На головну

Запам'ятайте

  1.  Запам'ятайте
  2.  Запам'ятайте
  3.  Запам'ятайте
  4.  Запам'ятайте
  5.  Запам'ятайте
  6.  Запам'ятайте
 У диен, в яких подвійні зв'язку розділені однієї простої, приєднання йде в положенні 1 і 4.


Приклад: СН2 = СН - СН = СН2 + Вr2 > Вr - CH2 - CH = CH - CH2 - Br

41. Напишіть рівняння реакції

а) Пентада 1,3 і НСl

_________________________________________________________________

б) полімеризація бутадієну

nCH2 = CH - CH = CH2 > __________________________________________

42. Що ти знаєш про каучуку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірте свої знання

[Алкени і алкадіени]

1. Речовини з загальною формулою СnH2n відносяться до класу.

а) алканів б) алкинов в) алкенів г) аренов

2. ? - зв'язок є в молекулі

а) пентана б) пропанола в) циклопентана г) пропена

3. З розчином КМnO4 і HBr реагують:

а) З3Н8 б) З2Н4 в) З2Н6 г) З2 Н4Вr2

4. При взаємодії пропена з бромводородом виходить:

а) 1-бромпропан б) 2-бромпропан

в) 1,1-дибромпропан г) 2,2-дибромпропан

5. Для алкенів характерні реакції

а) заміщення б) обміну в) приєднання г) дегідратації

6. Структурним ланкою поліетилену є

а) СН3 - СН = СН2 б) - СН2 - СН2 - В) - СН - СН2 - Г) СН2= СН2

¦

СН3

7. Бутадиен відноситься до класу речовин із загальною формулою

а) ЗnH2n+2 б) CnH2n в) CnH2n-2 г) CnH2n+1

8. Вуглеводень має щільність парів повітрям 1,931. Масова частка вуглецю 85,7%. Визначити формулу.

а) З4Н10 б) З4Н8 в) З3Н8 г) З5Н12

9. Каучук обчислюються на основі використання реакцію

а) ізомеризації б) етерифікації

в) альдегідів г) карбонових кислот

10. Ненасичені вуглеводні гидратируют з метою отримання

а) спиртів б) ефірів в) альдегідів г) карбонових кислот

Відповіді: 1 ._____ 2 .______ 3 .______ 4 .______ 5 .______

6 ._______ 7 ._______ 8 ._______ 9 .______ 10 ._____

ненасичені вуглеводні

алкіни

Загальна формула алкінів ЗnH2n-2

43. Аналіз ацетилену показує, що в ньому міститься в масових частках приблизно 0,923 або 92,3% вуглецю і 0,77 або 7,7% водню. Щільність ацетилену за воднем дорівнює 13. Знайти формулу.

 Дано: Рішення:

? (С) = 92,3%

? (Н) = 7,7%

D (H2) = 13

____________

CxHy]

44. Заповніть порівняльну таблицю:

 з'єднання  ЧіслоQ - зв'язків  Чісло? -зв'язків  Довжина зв'язку, нм  Енергія зв'язку кД dc / моль  Тип гібридизації
 СН3 - СН3      0,154  
 СН2 = СН2      0,134  
 СН = СН      0,120  

Як і чому змінюється довжина зв'язку?

__________________________________________________________________

Як і чому змінюється енергія зв'язку?

__________________________________________________________________

 
 РОБОЧИЙ ЗОШИТ |  Вступ |  Запам'ятайте |  Запам'ятайте |  Запам'ятайте |  Запам'ятайте |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати