Головна

Стаття 14. Загальні вимоги до змісту освіти.

  1.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  2.  I. Загальні зауваження
  3.  I. Загальні положення
  4.  I. Загальні положення
  5.  I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
  6.  I. Загальні вимоги
  7.  I. Загальні вимоги

1. Зміст освіти є одним із чинників економічного і соціального прогресу суспільства і має бути орієнтоване на:

забезпечення самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації;

розвиток суспільства;

зміцнення і вдосконалення правової держави.

2. Зміст освіти має забезпечувати:

адекватний світовому рівень загальної та професійної культури суспільства;

формування в учня адекватної сучасному рівню знань і рівня освітньої програми (ступені навчання) картини світу;

інтеграцію особистості в національну та світову культуру;

формування людини і громадянина, інтегрованого в сучасне йому суспільство і націленого на вдосконалення цього товариства;

відтворення і розвиток кадрового потенціалу суспільства.

3. Професійна освіта будь-якого рівня має забезпечувати отримання які навчаються професії та відповідної кваліфікації.

4. Зміст освіти має сприяти взаєморозумінню і співпраці між людьми, народами незалежно від расової, національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності, враховувати різноманітність світоглядних підходів, сприяти реалізації права учнів на вільний вибір думок і переконань.

5. Зміст освіти в конкретному навчальному закладі визначається

освітньою програмою (освітніми програмами), що розробляється, приймається і реалізується цим освітнім закладом самостійно.

Державні органи управління освітою забезпечують розробку на основі державних освітніх стандартів зразкових освітніх програм.

6. Освітня установа відповідно до своїх статутних цілей і завдань може реалізовувати додаткові освітні програми і надавати додаткові освітні послуги (на договірній основі) за межами визначають його статус освітніх програм.

питання:- Дайте визначення поняттю «освіту». Наведіть два приклади джерел отримання освіти.

- Які права учасників освітнього процесу визначені в документі. Як ви розумієте кожне з цих прав?

- Які можливості і варіанти отримання освіти перераховані в тексті закону? Розкрийте одну з цих можливостей на прикладі.

- Як Ви розумієте думку, що освіта сприяє вдосконаленню і зміцненню правової держави? Проілюструйте свої думки прикладами.

 
 ПРАКТИКУМ |  Вступний контроль 6 |  П Р Е Д М О В А |  В В І Д Н И Й К О Н Т Р О Л Ь |  ВСТУП |  РОЗДІЛ 1. Правове регулювання ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН |  ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ НОРМИ |  РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО |  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати