Головна

П Р Е Д М О В А

Практикум з дисципліни «Право» являє собою практичну реалізацію навчально-методичного комплексу з дисципліни «Право» для студентів факультету середньої професійної освіти. Практикум допоможе студентам поповнити свої знання в галузі правової підготовки, викликати у них інтерес до досліджуваного предмета, а також сформувати соціальну компетентність підлітків в питаннях правознавства. Щоб студенти добре орієнтувалися в питаннях законності і правопорядку, орієнтувалися в питаннях правомірної поведінки, знали правопорушення і відповідальність, яка передбачена за них, необхідно формують установки громадянськості, поваги і дотримання права, цивілізованих способів вирішення спорів, профілактики правопорушень. Допомогти в цьому - призначення дисципліни «Право» та практикуму з даної дисципліни.

Пріоритетним напрямком є ??формування правової компетентності і придбання певного правового досвіду в рамках навчальної та позанавчальної діяльності.

Правові знання сприяють підготовці молодого фахівця до життя, до суспільно-корисної діяльності. Вони допомагають йому розсунути рамки безпосереднього оточення, відчути себе учасників складних і часом неоднозначних соціальних процесів, які регулюються правом, спонукають дотримуватися правові норми та чинне законодавство. Важлива роль при цьому відводиться інформованості та знань юридичної відповідальності за порушення правових норм, з'ясуванню того, що до порушника неминуче будуть застосовані заходи державного примусу.

Зміст практикуму передбачає розвиток в учнів навчальних умінь і навичок, універсальних способів діяльності, акцентує увагу на формуванні навичок самостійної роботи з правовою інформацією, джерелами права, в тому числі нормативно-правовими актами, необхідними для забезпечення правового захисту і підтримки в професійній діяльності, а також в З метою захисту прав і свобод особистості молодіжного віку.

Метою практикуму є підвищення пізнавальної мотивації в області правових знань та вироблення практичних навичок правової поведінки у студентів.

Посібник складається з 28 тем. Питання, завдання, тести даються до окремих тем у відповідності до розділів. Нормативно-правові акти, наведені в посібнику, служать джерелами при вивченні курсу і є основними документами, якими необхідно користуватися при вирішенні завдань.

Кожна тема включає в себе питання і завдання для самостійної роботи студентів, роботу зі словниками, різної додатковою літературою, підручником. У практикумі передбачені творчі завдання - написання есе, четверостишья, складання логічних ланцюжків і схем.
 ПРАКТИКУМ |  ВСТУП |  РОЗДІЛ 1. Правове регулювання ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН |  ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ НОРМИ |  РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО |  СІМЕЙНЕ ПРАВО |  Стаття 14. Загальні вимоги до змісту освіти. |  ТРУДОВЕ ПРАВО |  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати