Головна

ПРАКТИКУМ

  1.  ГЛАВА 9 Практикум для розпізнавання виразів обличчя
  2.  Завдання 4. Рішення завдань практикуму.
  3.  Конспект уроку-практикуму в 3-му класі
  4.  Лабораторного практикуму з криміналістичної техніки
  5.  Лабораторні роботи (лабораторний практикум)
  6.  лабораторний практикум
  7.  лабораторний практикум

1. Бадюгін І. С., Каратай Ш. С., Константинова Т. К. Екстремальна токсикологія / ГЕОТАР-Медіа. 2006. - 416 с.

2. Куценко С. А., Бутом Н. В., Гребенюк А. Н. та ін. Військова токсикологія, радіобіологія і медичний захист. / Спб .: ТОВ «Видавництво ФОЛІАНТ», 2004. - 528 с.

3. Основи токсикології: Науково-методичне видання / С. А. Куценко. - СПб: ТОВ «Видавництво Фоліант», 2004. - 720 с.

4. Токсикологічна хімія: підручник для вузів / під ред. Т. В. Плетеневой. - 2-е изд., Испр. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2005. - 512с.

5. Вказівки по військовій токсикології. / Міністерство оборони РФ, Головне військово-медичне управління; Під ред. І. М. Чижа. - М .: Б. і., 2000. - 300 с.

6. Військова токсикологія, радіологія та захист від зброї масового ураження / За редакцією І. С. Бадюгін; Воениздат, Москва, 1992. - 334 с.

7. Александров В. Л. Отруйні речовини. / М. 1990.

8. Н. В. Бутом, Ю. І. Горбадей, Ю. Я. Дегтяр. Керівництво по військовій токсикології медичного захисту. / М: Воениздат, 2000. - 207 с.

ПРАКТИКУМ

з дисципліни «ПРАВО»

Навчально-практичний часопис

Білгород 2013

УДК 34

ББК 67 Рекомендовано до друку

З 66 редакційно-видавничим радою

Бєлгородської державної

сільськогосподарської академії

імені В. Я. Горіна

Сосон М. К. Практикум з дисципліни «Право». Навчально-практичний часопис. / М. К. сосон. - Білгород: Вид-во БелГСХА, 2013. - 123 с.

Рецензент: ст. викладач кафедри педагогіки, психології та

профнавчання Давітян М. Г.

Навчально-практичний часопис написано відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом середньої професійної освіти, робочої програми дисципліни «Право» для студентів факультету середньої професійної освіти очної та заочної форм навчання.

Навчально-практичний часопис, призначене як для закріплення матеріалу і перевірки знань, проведення практичних занять, так і для самостійної роботи студентів, в ньому викладаються контрольні та підсумкові тести, ситуації, завдання, питання для самоперевірки. Рішення комплексу завдань, опрацювання тестів, розбір типових ситуацій сприятиме освоєнню студентами в рамках навчального курсу основоположних правових знань, необхідних не тільки для складання заліків та іспитів, а й в будь-якій сфері професійної діяльності, а також у повсякденному житті.

Даний практикум призначений, як для викладачів, які ведуть практичні заняття з дисципліни «Право», так і для студентів, які вивчають основи правової науки, оскільки може надати їм неоціненну допомогу в організації аудиторного і позааудиторного самостійної роботи.

Рекомендовано до видання рішенням засідання кафедри загальноосвітніх дисциплін, протокол № 5 від «30» січня 2013 року

Зав. кафедрою ___ Д. П. Кравченко

Схвалено методичною комісією факультету СПО протокол № ___ від «___» ___ 2013 року

голова методичної

комісії факультету ___ М. Ю. Григоренко

a ФГБОУ ВПО «БелГСХА ім. В. Я. Горіна », 2013 роки.

a М. К. сосон, 2013 роки.

ЗМІСТ

Передмова 5
 П Р Е Д М О В А |  В В І Д Н И Й К О Н Т Р О Л Ь |  ВСТУП |  РОЗДІЛ 1. Правове регулювання ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН |  ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ НОРМИ |  РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ |  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО |  СІМЕЙНЕ ПРАВО |  Стаття 14. Загальні вимоги до змісту освіти. |  ТРУДОВЕ ПРАВО |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати