречнюк О. С., Кінжибало В. В., «Основи загальної хімії», Підручник. - Львів: Світ 2000 - 424 с.

Лабораторна робота № 2

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЯРНОЇ МАСИ

ЕКВІВАЛЕНТА МЕТАЛУ

Цілі: Навчитися експериментальним шляхом визначати молярну масу еквіваленту металу за об'ємом водню, який витискується; набути навички безпечного проведення хімічного досліду та обчислювання отриманих даних.

Теоретичні положення.

Еквівалент речовини- це така її кількість, що з'єднується з одним молем атомів водню або заміщує таку ж кількість атомів водню у хімічних реакціях.

Наприклад:

СuO + H2 = Cu + H2O ЕСuO = 1/2 молю купрум (ІІ) оксиду

Молярна маса еквівалента - це маса одного еквівалента речовини.

Молярна маса еквівалента водню дорівнює 1 г/моль, а кисню - 8 г/моль. Молярний об'єм еквівалента водню за нормальних умов (н. у.) дорівнює
11,2 л/моль, а кисню - 5,6 л/моль. Молярну масу еквівалента простої речовини можна розрахувати , якщо поділити її молярну масу на валентність:

Мек = М / В

Існують різні способи визначення молярних мас еквівалентів: за реакціями з'єднання, розкладу, заміщення, обміну та електрохімічним методом.

У даній роботі користуються методом визначення молярної маси еквівалента металу за об'ємом водню, який виділяється при розчинені металу в кислоті.

Дано:

Обладнання: прилад для визначення молярної маси еквівалента металу, термометр, барометр.

Реактиви: проба металу, хлороводнева кислота, вода.

Визначити: молярну масу еквівалента металу.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ | До лабораторної роботи з дисципліни | ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Протокол досліджень. | Теоретичні положення | Обробка результатів експерименту | Обробка результатів експерименту | Оцінювання лабораторної роботи | Експериментальна частина | Оцінювання лабораторної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати