На головну

Теми рефератів

  1. Вимоги та методичні рекомендації щодо написання рефератів
  2. Методичні рекомендації щодо написання рефератів
  3. Робота з підготовки та написання рефератів
  4. Тематика наукових робіт та рефератів
  5. Тематика наукових робіт, рефератів та повідомлень
  6. Тематика наукових робіт, рефератів та повідомлень
  7. Тематика наукових робіт, рефератів та повідомлень

1. Методи термометрії і калориметрії.

2. Використання нагрітих середовищ у медицині.

3. Кріотерапія і кріохірургія в медицині.

4. Синергетика як наука.

Література

1. Конспект лекцій.

2. Чалий О. В., Агапов Б. Т., Цехмістер Я. В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації. - К.: Книга плюс, 2005. - С. 444-460.

3. Тиманюк В. А., Животова Е. Н. Биофизика: Ученик. - 2-е изд. - К.: ИД «Профессионал», 2004. - С. 146 - 151, 157 - 162.

4. Ремизов А. Н.. Медицинская и биологическая физика. - М. Высшая школа, 1987.-С.216-243.

5. Костюк П. Г. и др. Биофизика. - К.: Высшая школа, 1988.-С.6-37.

6. Владимиров Ю. А. и др. Биофизика. - М.: Медицина, 1983.-С.8 -30.

7. Ливенцев Н. М.. Курс физики. - М.: Высшая школа, 1978.-Т.І. С.54-66.

Заняття №17

(практичне)

Тема: "ЕЛЕМЕНТИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОФІЗИКИ"

Мета: в результаті проведення заняття студенти повинні: знатиструктурну організацію білків та нуклеїнових кислот, міжмолекулярні взаємодії, які визначають просторову будову цих молекул, термодинамічну стабільність структурної організації біомолекул; вмітирозв'язувати типові задачі з основ молекулярної біофізики.

Питання рекомендовані для повторення

1. Хімічний зв'язок та його види.

2. Просторова ізомерія органічних сполук.

3. Термодинаміка біологічних процесів, енергія Гібса.

Основні питання теми заняття

1. Предмет молекулярної біофізики.

2. Види взаємодій в макромолекулах.

3. Просторова будова білкових молекул.

3.1. Первинна структура білків.

3.2. Вторинна структура білків.

3.3. Третинна і четвертинна структура білків.

3.3.1. Просторова будова глобулярних білків.

3.3.2. Просторова будова фібрилярних білків.

4. Просторова будова молекул нуклеїнових кислот.

4.1. Мономерний склад і первинна структура нуклеїнових кислот.

4.2. Просторова будова молекул ДНК.

4.3. Просторова будова молекул РНК.

5. Фізичні методи дослідження будови молекул білків та нуклеїнових кислот.

   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

МОДУЛЬ 1. МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ | Література | Література | Література | Література | Література | Література | Література | МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНІ ФІЗИЧНІ ТА БІОФІЗИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ, ЩО ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ | ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати